Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2218/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31369 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 2218/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2218/TTg-DMDN,Công văn 2218 2011,Thủ tướng Chính phủ,Đổi mới doanh nghiệp nhà nước,Sắp xếp doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

2

Công văn 2218/BHXH-TST năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2218/BHXH-TST,Công văn 2218 2021,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19,Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19,Hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn COVID 19,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

3

Công văn 2218/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Quảng Bình ban hành

2218/UBND-KGVX,Công văn 2218 2020,Tỉnh Quảng Bình,Tăng cường công tác phòng chống COVID-19,Quảng Bình công tác phòng chống Covid-19,Tiếp tục công tác phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

4

Công văn 2218/HQHCM-GSQL năm 2020 về thủ tục cung ứng thực phẩm cho thuyền viên trên tàu do Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2218/HQHCM-GSQL,Công văn 2218 2020,Cục Hải quan thành phố Hồ Chí ,Cung ứng thực phẩm cho thuyền viên trên tàu,Thủ tục cung ứng thực phẩm,Thủ tục cung ứng thực phẩm cho thuyền viên,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2021

5

Công văn 2218/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

2218/TCT-CS,Công văn 2218 2016,Tổng cục Thuế,Chính sách thu tiền thuê đất,Thu tiền thuê đất,Miễn tiền thuê đất,Điều kiện ưu đãi thuế ,Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi ,Ưu đãi khuyến khích đầu tư ,Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp,Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường

Ban hành: 24/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

6

Công văn 2218/BXD-KTXD năm 2014 về hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

2218/BXD-KTXD,Công văn 2218,Bộ Xây dựng,Hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 2218/BXD-KTXD V/v: hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng công

Ban hành: 15/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

7

Công văn 2218/VPCP-KTN về cấp giấy phép khai thác mỏ titan-zircon Mỹ An 5, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

2218/VPCP-KTN,Công văn 2218,Văn phòng Chính phủ,Tài nguyên- Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:2218/VPCP-KTN V/v cấp giấy phép khai thác mỏ titan-zircon Mỹ An 5, xã Mỹ An, huyện Phù

Ban hành: 09/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

8

Công văn 2218/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

2218/TCT-TNCN,Công văn 2218 2010,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Quyết toán thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2218/TCT-TNCN V/v quyết toán thuế TNCN

Ban hành: 22/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

9

Công văn số 2218/BKHCN-VP về việc Nghiên cứu và tổ chức thực hiện Quyết định của Chính phủ về thuê tư vấn nước ngoài do Bộ khoa học và công nghệ ban hành.

2218/BKHCN-VP,Công văn 2218 2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Doanh nghiệp,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 2218/BKHCN-VP V/v: Nghiên cứu và tổ

Ban hành: 27/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

10

Công văn số 2218/VPCP-KTTH về việc đối chiếu chéo hóa đơn giá trị gia tăng để kiểm soát, phát hiện gian lận thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành

2218/VPCP-KTTH,Công văn 2218 2007,Văn phòng Chính phủ,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2218/VPCP-KTTH V/v đối chiếu chéo hóa đơn giá trị gia tăng để kiểm soát, phát

Ban hành: 27/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2008

11

Công văn 2218/BTP-THA về tổ chức cán bộ do Bộ Tư pháp ban hành

2218/BTP-THA,Công văn 2218 2005,Bộ Tư pháp,Tổ chức cán bộ,Cơ quan thi hành án dân sự,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218/BTP-THA V/v tổ chức cán bộ Hà Nội,

Ban hành: 28/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

12

Công văn số 2218 TCT/DNK ngày 22/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc xoá nợ thuế

2218TCT/DNK,Công văn 2218TCT 2004,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2218 TCT/DNK V/v xoá nợ thuế Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004

Ban hành: 22/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

13

Công văn số 2218 TCHQ/KTTT ngày 19/05/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt vi phạm hành chính

2218TCHQ/KTTT,Công văn 2218TCHQ 2004,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2218 TCHQ/KTTT V/v xử phạt VPHC Hà Nội, ngày 19 tháng 5

Ban hành: 19/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

14

Công văn số 2218/TM-XNK ngày 11/12/2002 của Bộ Thương mại về việc tạm nhập tái xuất hàng mẫu

2218/TM-XNK, Công văn 2218, Bộ Thương mại, Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2218/TM-XNK V/v tạm nhập tái xuất hàng mẫu" Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2002 Kính gửi: Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Trả lời công

Ban hành: 11/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

15

Công văn 2218/TM-XNK xử lý vướng mắc trong hoàn thuế do Bộ Thương mại ban hành

2218/TM-XNK,Công văn 2218 2001,Bộ Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ THƯƠNG MẠI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218/TM-XNK V/v xử lý vướng mắc trong hoàn thuế Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm

Ban hành: 30/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2011

16

Công văn 2218TM/ĐT về giải quyết số ô tô tạm nhập phục vụ các dự án ODA do Bộ Thương mại ban hành

2218TM/DT,Công văn 2218TM,Bộ Thương mại,Tạm nhập ô tô phục vụ dự án ODA ,Ô tô phục vụ dự án ODA ,Tạm nhập ô tô,Đầu tư,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218 TM/ĐT V/v

Ban hành: 08/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

17

Công văn 7740/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư Dự án Ngôi Sao An Bình 2 tại các lô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 7740/VPCP-KTN V/v chủ trương đầu tư Dự án Ngôi Sao An Bình 2 tại các lô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT trong KĐT Thành phố Giao lưu, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Xây

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

18

Công văn 586/BXD-KHCN năm 2014 về khoảng lùi khối tháp dự án Việt Capital Center, Q1, TP. Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Center, Q1, TP.HCM Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Phương Nam 3A-2 Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 11/2014/CV/PN3A2 ngày 03/12/2014 của Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Phương Nam 3A-2 về việc đề xuất khoảng lùi của khối tháp dự án Việt Capital Center

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

19

Công văn 4090/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E18GDDGHU801Q207 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

4090/GSQL-GQ4 V/v vướng mắc C/O mẫu E Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Trả lời công văn số 16303/HQHP-GSQL ngày 10/12/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E18GDDGHU801Q207, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

20

Công văn 143/BXD-KHCN về dự án bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ sân khấu Trống đồng - Q1, TP.Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Trống đồng - Q1, TP.Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: Công ty TNHH Tập đoàn Đông dương Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 08/ĐD-PN ngày 29/3/2010 của Công ty TNHH Tập đoàn Đông dương về dự án bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ sân khấu Trống đồng – Q1, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu

Ban hành: 09/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s231

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97