Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 225/Q��-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12506 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 225/TCHQ-GSQL năm 2022 về bổ sung hàng hóa quá cảnh thay đổi phương thức vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành

225/TCHQ-GSQL,Công văn 225 2022,Tổng cục Hải quan,Bổ sung hàng hóa quá cảnh thay đổi phương thức vận tải,Thủ tục quá cảnh thay đổi phương thức vận tải,Hướng dẫn quá cảnh thay đổi phương thức vận tải,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2022

2

Công văn 225/TLĐ năm 2020 thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT và Công văn 579/BKHĐT-QLĐT do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

225/TLD,Công văn 225 2020,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Thực hiện đấu thầu qua mạng theo Thông tư 11,Đấu thầu qua mạng theo Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT,Đấu thầu qua mạng theo Công văn 579/BKHĐT-QLĐT,Đầu tư TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2021

3

Công văn 225/SYT-NVY năm 2021 về điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành

túc thực hiện các nội dung tại Công văn số 5533/BYT-MT và Công điện số 14/CĐ-CTUBND./. Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c Giám đốc SYT; (để báo cáo) - UBND các Q, H, TX; (để p/h chỉ đạo) - Lưu: VT, NVY. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Vũ Cao Cương

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

4

Công văn 225/VPHĐBCQG-PL năm 2021 hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

225/VPHDBCQG-PL,Công văn 225 2021,Hội đồng bầu cử quốc gia,Hướng dẫn tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung,Kiện toàn thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử,Bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VĂN PHÒNG -------

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

5

Công văn 225/BTC-HCSN năm 2020 về hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

225/BTC-HCSN,Công văn 225 2020,Bộ Tài chính,Kinh phí thực hiện thi hành pháp luật,Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Chi công tác theo dõi thi hành pháp luật,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

6

Công văn 225/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành

225/CP-KTTH,Công văn 225 2018,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Hoàn thiện Biểu thuế nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2018

7

Công văn 225/TTg-CN năm 2018 về dự án Nhà máy kính siêu mỏng chất lượng cao tại tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

225/TTg-CN,Công văn 225,Thủ tướng Chính phủ,Dự án Nhà máy cán thép ,Dự án Nhà máy gạch không nung ,Dự án Nhà máy xi măng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/TTg-CN V/v

Ban hành: 14/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

8

Công văn 225/TTg-NN năm 2017 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

225/TTg-NN,Công văn 225 2017,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Mục đích sử dụng đất,Đất trồng lúa ,Sử dụng đất trồng lúa,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

9

Công văn 225/BXD-KTXD năm 2017 về công thức điều chỉnh giá hợp đồng cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến N2 đoạn Củ Chi - Đức Hòa và Thạnh Hóa - Mỹ An do Bộ Xây dựng ban hành

225/BXD-KTXD,Công văn 225 2017,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng,Dự án đầu tư xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

10

Công văn 225/GSQL-GQ5 năm 2019 về thực hiện thủ tục đối với phương tiện vận tải thủy nội địa xuất cảnh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

225/GSQL-GQ5,Công văn 225 2019,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Tạm nhập phương tiện vận tải,Phương tiện vận tải,Thủ tục xuất cảnh,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

11

Công văn 225/UBDT-PC năm 2016 trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ do Ủy ban Dân tộc ban hành

225/UBDT-PC,Công văn 225 2016,Uỷ ban Dân tộc,Hướng dẫn nghiệp vụ,Trao đổi hướng dẫn nghiệp vụ,Lĩnh vực công tác dân tộc,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/UBDT-PC V/v

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2016

12

Công văn 225/KCB-NV năm 2015 về tăng cường công tác điều trị sốt xuất huyết Dengue do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

225/KCB-NV,Công văn 225 2015,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Điều trị sốt xuất huyết ,Điều trị sốt xuất huyết Dengue ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 11/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

13

Công văn 225/VPCP-KTTH năm 2015 khó khăn, vướng mắc về xử lý nợ xấu do Văn phòng Chính phủ ban hành

225/VPCP-KTTH,Công văn 225 2015,Văn phòng Chính phủ,Khó khăn xử lý nợ xấu, Xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng ,xử lý nợ xấu,xử lý nợ xấu Công ty Quản lý tài sản,Xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng,Xử lý nợ xấu ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

14

Công văn 225/QLCT-P2 năm 2017 thông báo áp dụng biện pháp tự vệ do Cục Quản lý cạnh tranh ban hành

225/QLCT-P2,Công văn 225 2017,Cục Quản lý cạnh tranh,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QLCT-P2 V/v Thông báo áp dụng biện pháp tự

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

15

Công văn 225/BHXH-VP năm 2014 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

225/BHXH-VP,Công văn 225 2014,Bảo hiểm xã hội Việt Nam, triển khai nhiệm vụ 2014,Bảo hiểm,Văn hóa - Xã hội BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 225/BHXH-VP V/v tổ chức Hội

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

16

Công văn 225/TCHQ-TXNK năm 2014 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

225/TCHQ-TXNK,Công văn 225 2014,Tổng cục Hải quan, miễn thuế nhập khẩu gia công,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

17

Công văn 225/BXD-KTXD năm 2013 chỉ số giá xây dựng cho gói thầu PK1C thuộc dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội – Thái Nguyên do Bộ Xây dựng ban hành

225/BXD-KTXD,Công văn 225 2013,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/BXD-KTXD V/v chỉ số giá xây dựng cho gói thầu PK1C thuộc DA ĐTXD Quốc

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

18

Công văn 225/VKT5 hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình phân theo chiều cao do Viện Kinh tế xây dựng ban hành

225/VKT5,Công văn 225 2008,Viện Kinh tế xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/VKT5 V/v Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán XDCT phân theo

Ban hành: 10/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2011

19

Công văn 225/BXD-KHCN về hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD liên quan đến chỉ tiêu độ mài mòn sâu sản phẩm, hàng hoá đá ốp lát tự nhiên và quy định tại khoản 4.2c của Thông tư do Bộ Xây dựng ban hành

225/BXD-KHCN,Công văn 225 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/BXD-KHCN V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD liên quan đến chỉ tiêu độ mài

Ban hành: 23/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2011

20

Công văn 225/TTG-QHQT bổ sung, thay đổi nguồn vốn cho dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

225/TTG-QHQT,Công văn 225,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 225/TTg-QHQT V/v Bổ sung, thay đổi nguồn vốn cho dự án do WB tài trợ. Hà Nội, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.187.128