Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 24/2007/N��-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 24/2007/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13918 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-24:2007 (IEC 60335-2-24 : 2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-24: Yêu cầu cụ thể đối với tủ lạnh, tủ làm kem và làm nước đá

TCVN5699-2-24:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-24:2007,***,Yêu cầu cụ thể ,Tủ lạnh,Tủ làm kem,Thiết bị điện tương tự,TCVN 5699-2-24:2007,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-24 : 2007 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN – PHẦN 2-24: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỦ LẠNH, TỦ LÀM KEM VÀ LÀM NƯỚC

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2023/BKHCN về Thiết bị X-quang đo mật độ xương dùng trong y tế

According to QCVN 24:2023/BKHCN Kết luận: Đạt yêu cầu theo QCVN 24:2023/BKHCN Conclusion: Complied with QCVN 24:2023/BKHCN Số tem kiểm định: Verification stamp N0: Thời hạn đến: (*) Valid until: NGƯỜI KIỂM ĐỊNH Verified by ...., ngày .... tháng ... năm

Ban hành: 25/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2023

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-24:2022 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 24: Bệnh do sán lá Dollfustrema sp. ở cá da trơn

TCVN8710-24:2022,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-24:2022,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-24:2022 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 24: BỆNH DO SÁN LÁ DOLLFUSTREMA SP. Ở CÁ DA TRƠN Aquatic animal disease - Diagnostic procedure - Part 24: Dollfustrema sp. disease in catfish Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2022

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2023

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13078-24:2022 (IEC 61851-24:2014) về Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện - Phần 24: Truyền thông kỹ thuật số giữa trạm sạc điện một chiều cho xe điện và xe điện để điều khiển sạc điện một chiều

TCVN13078-24:2022,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13078-24:2022,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13078-24:2022 IEC 61851-24:2014 HỆ THỐNG SẠC ĐIỆN CÓ DÂY DÙNG CHO XE ĐIỆN - PHẦN 24: TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ GIỮA TRẠM SẠC ĐIỆN MỘT CHIỀU CHO XE ĐIỆN VÀ XE ĐIỆN ĐỂ ĐIỀU KHIỂN SẠC ĐIỆN MỘT CHIỀU Electric vehicle

Ban hành: Năm 2022

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2023

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-24:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Calci cyclamat

C12H24CaN2O6S2.2H2O Công thức cấu tạo Khối lượng phân tử 432,57 3. Cảm quan Tinh thể hoặc bột tinh thể trắng. Độ ngọt cao gấp khoảng 30 lần sucrose 4. Mã HS 2933.59.90 5.

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2022

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-24:2020 (ISO 5667-24:2016) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 24: Hướng dẫn đánh giá chất lượng lấy mẫu nước

TCVN6663-24:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-24:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6663-24:2020 ISO 5667-24:2016 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - PHẦN 24: HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LẤY MẪU NƯỚC Water quality - Sampling - Part 24: Guidance on the auditing of water quality sampling Lời nói

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5473:2007 (ISO 105-N01 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N01: Độ bền màu với tẩy trắng: Hypoclorit

TCVN5473:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5473:2007,***,Vật liệu dệt ,Độ bền màu với tẩy trắng: Hypoclorit, Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 5473:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5473:2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N01: ĐỘ BỀN MÀU VỚI TẨY TRẮNG: HYPOCLORIT Textiles - Tests for colour

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5474:2007 (ISO 105-N02 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N02: Độ bền màu với tẩy trắng: Peroxit

TCVN5474:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5474:2007,***,Độ bền màu với tẩy trắng: Peroxit,Vật liệu dệt, Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 5474:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5474 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N02: ĐỘ BỀN MÀU ĐỐI VỚI TẨY TRẮNG: PEROXIT Textiles - Test for colour

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5475:2007 (ISO 105-N03 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N03: Độ bền màu với tẩy trắng: Natri clorit (yếu)

TCVN5475:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5475:2007,***,Vật liệu dệt ,Độ bền màu với tẩy trắng Natri clorit , Phương pháp xác định độ bền màu, TCVN 5475:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5475 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU PHẦN N03: ĐỘ BỀN MÀU VỚI TẨY TRẮNG: NATRI CLORIT (YẾU) Textiles -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5476:2007 (ISO 105-N04 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N04: Độ bền màu với tẩy trắng: Natri clorit (mạnh)

TCVN5476:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5476:2007,***,Độ bền màu với tẩy trắng Natri clorit , Phương pháp xác định độ bền màu,Vật liệu dệt ,TCVN 5476:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5476:2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI TẨY TRẮNG: NATRI CLORIT (MẠNH) Textiles -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5477:2007 (ISO 105-N05 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N05: Độ bền màu với xông hơi

TCVN5477:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5477:2007,***,Vật liệu dệt,Độ bền màu với xông hơi, Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 5477:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5477 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N05: ĐỘ BỀN MÀU VỚI XÔNG HƠI Textiles - Tests for colour fastness - Part N

