Tra cứu 2004/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2004/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 210 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 212/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

212/2004/ND-CP,Nghị định 212 2004,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập phường,Huyện Châu Đức,Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 24/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

2

Nghị định 213/2004/NĐ-CP bổ sung 19 mặt hàng vào Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho các năm 2004 - 2006

213/2004/ND-CP,Nghị định 213 2004,Chính phủ,Bổ sung 19 mặt hàng,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế quan,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế suất,Hàng hóa ưu đãi thuế quan,Hiệp định CEPT,2004 2006,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

3

Nghị định 211/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục, chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu

211/2004/ND-CP,Nghị định 211 2004,Chính phủ,Pháp lệnh Cơ yếu,Tiêu chuẩn trang phục,Nghĩa vụ lao động công ích hàng năm,Người làm công tác cơ yếu,Chế độ nghỉ,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

4

Nghị định 210/2004/NĐ-CP về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

210/2004/ND-CP,Nghị định 210 2004,Chính phủ,Người có công cách mạng,Phụ cấp người có công cách mạng,Trợ cấp người có công cách mạng,Ưu đãi người có công cách mạng,Chế độ phụ cấp,Chế độ trợ cấp,Chế độ phụ cấp ưu đãi,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

5

Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

209/2004/ND-CP,Nghị định 209 2004,Chính phủ,Chất lượng công trình xây dựng,Quản lý chất lượng,Tiêu chuẩn xây dựng,Công trình dân dụng,Công trình thủy lợi,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o -----

Ban hành: 16/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

6

Nghị định 205/2004/NĐ-CP quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

205/2004/ND-CP,Nghị định 205 2004,Chính phủ,Bảng lương công ty nhà nước,Hệ thống thang lương,Chế độ phụ cấp lương,Công ty nhà nước,Phụ cấp lương,Bảng lương,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

7

Nghị định 203/2004/NĐ-CP về việc mức lương tối thiểu chung

203/2004/ND-CP,Nghị định 203 2004,Chính phủ,Mức lương tối thiểu chung,Mức lương tối thiểu,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 203/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 12

Ban hành: 14/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

8

Nghị định 206/2004/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước

206/2004/ND-CP,Nghị định 206 2004,Chính phủ,Quản lý lao động,Quản lý tiền lương,Quản lý thu nhập,Công ty nhà nước,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 206/2004/NĐ-CP

Ban hành: 14/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

9

Nghị định 207/2004/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước

207/2004/ND-CP,Nghị định 207 2004,Chính phủ,Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị,Chế độ tiền thưởng,Chế độ lương,Chế độ trách nhiệm,Thành viên Hội đồng Quản trị,Tổng Giám đốc,Giám đốc,Công ty nhà nước,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

10

Nghị định 208/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

208/2004/ND-CP,Nghị định 208 2004,Chính phủ,Điều chỉnh lương hưu,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Điều chỉnh trợ cấp,Bảo hiểm xã hội,Điều chỉnh,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 14/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2011

11

Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

204/2004/ND-CP,Nghị định 204 2004 Chính phủ,Nghị định 204 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 204 Chính phủ ban hành 2004,NĐ 204 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 204 Chính phủ áp dụng 2004,NĐ 204 Chính phủ mới nhất,NĐ số 204 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 204/2004/ND-CP ngày 14/12/2004,Nghị định 204 Chính phủ về Cán bộ công chức 2004,NĐ 204 Chính phủ về Cán bộ

Ban hành: 14/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

12

Nghị định 202/2004/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

202/2004/ND-CP,Nghị định 202 2004 Chính phủ,Nghị định 202 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 202 Chính phủ ban hành 2004,NĐ 202 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 202 Chính phủ áp dụng 2004,NĐ 202 Chính phủ mới nhất,NĐ số 202 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 202/2004/ND-CP ngày 10/12/2004,Nghị định 202 Chính phủ về Hoạt động ngân hàng 2004,NĐ 202 Chính phủ về Hoạt

Ban hành: 10/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

13

Nghị định 201/2004/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn

201/2004/ND-CP,Nghị định 201 2004 Chính phủ,Nghị định 201 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 201 Chính phủ ban hành 2004,NĐ 201 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 201 Chính phủ áp dụng 2004,NĐ 201 Chính phủ mới nhất,NĐ số 201 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 201/2004/ND-CP ngày 10/12/2004,Nghị định 201 Chính phủ về Quy chế quản lý 2004,NĐ 201 Chính phủ về Quy chế

Ban hành: 10/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

14

Nghị định 200/2004/NĐ-CP về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh

200/2004/ND-CP,Nghị định 200 2004,Chính phủ,Đổi mới nông lâm trường quốc doanh,Nông lâm trường quốc doanh,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 200/2004/NĐ-CP

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

15

Nghị định 199/2004/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

199/2004/ND-CP,Nghị định 199 2004,Chính phủ,Quy chế quản lý tài chính,Công ty nhà nước,Quản lý vốn Nhà nước,Quy chế quản lý vốn nhà nước,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

16

Nghị định 198/2004/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất

198/2004/ND-CP,Nghị định 198 2004 Chính phủ,Nghị định 198 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 198 Chính phủ ban hành 2004,NĐ 198 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 198 Chính phủ áp dụng 2004,NĐ 198 Chính phủ mới nhất,NĐ số 198 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 198/2004/ND-CP ngày 03/12/2004,Nghị định 198 Chính phủ về Thu tiền sử dụng đất 2004,NĐ 198 Chính phủ về Thu

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

17

Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

197/2004/ND-CP,Nghị định 197 2004 Chính phủ,Nghị định 197 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 197 Chính phủ ban hành 2004,NĐ 197 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 197 Chính phủ áp dụng 2004,NĐ 197 Chính phủ mới nhất,NĐ số 197 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 197/2004/ND-CP ngày 03/12/2004,Nghị định 197 Chính phủ về Bồi thường tái định cư 2004,NĐ 197 Chính phủ về Bồi

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

18

Nghị định 196/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

196/2004/ND-CP,Nghị định 196 2004 Chính phủ,Nghị định 196 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 196 Chính phủ ban hành 2004,NĐ 196 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 196 Chính phủ áp dụng 2004,NĐ 196 Chính phủ mới nhất,NĐ số 196 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 196/2004/ND-CP ngày 02/12/2004,Nghị định 196 Chính phủ về Dự trữ Quốc gia 2004,NĐ 196 Chính phủ về Dự trữ

Ban hành: 02/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

19

Nghị định 195/2004/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai; thành lập các phường thuộc thành phố Lào Cai

195/2004/ND-CP,Nghị định 195 2004,Chính phủ,Thành lập thành phố,Thành lập phường,Thành phố Lào Cai,Tỉnh Lào Cai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 195/2004/NĐ-CP

Ban hành: 30/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Nghị định 194/2004/NĐ-CP về việc thành lập các phường thuộc thị xã Cao Lãnh, Sa Đéc và mở rộng thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

194/2004/ND-CP,Nghị định 194 2004,Chính phủ,Thành lập thị xã,Mở rộng thị trấn,Thị xã Cao Lãnh,Thị xã Sa Đéc,Huyện Hồng Ngự,Tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 30/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!