Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 206/2003/Q��-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4600 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 206/KH-UBND về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022

Số: 206/KH-UBND Lào Cai, ngày 30 tháng 5 năm 2022 KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI NĂM 2022 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số

Ban hành: 30/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2022

2

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 206:2004 về cá nước ngọt - Cá hương các loài: Lóc, Lóc bông, Rô đồng và Sặc rằn - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN206:2004,Tiêu chuẩn ngành 28TCN206:2004,Bộ Thuỷ sản,Cá hương các loài,Cá nước ngọt,Cá lóc,Lóc bông,Cá rô đồng và sặc rằn ,Yêu cầu kỹ thuật,28 TCN 206:2004,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 206:2004 CÁ NƯỚC NGỌT - CÁ HƯƠNG CÁC LOÀI: LÓC, LÓC BÔNG, RÔ ĐỒNG VÀ SẶC RẰN - YÊU CẦU KỸ THUẬT Freshwater fish - Fry of

Ban hành: 14/06/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 206:1998 về cọc khoan nhồi – yêu cầu về chất lượng thi công do Bộ Xây dựng ban hành

TCXD206:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD206:1998,Bộ Xây dựng,TCXD206:1998 ,Cọc khoan nhồi,Yêu cầu về chất lượng thi công,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 206 : 1998 CỌC KHOAN NHỒI – YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG Bored piles – Requirements for quality of construction 1. Nguyên tắc chung 1.1. Tiểu chuẩn này quy định

Ban hành: 06/01/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-206:2001 về thiết bị điện thoại vô tuyến UHF - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-206:2001,Tiêu chuẩn ngành TCN68-206:2001,Tổng cục Bưu điện,Yêu cầu kỹ thuật,Thiết bị điện thoại vô tuyến UHF,TCN 68-206:2001 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 206:2004 CÁ NƯỚC NGỌT - CÁ HƯƠNG CÁC LOÀI: LÓC, LÓC BÔNG, RÔ ĐỒNG VÀ SẶC RẰN - YÊU CẦU KỸ THUẬT Freshwater fish - Fry of Snakehead, Spot snakehead,

Ban hành: 21/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

6

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 206:1994 về xác định nhanh hàm lượng nitrat (NO3-) trong rau quả bằng máy đo NM-002’

10TCN206:1994,Tiêu chuẩn ngành 10TCN206:1994,***,Xác định hàm lượng nitrat , Máy đo NM-002’,Hàm lượng nitrat trong rau ,10 TCN 206:1994 ,Hàm lượng nitrat trong rau quả ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 206:1994 XÁC ĐỊNH NHANH HÀM LƯỢNG NITRAT (NO3-) TRONG RAU QUẢ BẰNG MÁY ĐO NM-002’ Tiêu chuẩn này áp dụng cho

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-5:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - Dạng bảo vệ “q

TCVN7079-5:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7079-5:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7079-5:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ - PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐỔ ĐẦY CÁT - DẠNG BẢO VỆ “q” Electrical apparatus for use in underground mine - Part 5: Sand-filled apparatus - Type of protection “q” Lời nói đầu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

QCVN14:2020/BTC,Quy chuẩn QCVN14:2020,Bộ Tài chính,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 14: 2020/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve Lời nói đầu QCVN 14: 2020/BTC thay thế QCVN 14: 2014/BTC; QCVN 14: 2020/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC về Gạo dự trữ quốc gia

QCVN06:2019/BTC,Quy chuẩn QCVN06:2019,Bộ Tài chính,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 06:2019/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on rice for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3.

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 206:1966 Ren ống hình trụ - Dung sai do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN206:1966,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN206:1966,***,Dung sai ren ống hình trụ , Ren ống hình trụ ,TCVN 206:1966,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 206-66 REN ỐNG HÌNH TRỤ DUNG SAI 1. Tiêu chuẩn này quy định dung sai của ren ống hình trụ hệ Anh đã quy định trong TCVN 205-66. 2. Phân bố khoảng dung sai và giá trị

Ban hành: Năm 1966

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6274:2003 về Quy phạm ụ nổi

TCVN6274:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6274:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6274 : 2003 QUI PHẠM Ụ NỔI Rules for Floating Docks CHƯƠNG 1 QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Qui định chung 1.1.1. Phạm vi áp dụng 1 Việc kiểm tra và đóng mới các ụ nổi phải thỏa mãn Qui phạm

Ban hành: 31/12/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

QCVN08:2018/BTC,Quy chuẩn QCVN08:2018,Bộ Tài chính QCVN 08: 2018/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on high speed craft for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 Đối tượng

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7313:2003 về Phương tiện cá nhân bảo vệ cơ quan hô hấp - Chụp định hình lọc bụi

TCVN7313:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7313:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7313 : 2003 PHƯƠNG TIỆN CÁ NHÂN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP − CHỤP ĐỊNH HÌNH LỌC BỤI Personal respiratory protective devices − Dust masks with shaped filter Lời nói đầu TCVN 7313 : 2003 do Ban Kỹ thuật tiêu

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7314:2003 về Phương tiện cá nhân bảo vệ cơ quan hô hấp - Chụp nhựa lọc bụi

TCVN7314:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7314:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7314 : 2003 PHƯƠNG TIỆN CÁ NHÂN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP CHỤP NHỰA LỌC BỤI Personal respiratory protective devices - Dust masks with filter in plastic shape Lời nói đầu TCVN 7314 : 2003 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7320:2003 về Thông tin và tư liệu - Cách trình bày báo cáo khoa học và kỹ thuật

TCVN7320:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7320:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7320 : 2003 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT Information and documentation - Presentation of scientific and technical reports Lời nói đầu TCVN 7320 : 2003 do Nhóm công tác tiêu

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7333:2003 về Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Xương xốp cacbon

TCVN7333:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7333:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7333 : 2003 VẬT CẤY GHÉP TRONG PHẪU THUẬT − XƯƠNG XỐP CACBON Implants for surgery − Biomedical porous carbon bone Lời nói đầu TCVN 7333 : 2003 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 61/SC 13 “Vật liệu

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5502:2003 về nước cấp sinh hoạt - yêu cầu chất lượng do Bộ khoa học và công nghệ ban hành

TCVN5502:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5502:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN5502:2003,Nước cấp sinh hoạt ,Yêu cầu chất lượng,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5502: 2003 SOÁT XÉT LẦN 1 NƯỚC CẤP SINH HOẠT - YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Domestic supply water - Quality requirements Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336:2003 về phòng cháy chữa cháy-hệ thống Sprinkler tự động-yêu cầu thiết kế và lắp đặt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7336:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7336:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN7336:2003,Phòng cháy chữa cháy,Hệ thống sprinkler tự động TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7336:2003 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY-HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG-YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7343:2003 về xe máy - lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7343:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7343:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN7343:2003,Xe máy lắp đặt đèn chiếu sáng ,Xe máy lắp đặt đèn đèn tín hiệu,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7343 : 2003 XE MÁY - LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU - YÊU CẦU KỸ THUẬT Mopeds - The installation of lighting and ligh-signalling

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7344:2003 về xe máy - đèn chiếu sáng phía trước lắp đèn sợi đốt phát ra một chùm sáng gần loại đơn - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7344:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7344:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN7344:2003,Xe máy đèn chiếu sáng phía trước,Xe máy lắp đèn sợi đốt,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7344 : 2003 XE MÁY - ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC LẮP ĐÈN SỢI ĐỐT PHÁT RA MỘT CHÙM SÁNG GẦN LOẠI ĐƠN - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233