Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2349/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31001 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 2349/TTG-KTN về chủ trương và kinh phí đầu tư dự án đường giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn tại các huyện ven biển và các huyện bị lũ lụt, tỉnh Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2349/TTG-KTN,Công văn 2349 2010,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư Dự án,Đường giao thông,Cứu hộ cứu nạn,Tỉnh Tiền Giang,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2349/TTg

Ban hành: 24/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2010

2

Công văn 2349/LĐTBXH-VPQGGN năm 2022 về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2349/LDTBXH-VPQGGN,Công văn 2349 2022,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,Báo cáo kết quả thực hiện giảm nghèo bền vững,Kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2022

3

Công văn 2349/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2349/BTNMT-TCQLDD,Công văn 2349 2019,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đăng ký giao dịch tài sản,Thủ tục hành chính đất đai,Chỉ số đánh giá ,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2019

4

Công văn 2349/TCHQ-TXNK năm 2018 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

2349/TCHQ-TXNK,Công văn 2349 2018,Tổng cục Hải quan,Thuế hàng hóa nhập khẩu,Thuế hàng hóa,Thu thuế hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2018

5

Công văn 2349/TCT-KK năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

2349/TCT-KK,Công văn 2349 2015,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế giá trị gia tăng 2015,Thuế giá trị gia tăng ,Thuế giá trị gia tăng 2015,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

6

Công văn 2349/BNN-KHCN năm 2014 đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2349/BNN-KHCN,Công văn 2349,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Tiêu chuẩn quốc gia,Vi sinh vật,Nguồn gen vi sinh vật nông nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

7

Công văn 2349/BNN-KHCN năm 2013 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2349/BNN-KHCN,Công văn 2349 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,ứng dụng CNTT năm 2014,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

8

Công văn 2349/TCHQ-GSQL về thanh khoản hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

2349/TCHQ-GSQL,Công văn 2349 2011,Tổng cục Hải quan,Thanh khoản hợp đồng gia công,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2349/TCHQ-GSQL V/v

Ban hành: 23/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2011

9

Công văn 2349/TCT-CS áp dụng giá tính thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành

2349/TCT-CS,Công văn 2349 2010,Tổng cục Thuế,Giá tính thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2349/TCT-CS V/v áp dụng giá tính thuế tài nguyên

Ban hành: 01/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2010

10

Công văn 2349/VPCP-KTN về đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

2349/VPCP-KTN,Công văn 2349,Văn phòng Chính phủ,Dự án mở rộng Quốc lộ 1A,Đoạn Thanh Hóa Hà Tĩnh,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 2349/VPCP-KTN V/v đầu tư nâng cấp, mở rộng

Ban hành: 09/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

11

Công văn 2349/BXD-KTXD về việc hướng dẫn quản lý chi phí công tác sửa chữa thường xuyên đường bộ do Bộ Xây dựng ban hành

2349/BXD-KTXD,Công văn 2349 2009,Bộ Xây dựng,Quản lý chi phí,Công tác sửa chữa đường bộ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2349/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn quản lý chi phí công tác sửa

Ban hành: 27/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2009

12

Công văn số 2349/TCHQ-KTTT về việc xác nhận được tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

2349/TCHQ-KTTT,Công văn 2349 2009,Tổng cục Hải quan,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2349/TCHQ-KTTT V/v xác nhận được tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế nhập

Ban hành: 28/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2009

13

Công văn số 2349/BTC-TCT về việc lập quỹ dự phòng tiền lương khi xác định thu nhập chịu thuế do Bộ Tài chính ban hành

2349/BTC-TCT,Công văn 2349 2009,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2349/BTC-TCT V/v lập quỹ dự phòng tiền lương khi xác định

Ban hành: 03/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2009

14

Công văn số 2349/TCT-PCCS về chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn giữa các công ty trong cùng tập đoàn do Tổng Cục Thuế ban hành.

2349/TCT-PCCS,Công văn 2349 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2349/TCT-PCCS V/v: chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn giữa các công ty

Ban hành: 15/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2007

15

Công văn số 2349/TCHQ-KTTT ngày 24/05/2004 của Tổng cục Hải quan về việc cưỡng chế làm thủ tục xuất nhập khẩu

2349/TCHQ-KTTT,Công văn 2349 2004,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2349/TCHQ-KTTT V/v cưỡng chế làm thủ tục XNK Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004 Kính gửi: - Cục Hải quan

Ban hành: 24/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

16

Công văn số 2349/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 17/07/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trả lời chế độ đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN

2349/LDTBXH-CSLDVL,Công văn 2349 2002,Bộ Lao động – Thương binh và X,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2349/LĐTBXH-CSLĐVL V/v: Trả lời chế độ đối với người lao

Ban hành: 17/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

17

Công văn 7740/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư Dự án Ngôi Sao An Bình 2 tại các lô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 7740/VPCP-KTN V/v chủ trương đầu tư Dự án Ngôi Sao An Bình 2 tại các lô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT trong KĐT Thành phố Giao lưu, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Xây

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

18

Công văn 4090/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E18GDDGHU801Q207 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

4090/GSQL-GQ4 V/v vướng mắc C/O mẫu E Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Trả lời công văn số 16303/HQHP-GSQL ngày 10/12/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E18GDDGHU801Q207, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

19

Công văn 586/BXD-KHCN năm 2014 về khoảng lùi khối tháp dự án Việt Capital Center, Q1, TP. Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Center, Q1, TP.HCM Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Phương Nam 3A-2 Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 11/2014/CV/PN3A2 ngày 03/12/2014 của Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Phương Nam 3A-2 về việc đề xuất khoảng lùi của khối tháp dự án Việt Capital Center

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

20

Công văn 143/BXD-KHCN về dự án bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ sân khấu Trống đồng - Q1, TP.Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Trống đồng - Q1, TP.Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: Công ty TNHH Tập đoàn Đông dương Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 08/ĐD-PN ngày 29/3/2010 của Công ty TNHH Tập đoàn Đông dương về dự án bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ sân khấu Trống đồng – Q1, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu

Ban hành: 09/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74