Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 146625 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Thái Bình,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Thái Bình,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Thái Bình 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

2

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế,Quy định cơ cấu tổ chức Sở Y tế Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

3

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Quảng Nam,Mật độ chăn nuôi tỉnh Quảng Nam,Mật độ chăn nuôi đến năm 2030,Mật độ chăn nuôi Quảng Nam đến 2030,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

4

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về đặt hàng khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Yên Bái,Đặt hàng khai thác công trình thủy lợi tỉnh Yên Bái,Đặt hàng bảo vệ công trình thủy lợi tỉnh Yên Bái,Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tỉnh Yên Bái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

5

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển Vũng Tàu,Mức thu tiền sử dụng tài nguyên biển Vũng Tàu,Mức thu tiền hoạt động khai thác tài nguyên biển,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

6

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Khánh Hòa,Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021,Bảng giá tính thuế tài nguyên Khánh Hòa 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

7

Quyế định 23/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Hòa Bình,Tiêu chuẩn Trưởng Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục,Tiêu chuẩn Trưởng Phó đơn vị Sở Giáo dục Hòa Bình,Điều kiện Trưởng Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

8

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Kiên Giang,Quy chế tuyển dụng công chức xã Kiên Giang,Quy chế tuyển dụng công chức phường Kiên Giang,Quy chế tuyển dụng công chức thị trấn Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

9

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Phú Thọ,Phú Thọ bãi bỏ Quyết định 11/2012/QĐ-UBND,Khai thác đất đắp nền công trình xây dựng,Quản lý đất đắp nền công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

10

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về phát triển, quản lý và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Quảng Bình,Quản lý và khai thác chợ tỉnh Quảng Bình,Phát triển và khai thác chợ tỉnh Quảng Bình,Phát triển quản lý chợ tỉnh Quảng Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

11

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Điện Biên,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước,Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Điện Biên,Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

12

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Bắc Kạn bãi bỏ Quyết định 22/2019/QĐ-UBND,Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm Bắc Kạn,Quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

13

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Đơn giá bồi thường nhà ở khi thu hồi đất Thái Nguyên,Đơn giá bồi thường nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất,Đơn giá bồi thường công trình kiến trúc gắn liền với đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

14

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Cà Mau,Quy định dạy thêm tỉnh Cà Mau,Quy định học thêm tỉnh Cà Mau,Dạy thêm học thêm tỉnh Cà Mau,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

15

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá dịch vụ quảng cáo, chuyên trang, chuyên mục trên Báo Ấp Bắc in do tỉnh Tiền Giang ban hành

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Tiền Giang,Đơn giá dịch vụ quảng cáo trên Báo Ấp Bắc,Giá dịch vụ quảng cáo trên Báo Ấp Bắc Tiền Giang,Giá dịch vụ quảng cáo chuyên mục trên báo,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

16

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo cho đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Trà Vinh,Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng máy móc,Thẩm quyền ban hành định mực sử dụng máy móc,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc lĩnh vực giáo dục,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

17

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về công nhận và một số nội dung, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Quảng Trị,Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn Quảng Trị,Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn,Nội dung hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

18

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2015/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Quảng Ngãi bãi bỏ Quyết định 21/2015/QĐ-UBND,Tiêu chí xác định dự án trọng điểm Quảng Ngãi,Quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

19

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 41/2016/QĐ-UBND

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Thành phố Hà Nội,Sửa đổi Quyết định 41/2016/QĐ-UBND Hà Nội,Phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng,Sửa đổi phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

20

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Gia Lai,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản quy phạm tỉnh Gia Lai,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.4.127