Tra cứu 206/BCPH-UBDT-HPN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 206/BCPH-UBDT-HPN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13636 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 206/QĐ-UBDT năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

206/QD-UBDT,Quyết định 206,Uỷ ban Dân tộc,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Vụ Tổ chức cán bộ,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

2

Quyết định 206/QĐ-UBDT năm 2008 về việc phê duyệt dự án trang thông tin điện tử Chương trình 135 giai đoạn II do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

206/QD-UBDT,Quyết định 206 2008,Uỷ ban Dân tộc,Trang thông tin điện tử,Phê duyệt dự án,Chương trình 135,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 206/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2008

3

Quy chế 01/QCPH-UBND-HPN năm 2018 về phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái

01/QCPH-UBND-HPN,Quy chế 01 2018,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN - HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QCPH-UBND-HPN Yên Bái, ngày

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

4

Kế hoạch 40/KH-HPN năm 2013 thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” năm 2014 do tỉnh Bình Phước ban hành

40/KH-HPN,Tỉnh Bình Phước,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội HỘI LHPN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN THƯỜNG VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/KH-HPN Bình Phước, ngày 20 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

5

Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia người cao tuổi năm 2024 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

206/KH-UBND,Kế hoạch 206 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 206 năm 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 206 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2023,KH 206 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hiệu lực,KH 206 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng 2023,KH 206 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất,KH số 206 năm 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 206/KH-UBND ngày

Ban hành: 03/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2023

6

Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2023 về kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

206/KH-UBND,Kế hoạch 206 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch 206 năm 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch 206 Tỉnh Tuyên Quang ban hành 2023,KH 206 Tỉnh Tuyên Quang còn hiệu lực,KH 206 Tỉnh Tuyên Quang áp dụng 2023,KH 206 Tỉnh Tuyên Quang mới nhất,KH số 206 năm 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch 206/KH-UBND ngày 05/09/2023,Kế hoạch 206 Tỉnh Tuyên Quang về kiểm

Ban hành: 05/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2023

7

Kế hoạch 206/KH-UBND nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

206/KH-UBND,Kế hoạch 206 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kế hoạch 206 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kế hoạch 206 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2023,KH 206 Tỉnh Thừa Thiên Huế còn hiệu lực,KH 206 Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 2023,KH 206 Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất,KH số 206 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kế hoạch 206/KH-UBND ngày 01/06/2023,Kế hoạch 206 Tỉnh

Ban hành: 01/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2023

8

Quyết định 206/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

206/QD-UBND,Quyết định 206 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 206 năm 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 206 Tỉnh Kon Tum ban hành 2023,QĐ 206 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 206 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2023,QĐ 206 Tỉnh Kon Tum mới nhất,QĐ số 206 năm 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 206/QD-UBND ngày 12/05/2023,Quyết định 206 Tỉnh Kon Tum về Phê duyệt Kế hoạch sử dụng

Ban hành: 12/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2023

9

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

206/QD-UBND,Quyết định 206 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 206 năm 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 206 Tỉnh Kon Tum ban hành 2023,QĐ 206 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 206 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2023,QĐ 206 Tỉnh Kon Tum mới nhất,QĐ số 206 năm 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 206/QD-UBND ngày 28/04/2023,Quyết định 206 Tỉnh Kon Tum về Giải quyết thủ tục hành

Ban hành: 28/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2023

10

Quyết định 206/QĐ-TTg năm 2023 sửa đổi Quyết định 1292/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

206/QD-TTg,Quyết định 206 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 206 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 206 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,QĐ 206 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 206 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,QĐ 206 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 206 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 206/QD-TTg ngày 09/03/2023,Quyết định

Ban hành: 09/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2023

11

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2023 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng

206/QD-UBND,Quyết định 206 2023,Tỉnh Cao Bằng,Chức năng Văn phòng Đăng ký đất đai,Quyền hạn Văn phòng Đăng ký đất đai,Nhiệm vụ Văn phòng đăng ký đất đai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2023

12

Quyết định 206/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

206/QD-UBND,Quyết định 206 2023,Tỉnh Bình Phước,Kế hoạch công tác Sở Tài nguyên Bình Phước,Kế hoạch công tác Sở Môi trường Bình Phước 2023,Công tác Sở Tài nguyên Môi trường Bình Phước 2023,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2023

13

Quyết định 206/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của tỉnh Phú Thọ

206/QD-UBND,Quyết định 206 2023,Tỉnh Phú Thọ,Tiết kiệm chống lãng phí Phú Thọ,Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí Phú Thọ,Chương trình thực hành tiết kiệm Phú Thọ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2023

14

Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2022 thực hiện “Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Phú Yên

206/KH-UBND,Kế hoạch 206 2022,Tỉnh Phú Yên,Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục mầm non,Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục phổ thông,Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục Phú Yên,Thủ tục Tố tụng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2022

15

Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

206/KH-UBND,Kế hoạch 206 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Luật An ninh mạng,Hướng dẫn Luật An ninh mạng,Hướng dẫn Luật An ninh mạng Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2022

16

Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình 31-CTr/TU về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau

206/KH-UBND,Kế hoạch 206 2022,Tỉnh Cà Mau,Quản lý chấn chỉnh hoạt động báo tạp chí Cà Mau,Quản lý chấn chỉnh hoạt động mạng xã hội Cà Mau,Quản lý hoạt động trang điện tử mạng xã hội Cà Mau,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2022

17

Kế hoạch 206/KH-UBND về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

206/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số,Hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số,Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2022

18

Kế hoạch 206/KH-UBND về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022

Số: 206/KH-UBND Lào Cai, ngày 30 tháng 5 năm 2022 KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI NĂM 2022 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số

Ban hành: 30/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2022

19

Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn II 2021-2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định 1677/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang

206/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non,Đề án Phát triển Giáo dục mầm non An Giang,Đề án Phát triển giáo dục mầm non 2021 2025,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

20

Quyết định 206/QĐ-BTC năm 2022 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

206/QD-BTC,Quyết định 206 2022,Bộ Tài chính,Hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh thành phố thuộc trung ương,Áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh thành phố,Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh,Kế toán - Kiểm toán,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 24/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!