Tra cứu 213/2006/TT-BQP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 213/2006/TT-BQP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 209781 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 213/2006/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 122/2006/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ do Bộ Quốc phòng ban hành

213/2006/TT-BQP,Thông tư 213 2006,Bộ Quốc phòng,Hạ sĩ quan phục vụ tại ngũ,Binh sĩ phục vụ tại ngũ,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 213/2006/TT-BQP

Ban hành: 23/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2007

2

Thông tư 10/2023/TT-BQP sửa đổi Thông tư 19/2018/TT-BQP quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

10/2023/TT-BQP,Thông tư 10 2023 Bộ Quốc phòng,Thông tư 10 năm 2023 Bộ Quốc phòng,Thông tư 10 Bộ Quốc phòng ban hành 2023,TT 10 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 10 Bộ Quốc phòng áp dụng 2023,TT 10 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 10 năm 2023 Bộ Quốc phòng,Thông tư 10/2023/TT-BQP ngày 30/01/2023,Thông tư 10 Bộ Quốc phòng về Sửa đổi Thông tư 19/2018/TT-BQP

Ban hành: 30/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2023

3

Thông tư 07/2023/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam do Bộ

07/2023/TT-BQP,Thông tư 07 2023 Bộ Quốc phòng,Thông tư 07 năm 2023 Bộ Quốc phòng,Thông tư 07 Bộ Quốc phòng ban hành 2023,TT 07 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 07 Bộ Quốc phòng áp dụng 2023,TT 07 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 07 năm 2023 Bộ Quốc phòng,Thông tư 07/2023/TT-BQP ngày 27/01/2023,Thông tư 07 Bộ Quốc phòng về Hướng dẫn Nghị định

Ban hành: 27/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2023

4

Thông tư 105/2022/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam, Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam và Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi

105/2022/TT-BQP,Thông tư 105 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 105 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 105 Bộ Quốc phòng ban hành 2022,TT 105 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 105 Bộ Quốc phòng áp dụng 2022,TT 105 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 105 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 105/2022/TT-BQP ngày 29/12/2022,Thông tư 105 Bộ Quốc phòng về Hướng dẫn Nghị định

Ban hành: 29/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2023

5

Thông tư 104/2022/TT-BQP sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-BQP quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng, đã được sửa đổi tại Thông tư 137/2021/TT-BQP

104/2022/TT-BQP,Thông tư 104 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 104 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 104 Bộ Quốc phòng ban hành 2022,TT 104 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 104 Bộ Quốc phòng áp dụng 2022,TT 104 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 104 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 104/2022/TT-BQP ngày 27/12/2022,Thông tư 104 Bộ Quốc phòng về Sửa đổi Thông tư

Ban hành: 27/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2023

6

Thông tư 89/2022/TT-BQP về Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

89/2022/TT-BQP,Thông tư 89 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 89 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 89 Bộ Quốc phòng ban hành 2022,TT 89 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 89 Bộ Quốc phòng áp dụng 2022,TT 89 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 89 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 89/2022/TT-BQP ngày 06/12/2022,Thông tư 89 Bộ Quốc phòng về Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân

Ban hành: 06/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2022

7

Thông tư 82/2022/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam

82/2022/TT-BQP,Thông tư 82 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 82 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 82 Bộ Quốc phòng ban hành 2022,TT 82 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 82 Bộ Quốc phòng áp dụng 2022,TT 82 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 82 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 82/2022/TT-BQP ngày 21/11/2022,Thông tư 82 Bộ Quốc phòng về Xử phạt hành chính lĩnh vực quốc

Ban hành: 21/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2022

8

Thông tư 80/2022/TT-BQP hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

80/2022/TT-BQP,Thông tư 80 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 80 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 80 Bộ Quốc phòng ban hành 2022,TT 80 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 80 Bộ Quốc phòng áp dụng 2022,TT 80 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 80 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 80/2022/TT-BQP ngày 11/11/2022,Thông tư 80 Bộ Quốc phòng về Tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt

Ban hành: 11/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2022

9

Thông tư 79/2022/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

79/2022/TT-BQP,Thông tư 79 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 79 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 79 Bộ Quốc phòng ban hành 2022,TT 79 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 79 Bộ Quốc phòng áp dụng 2022,TT 79 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 79 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 79/2022/TT-BQP ngày 04/11/2022,Thông tư 79 Bộ Quốc phòng về Biểu mẫu xử lý vi phạm hành

