Tra cứu Công Văn 206/BCPH-UBDT-HPN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 206/BCPH-UBDT-HPN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1785 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 206/VPHĐBCQG năm 2021 thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong cuộc bầu cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

206/VPHDBCQG,Công văn 206 2021,Hội đồng bầu cử quốc gia,Thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Biện pháp phòng chống dịch Covid trong bầu cử,Phòng chống dịch Covid 19 trong cuộc bầu cử,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

2

Công văn 206/TCGDNN-ĐTCQ năm 2023 về tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đào tạo; thi, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

206/TCGDNN-DTCQ,Công văn 206 2023,Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,Giám sát công tác tổ chức đào tạo giáo dục nghề nghiệp,Tổ chức đào tạo kiểm tra giáo dục nghề nghiệp,Công tác tổ chức đào tạo giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Ban hành: 13/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2023

3

Công văn 206/TANDTC-PC năm 2022 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

206/TANDTC-PC,Công văn 206 2022 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 206 năm 2022 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 206 Tòa án nhân dân tối cao ban hành 2022,CV 206 Tòa án nhân dân tối cao còn hiệu lực,CV 206 Tòa án nhân dân tối cao áp dụng 2022,CV 206 Tòa án nhân dân tối cao mới nhất,CV số 206 năm 2022 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 206

Ban hành: 27/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2022

4

Công văn 206/BYT-K2ĐT năm 2022 tuân thủ quy định về nghiên cứu phát triển sản phẩm mới do Bộ Y tế ban hành

206/BYT-K2DT,Công văn 206 2022,Bộ Y tế,Quy định nghiên cứu phát triển sản phẩm mới,Quy định nghiên cứu phát triển thuốc mới,Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới lĩnh vực y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2022

5

Công văn 206/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2022 về đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

206/TCDBVN-KHCN,MT&HTQT,Công văn 206 2022,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Thu phí đường bộ điện tử không dừng Tiền Giang,Phí đường bộ điện tử không dừng Tiền Giang,Triển khai phí đường bộ điện tử không dừng Tiền Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM -------

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2022

6

Công văn 206/TCHQ-GSQL năm 2019 về nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

206/TCHQ-GSQL,Công văn 206 2019 Tổng cục Hải quan,Công văn 206 năm 2019 Tổng cục Hải quan,Công văn 206 Tổng cục Hải quan ban hành 2019,CV 206 Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,CV 206 Tổng cục Hải quan áp dụng 2019,CV 206 Tổng cục Hải quan mới nhất,CV số 206 năm 2019 Tổng cục Hải quan,Công văn 206/TCHQ-GSQL ngày 08/01/2019,Công văn 206 Tổng cục Hải

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

7

Công văn 206/CT-TTHT năm 2018 về đối tượng miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

206/CT-TTHT,Công văn 206,Cục thuế thành phố Hà Nội,Tỷ giá giao dịch bình quân ,Lập hồ sơ,Xác định giá,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/CT-TTHT V/v

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

8

Công văn 206/TXNK-DTQLT năm 2017 xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

206/TXNK-DTQLT,Công văn 206 2017 Cục thuế xuất nhập khẩu,Công văn 206 năm 2017 Cục thuế xuất nhập khẩu,Công văn 206 Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành 2017,CV 206 Cục thuế xuất nhập khẩu còn hiệu lực,CV 206 Cục thuế xuất nhập khẩu áp dụng 2017,CV 206 Cục thuế xuất nhập khẩu mới nhất,CV số 206 năm 2017 Cục thuế xuất nhập khẩu,Công văn 206

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

9

Công văn 206/VPCP-KGVX năm 2017 về tổ chức Chương trình Vì người nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

206/VPCP-KGVX,Công văn 206 2017,Văn phòng Chính phủ,Quỹ vì người nghèo,Cuộc vận động ngày vì người nghèo,Hỗ trợ người nghèo,Chương trình truyền hình ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

10

Công văn 2165/UBDT-VPCTMTQG thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 do Ủy ban Dân tộc ban hành

2165/UBDT-VPCTMTQG,Công văn 2165 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 2165 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 2165 Uỷ ban Dân tộc ban hành 2023,CV 2165 Uỷ ban Dân tộc còn hiệu lực,CV 2165 Uỷ ban Dân tộc áp dụng 2023,CV 2165 Uỷ ban Dân tộc mới nhất,CV số 2165 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 2165/UBDT-VPCTMTQG ngày 23/11/2023,Công văn 2165 Uỷ ban Dân tộc về

Ban hành: 23/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2023

11

Công văn 1960/UBDT-CSDT năm 2023 về rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành

1960/UBDT-CSDT,Công văn 1960 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1960 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1960 Uỷ ban Dân tộc ban hành 2023,CV 1960 Uỷ ban Dân tộc còn hiệu lực,CV 1960 Uỷ ban Dân tộc áp dụng 2023,CV 1960 Uỷ ban Dân tộc mới nhất,CV số 1960 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1960/UBDT-CSDT ngày 26/10/2023,Công văn 1960 Uỷ ban Dân tộc về danh

Ban hành: 26/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2023

12

Công văn 1868/UBDT-TH năm 2023 rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kết luận 65-KL/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới do Ủy ban Dân tộc ban hành

