Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 201/Q��-��KTK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2806 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 201:2004 về sản phẩm thủy sản đông lạnh - Cồi điệp do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN201:2004,Tiêu chuẩn ngành 28TCN201:2004,Bộ Thuỷ sản,Cồi điệp,Sản phẩm thủy sản đông lạnh,28 TCN 201:2004,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 201:2004 SẢN PHẨM THUỶ SẢN ĐÔNG LẠNH - CỒI ĐIỆP Frozen fishery products - Scallop meat 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu

Ban hành: 01/03/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11931:2017 (CODEX STAN 201-1995) về Yến mạch

TCVN11931:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11931:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11931:2017 CODEX STAN 201-1995 YẾN MẠCH Oats Lời nói đầu TCVN 11931:2017 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 201-1995; TCVN 11931:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuển quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

3

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 201:1997 về nhà cao tầng - kĩ thuật sử dụng giáo treo

TCXD201:1997,Tiêu chuẩn XDVN TCXD201:1997,***,TCXD 201:1997,Nhà cao tầng,kỹ thuật sử dụng giáo treo,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD 201 : 1997 NHÀ CAO TẦNG - KĨ THUẬT SỬ DỤNG GIÁO TREO High rise building - Guide for the use of hanging formwork 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định ph­ương pháp

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

4

Tiêu chuẩn ngành TCN68-201:2001 về thiết bị đầu cuối hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu - GMDSS - Thiết bị gọi chọn số DSC - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-201:2001,Tiêu chuẩn ngành TCN68-201:2001,Tổng cục Bưu điện,An toàn cứu nạn hàng hải toàn cầu,Thiết bị đầu cuối hệ thống thông tin,GMDSS ,Yêu cầu kỹ thuật,Thiết bị gọi chọn số DSC ,Điện - điện tử TCN 68 - 201: 2001 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI HỆ THỐNG THÔNG TIN AN TOÀN VÀ CỨU NẠN HÀNG HẢI TOÀN CẦU - GDMSS GLOBAL MARITIME DISTRESS

Ban hành: 21/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

6

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 201:1994 về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng - Hiệu lực phòng trừ sâu vẽ bùa hại cam chanh của các thuốc trừ sâu

10TCN201:1994,Tiêu chuẩn ngành 10TCN201:1994,***,Sâu vẽ bùa hại cam chanh ,Khảo nghiệm trên đồng ruộng ,Hiệu lực của các thuốc trừ sâu ,10 TCN 201:1994,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 201:1994 QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU VẼ BÙA HẠI CAM CHANH CỦA CÁC THUỐC TRỪ SÂU 1. Quy định

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 201:1986 về vật liệu chịu lửa - phương pháp xác định độ co hay nở phụ

TCVN201:1986,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN201:1986,***,TCVN 201:1986 ,Vật liệu chịu lửa, Phương pháp xác định độ co,Xác định độ co hay nở phụ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 201: 1986 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐINH ĐỘ CO HAY NỞ PHỤ Refractory materials - Method for determination of shrinkage and expansion Tiêu

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN I-1:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc - Phần 1: Phương pháp kiểm nghiệm thuốc (Gồm 201 tiêu chuẩn)

TCVNI-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNI-1:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1-1:2017 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM THUỐC (GỒM 201 TIÊU CHUẨN) Set of national standards for medicines - Part 1: General methods for quality control of medicines

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-5:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - Dạng bảo vệ “q

TCVN7079-5:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7079-5:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7079-5:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ - PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐỔ ĐẦY CÁT - DẠNG BẢO VỆ “q” Electrical apparatus for use in underground mine - Part 5: Sand-filled apparatus - Type of protection “q” Lời nói đầu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

10

Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 201:1972 về Dao bào gắn hợp kim cứng - Dao bào cạnh đầu cong phải và trái

3TCN201:1972,Tiêu chuẩn ngành 3TCN201:1972,Bộ Cơ khí và luyện kim,Dao bào cạnh đầu cong ,Dao bào cạnh đầu cong gắn hợp kim cứng,Dao bào gắn hợp kim cứng ,3 TCN 201:1972,Dao bào ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 3TCN 201-72 DAO BÀO GẮN HỢP KIM CỨNG - DAO BÀO CẠNH ĐẦU CONG, PHẢI VÀ TRÁI Chú thích: 1. Dạng I chủ yếu dùng

Ban hành: Năm 1972

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13387-2-67:2021 (ISO 80601-2-67:2020) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-67: Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị duy trì oxy

