Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 203/2010/KN-DS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 100573 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 203/2010/TT-BTC về quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

203/2010/TT-BTC,Thông tư 203 2010,Bộ Tài chính,Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư,Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu,Mức chênh lệch lãi suất,Hỗ trợ sau đầu tư,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

2

Nghị quyết 203/2010/NQ-HĐND ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2011 -2015 của tỉnh Điện Biên

203/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 203 2010,Tỉnh Điện Biên,Phân bổ vốn đầu tư phát triển,Tỉnh Điện Biên,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2013

3

Nghị quyết 203/2010/NQ-HĐND về khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

203/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 203 2010,Tỉnh Đồng Nai,Khoản chi cho hoạt động,Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

4

Quyết định 726/QĐ-BNN-KN năm 2022 về định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

726/QD-BNN-KN,Quyết định 726 2022,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông,ịnh mức kỹ thuật khuyến nông trung ương,Định mức kinh tế khuyến nông Trung ương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

5

Quyết định 4605/QĐ-BNN-KN năm 2021 phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4605/QD-BNN-KN,Quyết định 4605 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2022,Danh mục dự án khuyến nông Trung ương từ 2022,Phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

6

Quyết định 203/2010/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn Trưởng, Phó Trưởng phòng, đơn vị thuộc sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố do tỉnh Ninh Thuận ban hành

203/2010/QD-UBND,Quyết định 203 2010,Tỉnh Ninh Thuận,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 203/2010/QĐ-UBND Phan

Ban hành: 02/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

7

Quyết định 663/QĐ-BNN-KN năm 2021 về định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

663/QD-BNN-KN,Quyết định 663 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Định mức kinh tế khuyến nông Trung ương,Định mức kỹ thuật khuyến nông Trung ương,Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông Trung ương,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

8

Quyết định 3969/QĐ-BNN-KN năm 2020 về phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2021-2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3969/QD-BNN-KN,Quyết định 3969 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dự án khuyến nông Trung ương 2021 2023,Danh mục dự án khuyến nông Trung ương,Phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

9

Thông báo 203/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai thực hiện Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) do Văn phòng Chính phủ ban hành

203/TB-VPCP,Thông báo 203 2022,Văn phòng Chính phủ,Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa Chơn Thành,Kết luận Dự án cao tốc Gia Nghĩa Chơn Thành,Cao tốc Gia Nghĩa Đắk Nông Chơn Thành Bình Phước,Đầu tư,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2022

10

Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt mới, sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

203/QD-UBND,Quyết định 203 2022,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt quy trình thủ tục hành chính Giao thông,Quy trình thủ tục hành chính Ngành Giao thông,Thủ tục hành chính ngành Giao thông Kon Tum,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2022

11

Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

203/QD-UBND,Quyết định 203 2022,Tỉnh Bắc Giang,Thủ tục hành chính quản lý lao động ngoài nước,Công bố thủ tục hành chính quản lý lao động,Thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Bắc Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2022

12

Quyết định 203/QĐ-UBND về Chương trình công tác tư pháp năm 2022 do thành phố Hải Phòng ban hành

203/QD-UBND,Quyết định 203 2022,Thành phố Hải Phòng,Chương trình công tác tư pháp 2022,Công tác tư pháp Hải Phòng 2022,Chương trình công tác tư pháp Hải Phòng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2022

13

Nghị quyết 203/NQ-HĐND năm 2021 về giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên

203/NQ-HDND,Nghị quyết 203 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Giao biên chế công chức hành chính,Quyết định biên chế sự nghiệp,Giao biên chế công chức tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2022

14

Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2021 về phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước lĩnh vực công tác dân tộc năm 2022 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực công tác dân tộc 03 năm 2022-2024 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

203/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Dự toán ngân sách công tác dân tộc 2022,Dự toán ngân sách công tác dân tộc Vũng Tàu 2022,Phát triển kinh tế xã hội lĩnh vực công tác dân tộc,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

15

Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

203/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Thực hiện Đề án Trồng một tỷ cây xanh Đà Nẵng,Đề án Trồng một tỷ cây xanh Đà Nẵng 2021 2025,Thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2022

16

Quyết định 140/QĐ-ĐS năm 2012 về Quy chế quản lý, cấp và sử dụng Thẻ công vụ do Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam ban hành

140/QD-DS,Quyết định 140 2012,Đường sắt Việt Nam,Sử dụng Thẻ công vụ ,Cấp Thẻ công vụ ,Quy chế quản lý,Bộ máy hành chính ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-ĐS

Ban hành: 14/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

17

Quy chế 1082/QCPH-ĐS-KL năm 2015 phối hợp giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Kiểm lâm kiểm tra việc vận chuyển lâm sản trên đường sắt quốc gia

1082/QCPH-DS-KL,Quy chế 1082 2015,Cục Kiểm lâm,Tổng công ty Đường sắt Việt Na,Đường sắt quốc gia,Vận chuyển lâm sản,Kiểm tra vận chuyển lâm sản,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI – BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TCT ĐƯỜNG SẮT VN - CỤC KIỂM LÂM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

18

Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2021 thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

--------------- Số: 203/KH-UBND Hòa Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUẢN LÝ, CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy

Ban hành: 23/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2021

19

Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2021 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh năm 2022

203/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Phát triển kinh tế tập thể Quảng Ninh 2022,Phát triển hợp tác xã Quảng Ninh 2022,Phát triển kinh tế tập thể Quảng Ninh,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2021

20

Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

203/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Phòng chống ma túy tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 2025,Chương trình phòng chống ma túy tỉnh Lạng Sơn,Thực hiện Chương trình phòng chống ma túy tỉnh Lạng Sơn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106