Tra cứu 2005/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 161 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 163/2005/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn

163/2005/ND-CP,Nghị định 163 2005,Chính phủ,Sản xuất cung ứng muối Iốt,Sản xuất muối iốt,Cung ứng muối iốt,Doanh nghiệp,Thương mại,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163/2005/NĐ-CP

Ban hành: 29/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Nghị định 159/2005/NĐ-CP về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

159/2005/ND-CP,Nghị định 159 2005,Chính phủ,Đơn vị hành chính xã,Phân loại đơn vị hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 159/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12

Ban hành: 27/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Nghị định 161/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi

161/2005/ND-CP,Nghị định 161 2005,Chính phủ,Luật Ban hành Văn bản,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Ban hành văn bản,Xây dựng ban hành văn bản,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 27/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch

158/2005/ND-CP,Nghị định 158 2005 Chính phủ,Nghị định 158 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 158 Chính phủ ban hành 2005,NĐ 158 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 158 Chính phủ áp dụng 2005,NĐ 158 Chính phủ mới nhất,NĐ số 158 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 158/2005/ND-CP ngày 27/12/2005,Nghị định 158 Chính phủ về Đăng ký hộ tịch 2005,NĐ 158 Chính phủ về Đăng ký hộ

Ban hành: 27/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Nghị định 160/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khoáng sản và Luật Khoáng sản sửa đổi

160/2005/ND-CP,Nghị định 160 2005 Chính phủ,Nghị định 160 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 160 Chính phủ ban hành 2005,NĐ 160 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 160 Chính phủ áp dụng 2005,NĐ 160 Chính phủ mới nhất,NĐ số 160 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 160/2005/ND-CP ngày 27/12/2005,Nghị định 160 Chính phủ về Hướng dẫn 2005,NĐ 160 Chính phủ về Hướng dẫn

Ban hành: 27/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Nghị định 157/2005/NĐ-CP quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

157/2005/ND-CP,Nghị định 157 2005 Chính phủ,Nghị định 157 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 157 Chính phủ ban hành 2005,NĐ 157 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 157 Chính phủ áp dụng 2005,NĐ 157 Chính phủ mới nhất,NĐ số 157 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 157/2005/ND-CP ngày 23/12/2005,Nghị định 157 Chính phủ về Chế độ cán bộ công chức 2005,NĐ 157 Chính phủ về

Ban hành: 23/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Nghị định 155/2005/NĐ-CP về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

155/2005/ND-CP,Nghị định 155 2005,Chính phủ,Xác định trị giá hải quan,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155/2005/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 15/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Nghị định 154/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

154/2005/ND-CP,Nghị định 154 2005,Chính phủ,Kiểm tra giám sát hải quan,Thủ tục hải quan,Làm thủ tục hải quan,Quy trình thủ tục Hải Quan,Kiểm tra hải quan,Giám sát hải quan,Luật Hải quan,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Nghị định 152/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

152/2005/ND-CP,Nghị định 152 2005,Chính phủ,Xử phạt hành chính giao thông đường bộ,Vi phạm giao thông đường bộ,Giao thông đường bộ,Vi phạm an toàn giao thông đường bộ,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Nghị định 156/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng

156/2005/ND-CP,Nghị định 156 2005,Chính phủ,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Luật Thuế giá trị gia tăng,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu,Thuế giá trị gia tăng,Sản phẩm trồng trọt,Sửa đổi,Bổ sung,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Nghị định 153/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

153/2005/ND-CP,Nghị định 153 2005,Chính phủ,Thanh tra Nông nghiệp,Thanh tra NN PTNT,Chánh thanh tra Bộ,Cục Bảo vệ thực vật,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Nghị định 150/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

150/2005/ND-CP,Nghị định 150 2005,Chính phủ,An toàn xã hội,Trật tự an toàn xã hội,Vi phạm trật tự an toàn xã hội,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 12/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Nghị định 149/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

149/2005/ND-CP,Nghị định 149 2005,Chính phủ,Thuế xuất nhập khẩu,Đối tượng không chịu thuế,Hoàn thuế XNK,Hoàn thuế xuất nhập khẩu,Truy thu thuế xuất khẩu nhập khẩu,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Nghị định 147/2005/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

147/2005/ND-CP,Nghị định 147 2005,Chính phủ,Ưu đãi người có công cách mạng,Mức trợ cấp,Mức phụ cấp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 147/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Nghị định 148/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra kế hoạch và đầu tư

148/2005/ND-CP,Nghị định 148 2005,Chính phủ,Thanh tra kế hoạch đầu tư,Thanh tra Sở kế hoạch đầu tư,Thanh tra Bộ kế hoạch đầu tư,Kế hoạch đầu tư,Tổ chức hoạt động,Đầu tư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Nghị định 146/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng

146/2005/ND-CP,Nghị định 146 2005,Chính phủ,Chế độ tài chính,Tổ chức tín dụng,Kiểm kê tài sản,Đánh giá tài sản,Trích lập quỹ,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 23/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Nghị định 145/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

145/2005/ND-CP,Nghị định 145 2005,Chính phủ,Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước,Chuyển đổi doanh nghiệp,Doanh nghiệp của tổ chức chính trị,Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp,Sửa đổi,Bổ sung,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 21/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Nghị định 144/2005/NĐ-CP về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

144/2005/ND-CP,Nghị định 144 2005 Chính phủ,Nghị định 144 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 144 Chính phủ ban hành 2005,NĐ 144 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 144 Chính phủ áp dụng 2005,NĐ 144 Chính phủ mới nhất,NĐ số 144 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 144/2005/ND-CP ngày 16/11/2005,Nghị định 144 Chính phủ về Kiểm tra thực hiện chính sách 2005,NĐ 144 Chính phủ

Ban hành: 16/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Nghị định 143/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Thạnh, mở rộng thị trấn Phú Phong thuộc huyện Tây Sơn và mở rộng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

143/2005/ND-CP,Nghị định 143 2005,Chính phủ,Huyện Vĩnh Thạnh,Thị trấn Phú Phong,Huyện Tây Sơn,Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định,Thành lập thị trấn,Thành lập xã,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

142/2005/ND-CP,Nghị định 142 2005 Chính phủ,Nghị định 142 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 142 Chính phủ ban hành 2005,NĐ 142 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 142 Chính phủ áp dụng 2005,NĐ 142 Chính phủ mới nhất,NĐ số 142 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 142/2005/ND-CP ngày 14/11/2005,Nghị định 142 Chính phủ về Khung giá cho thuê đất 2005,NĐ 142 Chính phủ về

Ban hành: 14/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!