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11991:2017 (ISO 5415:2007) về Ống nối thu có côn ngoài 7/24 và côn Morse trong với vít gắn liền

TCVN11991:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11991:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11991:2017 ISO 5415:2007 ỐNG NỐI THU CÓ CÔN NGOÀI 7/24 VÀ CÔN MORSE TRONG VỚI VÍT GẮN LIỀN Reduction sleeves with 7/24 external and Morse internal taper and incorporanted screw Lời nói đầu TCVN 11991:2017 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-24:2018 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 24: Vắc xin vô hoạt động phòng bệnh Salmonella typhimurium ở gà

đếm được ở các đĩa có nồng độ liền nhau. V: Là thể tích cấy ở mỗi nồng độ n1: Số đĩa của độ pha loãng ban đầu 10-7 (2 đĩa) n2: Số đĩa của độ pha loãng tiếp theo 10-6 d: Độ pha loãng ban đầu (nhân nghịch đảo): 106 Pha canh trùng 2 tỷ CFU/ml: Canh trùng 2 × 109 CFU/ml = 1 ml canh trùng (A.2.4) + (N/2×109 - 1) ml

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13673:2023 (ASTM D8018-15 (2020)) về Phương pháp xác định (Tri-n-butyl)-n-tetradecylphosphoni clorua (TTPC) trong đất bằng sắc ký lỏng/hai lần khối phổ (LC/MS-MS) giám sát phân mảnh nhiều lần

tương đối 3.3.19  RT (retention time): Thời gian lưu 3.3.20  SDS (safety data sheets): Phiếu dữ liệu an toàn 3.3.21  SRM (single reaction monitoring): Giám sát phân mảnh một lần 3.3.22  SS (surrogate standard): Chuẩn thay thế 3.3.23  TC (target compound): Hợp chất đích 3.3.24  TTPC: (tri-n-butyl)n

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2023

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-24:2017/BNNPTNT về Cơ sở sản xuất dầu cá, mỡ cá - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm

QCVN02-24:2017/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-24:2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 02 - 24: 2017/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - CƠ SỞ SẢN XUẤT DẦU CÁ, MỠ CÁ - YÊU CẦU - BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM National technical regulation - Fish oil Processing Establishments - Requirements for food safety

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-24:2017 (ISO 16000-24:2009) về Không khí trong nhà - Phần 24: Thử tính năng để đánh giá sự giảm nồng độ hợp chất hữu cơ bay hơi (trừ formaldehyt) do vật liệu xây dựng hấp thu

TCVN10736-24:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10736-24:2017,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-24:2017 ISO 16000-24:2009 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 24: THỬ TÍNH NĂNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ GIẢM NỒNG ĐỘ HỢP CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI (TRỪ FORMALDEHYT) DO VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẤP THU Indoor air - Part 24

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-24:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 24: Trần bì chế

TCVN11776-24:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-24:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-24:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 24: TRẦN BÌ CHẾ Herbal medicine processing - Part 24: Pericarpium Citri reticulatae perenne Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-24:2017 do Cục Quản lý Y,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

QCVN24:2016/BYT,Quy chuẩn QCVN24:2016,Bộ Y tế QCVN 24:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN - MỨC TIẾP XÚC CHO PHÉP TIẾNG ỒN TẠI NƠI LÀM VIỆC National Technical Regulation on Noise - Permissible Exposure Levels of Noise in the Workplace Lời nói đầu QCVN 24:2016/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7480:2005 (ISO 1185 : 2003) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ nối điện giữa phương tiện kéo và được kéo - Bộ nối 7 cực kiểu 24N (thông dụng) sử dụng trên các phương tiện có điện áp danh định 24V do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7480:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7480:2005,***, Bộ nối điện , Bộ nối 7 cực kiểu 24N,Phương tiện có điện áp 24V,Phương tiện giao thông đường bộ, TCVN 7480:2005 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7480 : 2005 ISO 1185 : 2003 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – BỘ NỐI ĐIỆN GIỮA PHƯƠNG TIỆN KÉO VÀ ĐƯỢC KÉO – BỘ NỐI 7

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11992-2:2017 (ISO 7388-2:2007) về Chuôi dao có độ côn 7/24 dùng cho cơ cấu thay dao tự động - Phần 2: Kích thước và ký hiệu của các chuôi dao dạng J, JD và JF

TCVN11992-2:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11992-2:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11992-2:2017 ISO 7388-2:2007 CHUÔI DAO CÓ ĐỘ CÔN 7/24 DÙNG CHO CƠ CẤU THAY DAO TỰ ĐỘNG - PHẦN 2: KÍCH THƯỚC VÀ KÝ HIỆU CỦA CÁC CHUÔI DAO DẠNG J, JD VÀ JF Tool shanks with 7/24 taper for automatic tool changers - Part 2:

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!