Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 22/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32477 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

22/2022/ND-CP,Nghị định 22 2022,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 32/2012/-CP,Sửa đổi Nghị định quản lý xuất khẩu văn hóa phẩm,Quản lý nhập khẩu văn hóa phẩm không kinh doanh,Xuất nhập khẩu,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2022

2

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2022 về nội dung phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2030

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2022,Tỉnh Lào Cai,Nội dung phát triển thanh niên Lào Cai,Phát triển thanh niên Lào Cai 2021 2030,Phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2022

3

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2022 về dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2023

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2022,Tỉnh Tiền Giang,Dự kiến Kế hoạch đầu tư công,Kế hoạch đầu tư công Tiền Giang,Kế hoạch đầu tư công Tiền Giang 2023,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2022

4

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Trà Vinh ban hành

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2022,Tỉnh Trà Vinh,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Trà Vinh,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Trà Vinh 2021 2025,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2022

5

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2030

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2022,Tỉnh Tuyên Quang,Phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang,Phát triển thanh niên Tuyên Quang 2022 2030,Nội dung phát triển thanh niên Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2022

6

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các Chương trình mục tiêu quốc gia do tỉnh Ninh Thuận ban hành

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch đầu tư công trung hạn ,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Ninh Thuận,Chương trình mục tiêu quốc gia Ninh Thuận,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

7

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2022 về giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng đầu tư ngân sách tỉnh Hà Nam

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2022,Tỉnh Hà Nam,Giao kế hoạch đầu tư công nguồn dự phòng đầu tư,Giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn Hà Nam,Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2022

8

Nghị quyết 22/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2022 do Chính phủ ban hành

22/NQ-CP,Nghị quyết 22 2022,Chính phủ,Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2,Phiên họp xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2022,Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2 2022,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

9

Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng

22/2021/ND-CP,Nghị định 22 2021,Chính phủ,Xây dựng Khu kinh tế quốc phòng,Quản lý hoạt động của Đoàn kinh tế quốc phòng,Quản lý Khu kinh tế quốc phòng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

10

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2021,Tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng tỉnh Phú Thọ,Tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng tỉnh Phú Thọ khóa XIX,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng tỉnh Phú Thọ 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

11

Nghị quyết 22/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công cấp Thành phố năm 2021 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố Hà Nội

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2021,Thành phố Hà Nội,Định hướng kế hoạch đầu tư công Thành phố Hà Nội 2022,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công cấp Thành phố Hà Nội,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

12

Nghị quyết 22/NQ-HĐND thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2021 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2021,Tỉnh Tiền Giang,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha Tiền Giang,Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ dưới 20 ha,Danh mục bổ sung dự án có sử dụng đất tỉnh Tiền Giang,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2021

13

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2021,Tỉnh Quảng Bình,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Quảng Bình,Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình 2022,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 2022,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2021

14

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 71/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2021,Tỉnh Sơn La,Điều chỉnh nội dung Nghị quyết 71/NQ-HĐND tỉnh Sơn La,Điều chỉnh thăm dò khai thác khoáng sản tỉnh Sơn La,Sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường Sơn La,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 10/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

15

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung Khoản 1, 2, 4 Điều 1 của Nghị quyết 257/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Điều chỉnh Nghị quyết 257/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh,Điều chỉnh biên chế công chức cơ quan hành chính Hà Tĩnh,Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công Hà Tĩnh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 17/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

16

Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/-CP quy định về lệ phí môn bài

22/2020/ND-CP,Nghị định 22 2020,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định,Lệ phí môn bài,Hướng dẫn về lệ phí môn bài,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2020/NĐ-CP Hà

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

17

Quyết định 22/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

22/QD-UBND-ND,Quyết định 22 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/QĐ-UBND-NĐ Đồng Tháp, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2020

18

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Phú Thọ,Đặt tên đường phố thị trấn Hưng Hóa tỉnh Phú Thọ,Đặt tên đường phố thị trấn Hùng Sơn tỉnh Phú Thọ,Đặt tên đường phố tỉnh Phú Thọ,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

19

Nghị quyết 22/NQ-HĐND về cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 115/2020/QH14; cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 cấp thành phố Hà Nội

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ huyện khó khăn xây dựng nông thôn mới,Hỗ trợ huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới,Sử dụng ngân sách cấp quận xây dựng nông thôn mới,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

20

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Bình Định

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Bình Định,Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương,Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Bình Định,Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152