Tra cứu 21/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31051 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2024 thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg,Chỉ thị 21 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 21 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 21 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 21 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 21 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 14/07/2024,Chỉ thị 21 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 14/07/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2024

2

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2023 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg,Chỉ thị 21 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,CT 21 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 21 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,CT 21 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 21 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 10/06/2023,Chỉ thị 21 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 10/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2023

3

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022 CHỈ THỊ VỀ THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CHI TRẢ AN SINH XÃ HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh

Ban hành: 25/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2022

4

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2021 về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg,Chỉ thị 21 2021 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2021,CT 21 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 21 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2021,CT 21 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 21 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 05/08/2021,Chỉ thị 21 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 05/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

5

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 21/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương, gây bức

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

6

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg,Chỉ thị 21 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2019,CT 21 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 21 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2019,CT 21 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 21 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 30/08/2019,Chỉ thị 21 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2019

7

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM CHI PHÍ LOGISTICS, KẾT NỐI HIỆU QUẢ HỆ THỐNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG Ngày 14 tháng 02 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 200/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực

Ban hành: 18/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

8

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2017 về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 21/CT-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, THIẾT THỰC KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017) Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong suốt 70 năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban

Ban hành: 22/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

9

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg,Chỉ thị 21 2016 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2016,CT 21 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 21 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2016,CT 21 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 21 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 02/06/2016,Chỉ thị 21 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

10

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than do Thủ tướng Chính phủ ban hành

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH THAN Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã có

Ban hành: 26/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2015

11

Chỉ thị 21/CT-TTg kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg,Chỉ thị 21 2014,Thủ tướng Chính phủ,Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ,Kiểm kê đất đai,Tổng kiểm kê đất đai,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-TTg

Ban hành: 01/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

12

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2013 về tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg,Chỉ thị 21 2013,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013 CHỈ THỊ

Ban hành: 14/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

13

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2012 triển khai Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg,Chỉ thị 21 2012,Thủ tướng Chính phủ,Giai đoạn 2011 - 2020,Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/CT-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 06/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2012

14

Chỉ thị 21/CT-UBND về chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

21/CT-UBND,Chỉ thị 21 2024 Tỉnh Nghệ An,Chỉ thị 21 năm 2024 Tỉnh Nghệ An,Chỉ thị 21 Tỉnh Nghệ An ban hành 2024,CT 21 Tỉnh Nghệ An còn hiệu lực,CT 21 Tỉnh Nghệ An áp dụng 2024,CT 21 Tỉnh Nghệ An mới nhất,CT số 21 năm 2024 Tỉnh Nghệ An,Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 13/06/2024,Chỉ thị 21 Tỉnh Nghệ An về Chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ban hành: 13/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2024

15

Quyết định 21/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/QD-TTg,Quyết định 21 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 21 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 21 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,QĐ 21 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 21 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,QĐ 21 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 21 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 21/QD-TTg ngày 08/01/2024,Quyết định 21 Thủ

Ban hành: 08/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2024

16

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2023 tăng cường công tác quản lý nhà nước để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 về quản lý, bảo vệ môi trường do tỉnh Đồng Nai ban hành

21/CT-UBND,Chỉ thị 21 2023 Tỉnh Đồng Nai,Chỉ thị 21 năm 2023 Tỉnh Đồng Nai,Chỉ thị 21 Tỉnh Đồng Nai ban hành 2023,CT 21 Tỉnh Đồng Nai còn hiệu lực,CT 21 Tỉnh Đồng Nai áp dụng 2023,CT 21 Tỉnh Đồng Nai mới nhất,CT số 21 năm 2023 Tỉnh Đồng Nai,Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 29/12/2023,Chỉ thị 21 Tỉnh Đồng Nai về công tác quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ

Ban hành: 29/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2024

17

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UBND Sơn La, ngày 11 tháng 12 năm 2023 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2024 Năm 2023 thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban

Ban hành: 11/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2023

18

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2023 tiếp tục triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

21/CT-UBND,Chỉ thị 21 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chỉ thị 21 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chỉ thị 21 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2023,CT 21 Tỉnh Thừa Thiên Huế còn hiệu lực,CT 21 Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 2023,CT 21 Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất,CT số 21 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 13/11/2023,Chỉ thị 21 Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 13/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2023

19

Chỉ thị 21/CT-CTUBND năm 2023 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

21/CT-CTUBND,Chỉ thị 21 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Chỉ thị 21 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Chỉ thị 21 Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 2023,CT 21 Tỉnh Vĩnh Phúc còn hiệu lực,CT 21 Tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng 2023,CT 21 Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất,CT số 21 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Chỉ thị 21/CT-CTUBND ngày 03/10/2023,Chỉ thị 21 Tỉnh Vĩnh Phúc về Gọi công dân tham gia Công an

Ban hành: 03/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2023

20

Chỉ thị 21-CT/TW năm 2023 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

21-CT/TW,Chỉ thị 21-CT 2023 Ban Chấp hành Trung ương,Chỉ thị 21-CT năm 2023 Ban Chấp hành Trung ương,Chỉ thị 21-CT Ban Chấp hành Trung ương ban hành 2023,CT 21-CT Ban Chấp hành Trung ương còn hiệu lực,CT 21-CT Ban Chấp hành Trung ương áp dụng 2023,CT 21-CT Ban Chấp hành Trung ương mới nhất,CT số 21-CT năm 2023 Ban Chấp hành Trung ương,Chỉ thị

Ban hành: 04/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.198.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!