Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2147/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 143471 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 2147/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

2147/QD-UBND,Quyết định 2147 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp xã tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục về thiên tai của Ủy ban cấp xã tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục Phòng chống thiên tai của Ủy ban cấp xã Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

2

Quyết định 2147/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Bắc Kạn thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

2147/QD-UBND,Quyết định 2147 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam,Chiến lược Dân số Việt Nam tỉnh Bắc Kạn,Chiến lược Dân số Việt Nam 2020 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

3

Quyết định 2147/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 do tỉnh Hưng Yên ban hành

2147/QD-UBND,Quyết định 2147 2020,Tỉnh Hưng Yên,Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng,Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2021

4

Quyết định 2147/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thành phố Hà Nội ban hành

2147/QD-UBND,Quyết định 2147 2020,Thành phố Hà Nội,Quản lý nhà nước về thế chấp quyền sử dụng đất,Quản lý nhà nước về thế chấp tài sản gắn liền với đất,Quản lý nhà nước về đất đai Hà Nội,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

5

Quyết định 2147/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

2147/QD-UBND,Quyết định 2147 2018,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2147/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

6

Quyết định 2147/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục loại dự án nhóm C quy mô nhỏ được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP

2147/QD-UBND,Quyết định 2147 2017,Tỉnh Hưng Yên,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2147/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 28 tháng 07

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

7

Quyết định 2147/QĐ-UBND về công nhận xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

2147/QD-UBND,Quyết định 2147 2016,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2147/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 16 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

8

Quyết định 2147/QĐ-UBND năm 2012 kiện toàn Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012- 2015

2147/QD-UBND,Quyết định 2147 2012,Tỉnh Quảng Ninh,Kiện toàn Ban Điều hành,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2147/QĐ-UBND

Ban hành: 27/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2012

9

Quyết định 2147/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 và sau năm 2015

2147/QD-UBND,Quyết định 2147 2012,Tỉnh Quảng Nam,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2147/QĐ-UBND Quảng Nam,

Ban hành: 29/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2013

10

Quyết định 2147/QĐ-UBND năm 2007 thực hiện cơ chế phối hợp một cửa liên thông giữa cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

2147/QD-UBND,Quyết định 2147 2007,Tỉnh Phú Thọ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2147/QĐ-UBND Việt Trì, ngày 27 tháng 8

Ban hành: 27/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

11

Quyết định 2147/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

2147/QD-CTN,Quyết định 2147 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Công dân,Cư trú,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2147/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 28 tháng 11

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

12

Quyết định 2147/2007/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vận tải hành khách bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

2147/2007/QD-UBND,Quyết định 2147 2007,Tỉnh Yên Bái,Vận tải hành khách bằng ôtô,Quy chế quản lý,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2147/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 26/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2012

13

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

14

Quyết định 2147/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

2147/QD-CTN,Quyết định 2147 2016,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Thôi quốc tịch công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2016

15

Văn bản hợp nhất 2147/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2147/VBHN-BTTTT,Văn bản hợp nhất 2147 2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 2013,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/07/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

16

Quyết định 2147/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

2147/QD-CTN,Quyết định 2147 2012,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

17

Quyết định 2147/QĐ-BGTVT năm 2011 quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2147/QD-BGTVT,Quyết định 2147 2011,Bộ Giao thông vận tải,Đơn vị sự nghiệp công lập,Phân cấp quản lý tài sản nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2147

Ban hành: 29/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2011

18

Quyết định 2147/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2147/QD-TTg,Quyết định 2147 2010,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình quốc gia,Chống thất thoát thất thu nước sạch,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2147

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2010

19

Quyết định 2147/QĐ-TTg năm 2009 điều chỉnh dự toán thu, chi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2147/QD-TTg,Quyết định 2147 2009,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh dự toán thu chi,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Năm 2009,Bảo hiểm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2147/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

20

Quyết định 2147/QĐ-BNN-QLCL năm 2008 ban hành Quy định tạm thời về tần suất kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và lấy mẫu kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2147/QD-BNN-QLCL,Quyết định 2147 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tần suất kiểm tra,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Lấy mẫu kiểm tra hàng thủy sản,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128