Ban hành: 04/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2022

10

Thông tư 63/2022/TT-BQP quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

63/2022/TT-BQP,Thông tư 63 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 63 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 63 Bộ Quốc phòng ban hành 2022,TT 63 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 63 Bộ Quốc phòng áp dụng 2022,TT 63 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 63 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 63/2022/TT-BQP ngày 30/09/2022,Thông tư 63 Bộ Quốc phòng về Chứng chỉ bồi dưỡng trong nhà

Ban hành: 30/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2022

11

Thông tư 59/2022/TT-BQP về Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

--------------- Số: 59/2022/TT-BQP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN QCVN 01:2022/BQP, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01

Ban hành: 30/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2022

12

Thông tư 55/2022/TT-BQP hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

55/2022/TT-BQP,Thông tư 55 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 55 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 55 Bộ Quốc phòng ban hành 2022,TT 55 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 55 Bộ Quốc phòng áp dụng 2022,TT 55 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 55 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 55/2022/TT-BQP ngày 27/07/2022,Thông tư 55 Bộ Quốc phòng về Quy trình công nhận chế độ ưu

Ban hành: 27/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2022

13

Thông tư 52/2022/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

83 Thông tư 134/2006/TT-BQP 28/7/2006 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 596/1999/TT-BQP ngày 12/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 246/1998/QĐ-TTg 12/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đặc thù đối với phi công, thành viên trong tổ bay và các đối tượng

Ban hành: 18/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2022

14

Thông tư 53/2022/TT-BQP sửa đổi Khoản 8 Điều 4 và thay thế Phụ lục I của Thông tư 164/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

53/2022/TT-BQP,Thông tư 53 2022,Bộ Quốc phòng,Sửa đổi Thông tư 164/2019/TT-BQP,Tiêu chuẩn tiền ăn huấn luyện viên Quân đội,Mức tiền thuốc bổ vận động viên trong Quân đội,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2022

15

Thông tư 51/2022/TT-BQP sửa đổi Thông tư 59/2021/TT-BQP quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

51/2022/TT-BQP,Thông tư 51 2022,Bộ Quốc phòng,Sửa đổi Thông tư 59/2021/TT-BQP,Công tác tuyển sinh trường trong Quân đội,Quy định tuyển sinh các trường trong Quân đội,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2022

16

Thông tư 35/2022/TT-BQP sửa đổi Thông tư 116/2015/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

35/2022/TT-BQP,Thông tư 35 2022,Bộ Quốc phòng,Sửa đổi Thông tư tiêu chuẩn vật chất hậu cần,Sửa đổi Thông tư 116/2015/TT-BQP vật chất hậu cần,Tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

17

Thông tư 23/2022/TT-BQP về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS" do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

23/2022/TT-BQP,Thông tư 23 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 23 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 23 Bộ Quốc phòng ban hành 2022,TT 23 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 23 Bộ Quốc phòng áp dụng 2022,TT 23 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 23 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 23/2022/TT-BQP ngày 04/04/2022,Thông tư 23 Bộ Quốc phòng về Quy chuẩn đặc tính kỹ thuật mật

Ban hành: 04/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2022

18

Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

22/2022/TT-BQP,Thông tư 22 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 22 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 22 Bộ Quốc phòng ban hành 2022,TT 22 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 22 Bộ Quốc phòng áp dụng 2022,TT 22 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 22 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 22/2022/TT-BQP ngày 02/04/2022,Thông tư 22 Bộ Quốc phòng về Trợ cấp hằng tháng đối với quân

Ban hành: 02/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2022

19

Thông tư 213/2015/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định do Bộ Tài chính ban hành

213/2015/TT-BTC,Thông tư 213 2015,Bộ Tài chính,Phí sử dụng đường bộ,Mức phí sử dụng đường bộ ,Mức thu phí sử dụng đường bộ,Quản lý phí sử dụng đường bộ,Nộp phí sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

20

Thông tư 13/2022/TT-BQP quy định về xét, công nhận danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi trong Bộ Quốc phòng

13/2022/TT-BQP,Thông tư 13 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 13 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 13 Bộ Quốc phòng ban hành 2022,TT 13 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 13 Bộ Quốc phòng áp dụng 2022,TT 13 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 13 năm 2022 Bộ Quốc phòng,Thông tư 13/2022/TT-BQP ngày 29/01/2022,Thông tư 13 Bộ Quốc phòng về Xét công nhận Giảng viên dạy

Ban hành: 29/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122