Tra cứu 220/QĐ-CA

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 220/QĐ-CA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 274220 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 220/QĐ-CA năm 2016 công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 220/QĐ-CA Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ÁN LỆ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Điều 27 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2016

2

Quyết định 39/QĐ-CA năm 2023 về công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

39/QD-CA,Quyết định 39 2023,Tòa án nhân dân tối cao,Công bố án lệ,Quy định công bố án lệ,Công bố 7 án lệ 2023,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/QĐ-CA

Ban hành: 24/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2023

3

Quyết định 323/QĐ-CA năm 2022 về công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

323/QD-CA,Quyết định 323 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Quy định công bố án lệ,Công bố án lệ lĩnh vực hôn nhân,Công bố án lệ lĩnh vực hợp đồng,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2022

4

Quyết định 594/QĐ-CA năm 2021 về công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

594/QD-CA,Quyết định 594 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Công bố án lệ,Xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản tố,Quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm quyền,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

5

Quyết định 42/QĐ-CA năm 2021 công bố án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

42/QD-CA,Quyết định 42 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Công bố án lệ chuyển đổi quyền sử dụng đất,Công bố án lệ chấm dứt hôn nhân thực tế,Công bố án lệ lựa chọn Tòa án thương mại,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

7

Quyết định 276/QĐ-CA năm 2020 về công bố án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

276/QD-CA,Quyết định 276 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Về việc công bố án lệ,Tòa án nhân dân công bố án lệ,Tòa án nhân dân công bố án lệ 2020,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

8

Quyết định 50/QĐ-CA năm 2020 về công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

50/QD-CA,Quyết định 50 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Án lệ ,Công bố,Án dân sự ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/QĐ-CA Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

9

Quyết định 220/QÐ-BVHTTDL về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

NĂM 2022 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Kèm theo Quyết định số 220/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (viết tắt là THTK, CLP) là trách nhiệm của tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các dự án, doanh nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Văn hóa,

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

10

Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Mau

220/QD-UBND,Quyết định 220 2022,Tỉnh Mau,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Trần Văn Thời,Kế hoạch sử dụng đất huyện Trần Văn Thời 2022,Kế hoạch sử dụng đất Trần Văn Thời Mau,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2022

11

Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng liên huyện phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

220/QD-UBND,Quyết định 220 2022,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quy hoạch vùng liên huyện đô thị Vĩnh Phúc,Điều chỉnh Quy hoạch phía Tây đô thị Vĩnh Phúc,Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch đô thị Vĩnh Phúc,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 27/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

12

Quyết định 293/QĐ-CA năm 2019 về công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

293/QD-CA,Quyết định 293 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Án lệ ,Công bố án lệ 2016,Công bố 6 án lệ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 293/QĐ-CA Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

13

Quyết định 269/QĐ-CA năm 2018 công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

269/QD-CA,Quyết định 269 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Án lệ ,Công bố,Áp dụng án lệ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 269/QĐ-CA Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm

Ban hành: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

14

Quyết định 220/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong do Thủ tướng Chính phủ ban hành

220/QD-TTg,Quyết định 220 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A,Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A,Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

15

Quyết định 220/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang năm 2021

220/QD-UBND,Quyết định 220 2021,Tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Kiên Lương,Phát triển kinh tế xã hội huyện Kiên Lương Kiên Giang,Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

16

Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020

220/QD-UBND,Quyết định 220 2021,Tỉnh Phú Thọ,Công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Phú Thọ,Công bố văn bản hết hiệu lực Hội đồng Phú Thọ,Công bố văn bản hết hiệu lực Ủy ban Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

17

Quyết định 220/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

220/QD-UBND,Quyết định 220 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

18

Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

299/QD-CA,Quyết định 299 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Án lệ ,Công bố 6 án lệ,Phát triển án lệ ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 299/QĐ-CA Hà Nội, ngày

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

19

Quyết định 220/QĐ-UBND về công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk

220/QD-UBND,Quyết định 220 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 220/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

20

Quyết định 220/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định

NAM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trọng tâm là các TTHC phục vụ hội nhập kinh tế quốc

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.156