1868/UBDT-TH,Công văn 1868 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1868 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1868 Uỷ ban Dân tộc ban hành 2023,CV 1868 Uỷ ban Dân tộc còn hiệu lực,CV 1868 Uỷ ban Dân tộc áp dụng 2023,CV 1868 Uỷ ban Dân tộc mới nhất,CV số 1868 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1868/UBDT-TH ngày 13/10/2023,Công văn 1868 Uỷ ban Dân tộc về đánh giá

Ban hành: 13/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2023

13

Công văn 1733/UBDT-CTMTQG năm 2023 thông báo mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, 2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành

1733/UBDT-CTMTQG,Công văn 1733 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1733 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1733 Uỷ ban Dân tộc ban hành 2023,CV 1733 Uỷ ban Dân tộc còn hiệu lực,CV 1733 Uỷ ban Dân tộc áp dụng 2023,CV 1733 Uỷ ban Dân tộc mới nhất,CV số 1733 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1733/UBDT-CTMTQG ngày 29/09/2023,Công văn 1733 Uỷ ban Dân tộc về mức

Ban hành: 29/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2023

14

Công văn 1568/UBDT-PC năm 2023 đề nghị báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

1568/UBDT-PC,Công văn 1568 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1568 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1568 Uỷ ban Dân tộc ban hành 2023,CV 1568 Uỷ ban Dân tộc còn hiệu lực,CV 1568 Uỷ ban Dân tộc áp dụng 2023,CV 1568 Uỷ ban Dân tộc mới nhất,CV số 1568 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1568/UBDT-PC ngày 07/09/2023,Công văn 1568 Uỷ ban Dân tộc về theo dõi

Ban hành: 07/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2023

15

Công văn 1343/UBDT-TTR năm 2023 xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc năm 2024 do Ủy ban Dân tộc ban hành

1343/UBDT-TTR,Công văn 1343 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1343 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1343 Uỷ ban Dân tộc ban hành 2023,CV 1343 Uỷ ban Dân tộc còn hiệu lực,CV 1343 Uỷ ban Dân tộc áp dụng 2023,CV 1343 Uỷ ban Dân tộc mới nhất,CV số 1343 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1343/UBDT-TTR ngày 01/08/2023,Công văn 1343 Uỷ ban Dân tộc về xây dựng

Ban hành: 01/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2023

16

Công văn 1302/UBDT-DTTS năm 2023 hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 do Ủy ban Dân tộc ban hành

1302/UBDT-DTTS,Công văn 1302 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1302 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1302 Uỷ ban Dân tộc ban hành 2023,CV 1302 Uỷ ban Dân tộc còn hiệu lực,CV 1302 Uỷ ban Dân tộc áp dụng 2023,CV 1302 Uỷ ban Dân tộc mới nhất,CV số 1302 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1302/UBDT-DTTS ngày 27/07/2023,Công văn 1302 Uỷ ban Dân tộc về tổ chức

Ban hành: 27/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2023

17

Công văn 1303/UBDT-CSDT năm 2023 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cấp xã, thôn hình thành sau sắp xếp trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành

1303/UBDT-CSDT,Công văn 1303 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1303 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1303 Uỷ ban Dân tộc ban hành 2023,CV 1303 Uỷ ban Dân tộc còn hiệu lực,CV 1303 Uỷ ban Dân tộc áp dụng 2023,CV 1303 Uỷ ban Dân tộc mới nhất,CV số 1303 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1303/UBDT-CSDT ngày 27/07/2023,Công văn 1303 Uỷ ban Dân tộc về chế độ

Ban hành: 27/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2023

18

Công văn 1244/UBDT-KHTC năm 2023 triển khai Điều tra thu nhập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 do Ủy ban Dân tộc ban hành

1244/UBDT-KHTC,Công văn 1244 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1244 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1244 Uỷ ban Dân tộc ban hành 2023,CV 1244 Uỷ ban Dân tộc còn hiệu lực,CV 1244 Uỷ ban Dân tộc áp dụng 2023,CV 1244 Uỷ ban Dân tộc mới nhất,CV số 1244 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1244/UBDT-KHTC ngày 20/07/2023,Công văn 1244 Uỷ ban Dân tộc về điều tra

Ban hành: 20/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2023

19

Công văn 1099/UBDT-CTMTQG về đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024 Chương trình mục tiêu quốc gia đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban dân tộc ban hành

1099/UBDT-CTMTQG,Công văn 1099 2023 Ủy ban dân tộc,Công văn 1099 năm 2023 Ủy ban dân tộc,Công văn 1099 Ủy ban dân tộc ban hành 2023,CV 1099 Ủy ban dân tộc còn hiệu lực,CV 1099 Ủy ban dân tộc áp dụng 2023,CV 1099 Ủy ban dân tộc mới nhất,CV số 1099 năm 2023 Ủy ban dân tộc,Công văn 1099/UBDT-CTMTQG ngày 28/06/2023,Công văn 1099 Ủy ban dân tộc về đánh

Ban hành: 28/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2023

20

Công văn 1072/UBDT-VPCTMTQG năm 2023 về đôn đốc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành

1072/UBDT-VPCTMTQG,Công văn 1072 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1072 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1072 Uỷ ban Dân tộc ban hành 2023,CV 1072 Uỷ ban Dân tộc còn hiệu lực,CV 1072 Uỷ ban Dân tộc áp dụng 2023,CV 1072 Uỷ ban Dân tộc mới nhất,CV số 1072 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Công văn 1072/UBDT-VPCTMTQG ngày 23/06/2023,Công văn 1072 Uỷ ban Dân tộc về

Ban hành: 23/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!