(ví dụ: Điều 201 bao gồm các khoản phụ 201.7, 201.8, v.v.); và - “điều phụ” có nghĩa là một phần nhỏ được đánh số của một mệnh đề (ví dụ: 201.7, 201.8 và 201.9 đều là điều phụ của Điều 201). Các tham chiếu đến các điều trong tiêu chuẩn này được đặt trước từ "Điều", sau đó là số điều. Các tham chiếu đến các điều khoản phụ trong tài liệu

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2022

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 15000-5:2007 về Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử - Phần 5: Quy định kỹ thuật về thành phần lõi trong ebXML, phiên bản 2.01 (ebCCTS)

TCVN15000-5:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN15000-5:2007,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 15000-5 : 2007 ISO/TS 15000-5 : 2005 NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU MỞ RỘNG KINH DOANH ĐIỆN TỬ - PHẦN 5: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ THÀNH PHẦN LÕI TRONG ebXML, PHIÊN BẢN 2.01(ebCCTS) Electronic business eXtensible Markup Language (ebXML ) - Part 5:

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

13

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-182:1999 về hệ thống báo hiệu thuê bao số No.1 DSS1 : giao diện đối tượng sử dụng/mạng ISDN - Yêu cầu kỹ thuật lớp kênh số liệu do Tổng cục Bưu điện ban hành

.921.5.9.3 Số octet nhiều nhất trong trường thông tin (N201) R N201 = 260 Q.921.5.9.4 Số lần truyền bản tin yêu cầu nhận dạng TEI nhiều nhất (N202) NA Không áp dụng đối với phía mạng Q.921.5.9.5 Số khung I: chờ trong

Ban hành: 29/09/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7591:2014 (IEC 61199:2012) về Bóng đèn huỳnh quang một đầu - Qui định về an toàn

tính làm việc. Về thông tin này, xem thêm TCVN 7863 (IEC 60901). Bảng 1 - Số tham chiếu tờ rời của IEC 60061 Kiểu đầu đèn Số hiệu tờ rời IEC 60061-1 Đầu đèn IEC 60061-3 Dưỡng 2G7 2GX7 2G8 GR8 G10q GR10q GU10q GX10q

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12854-4:2020 (ISO/IEC 29192-4:2013 With amendment 1:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 4: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật phi đối xứng

[n]P Phép nhân lấy đầu vào là một số nguyên dương n và một điểm P trên đường cong E và đưa ra đầu ra là điểm Q trên đường cong E với Q = [n]P = P + P+....+P là tổng số lần xuất hiện của P. Phép toán thỏa mãn [0]P = 0E (điểm tại vô hạn), và [-n]P = [n](-P) P Điểm cơ sở trên

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8438-1:2017 (ISO 17089-1:2010) về Đo dòng lưu chất trong ống dẫn kín - Đồng hồ siêu âm đo khí - Phần 1: Đồng hồ dùng cho giao nhận thương mại và phân phối

đại lượng cùng loại có thể đo được” là lưu lượng thể tích có giá trị giới hạn giữa lưu lượng tối đa, qV.max, và lưu lượng tối thiểu qV.min; “phương tiện đo đã cho” là đồng hồ đo 3.1.2.3 Áp suất tại đồng hồ (metering pressure) p Áp suất tuyệt đối của khí trong đồng hồ đo tại điều kiện dòng liên quan đến thể tích khí được hiển

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10860:2015 (ISO 2602:1980) về Giải thích thống kê kết quả thử - Ước lượng trung bình – Khoảng tin cậy

2,262 2,228 2,201 2,179 2,160 2,145 2,131 2,120 2,110 2,101 2,093 2,086 2,080 2,074 2,069 2,064 2,060 2,056 2,052 2,048 2,045 2,024 2,008 2,000 63,66 9,925 5,841 4,604 4,032 3,707 3,499

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 về Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định

Tra bảng hơi nước theo áp suất và nhiệt độ hơi quá nhiệt trung bình đã xác định được (từ Bảng A.2 đến Bảng A.10, Phụ lục A). 5  Phương pháp xác định hiệu suất theo cân bằng nghịch 5.1  Công thức tính Hiệu suất nồi hơi theo cân bằng nghịch được xác định từ việc xác định các tổn thất nhiệt: ηn = 100 - (q2 + q3 + q4 + q5 +

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12852-1:2020 (ISO/IEC 15946-1:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Tổng quan

4  Các ký hiệu B          Số nguyên dương nhỏ nhất sao cho n chia hết qB - 1 d          Khóa bí mật của người dùng (d là một số nguyên ngẫu nhiên trong tập [2, n-2]) E          Đường cong elliptic cho bởi phương trình có dạng Y2 = X3 + aX + b trên trường F(pm) với p > 3, hoặc cho bởi một phương trình có dạng Y2 + XY = X3 + aX2 +

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3