Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/2011/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 146541 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện do tỉnh Lạng Sơn ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Lạng Sơn,Chính sách bồi thường,Chính sách bồi thường hỗ trợ,Chính sách hỗ trợ tái định cư,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

2

Chỉ thị 23/2011/CT-UBND về triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23/2011/CT-UBND,Chỉ thị 23 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2013

3

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Phú Thọ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2011/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

4

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công, viên chức do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Minh bạch tài sản,Minh bạch tài sản thu nhập,Kê khai tài sản,Cán bộ công chức viên chức,Kê khai tài sản thu nhập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

5

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2012 cho doanh nghiệp, cơ quan và đơn vị trực thuộc tỉnh Quảng Bình

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Quảng Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2011/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 14/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

6

Chỉ thị 23/2011/CT-UBND về tăng cường thực hiện luật bảo hiểm xã hội và luật bảo hiểm y tế trên đại bàn do tỉnh Đồng Tháp ban hành

23/2011/CT-UBND,Chỉ thị 23 2011,Tỉnh Đồng Tháp,Tăng cường thực hiện nhiệm vụ,Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội,Luật bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội ,Chế độ bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2013

7

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Hưng Yên,Quản lý công nghệ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2011/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 18/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2011

8

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính và kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Tuyên Quang,Quy chế phối hợp,Công khai thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2011

9

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Ninh Bình,Quy chế phối hợp quản lý,Lao động là người nước ngoài,Làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

10

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban dân tộc do tỉnh Vĩnh Long ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Vĩnh Long,Chức năng nhiệm vụ,Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ,Quyền hạn,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2013

11

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về Quy định trình tự lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Hòa Bình,Quy hoạch sản phẩm chủ yếu,Quy hoạch phát triển sản phẩm chủ yếu ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

12

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho tổ chức hành nghề công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Quảng Ngãi,Chứng thực hợp đồng,Chứng thực giao dịch,Tổ chức hành nghề công chứng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 08/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2011

13

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong với Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Phong và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Khánh Hòa,Quy chế phối hợp,Khu kinh tế Vân Phong,Ban quản lý Khu Kinh tế,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2011

14

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Hải Dương,Lao động - Tiền lương,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 19/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

15

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Gia Lai,Công khai thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2011

16

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Đồng Tháp,Xây dựng ban hành văn bản,Rà soát hệ thống hóa ,Kiểm tra xử lý,Văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

17

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương, kèm theo Quyết định 28/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Nam Định,Quy chế quản lý sử dụng,Quỹ giải quyết việc làm địa phương,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2011

18

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về Quy định giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Đắk Lắk,Bồi thường thiệt hại,Giá nhà xây dựng mới,Nhà thuộc sở hữu nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2011

19

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về Quy chế xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Bình Thuận,Xử lý biến động bất thường,Xử lý biến động thị trường,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 06/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2011

20

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn thị xã Lai Châu kèm theo Quyết định 35/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Lai Châu,Giá đất năm 2011 ,Thị xã Lai Châu,Tỉnh Lai Châu,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128