Tra cứu 2002/QĐ-BGDĐT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2002/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 2002/QĐ-BGDĐT năm 2023 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2002/QD-BGDDT ngày 11/07/2023,Quyết định 2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn giáo viên 2023,QĐ 2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn giáo viên 2023,Quyết định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn giáo viên Bộ Giáo dục và Đào tạo 2023,Quyết định 2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng chức

Ban hành: 11/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2023

2

Quyết định 52/2002/QĐ-BGDĐT về quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông,giáo dục trung học chuyên nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành.

52/2002/QD-BGDDT,Quyết định 52 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chứng chỉ,Văn bằng,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 52/2002/QĐ-BGDĐT

Ban hành: 26/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

3

Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT về chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành

51/2002/QD-BGDDT,Quyết định 51 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trung học phổ thông,Chuyển trường,Trung học cơ sở,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 25/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

4

Quyết định 49/2002/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

49/2002/QD-BGDDT,Quyết định 49 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đào tạo liên thông,Liên thông Cao đẳng,Trường trung học nghề,Liên thông Đại học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 05/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2007

5

Quyết định 46/2002/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Điều 49 Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông theo Quyết định 18/2002/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

46/2002/QD-BGDDT,Quyết định 46 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế thi tốt nghiệp,Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc THPT,Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc THCS,Quy chế thi tốt nghiệp THCS,Quy chế thi tốt nghiệp THPT,Sửa đổi,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Ban hành: 29/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

7

Quyết định 44/2002/QĐ-BGD&ĐT về Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

44/2002/QD-BGDDT,Quyết định 44 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đào tạo sau đại học,Danh mục chuyên ngành,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/2002/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội,

Ban hành: 24/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Quyết định 43/2002/QĐ-BGDĐT về Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành

43/2002/QD-BGDDT,Quyết định 43 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế học sinh viên ngoại trú,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 43/2002/QĐ-BGDĐT

Ban hành: 22/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

9

Quyết định 42/2002/QĐ-BGDĐT về Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

42/2002/QD-BGDDT,Quyết định 42 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đánh giá kết quả,Cao đẳng,Đại học,Quy chế đánh giá rèn luyện,Trung học chuyên nghiệp,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

10

Quyết định 41/2002/QĐ-BGDĐT sửa đổi quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

41/2002/QD-BGDDT,Quyết định 41 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trung học chuyên nghiệp,Trường Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề,Quy chế học sinh viên nội trú,Bổ sung,Sửa đổi,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2011

11

Quyết định 40/2002/QĐ-BGDĐT về Quy chế môn học giáo dục quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành.

40/2002/QD-BGDDT,Quyết định 40 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục quốc phòng,Quy chế,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 14/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

12

Quyết định 36/2002/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định tạm thời về mục tiêu giáo dục và kế hoạch dạy học bổ túc trung học cơ sở của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

36/2002/QD-BGDDT,Quyết định 36 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bổ túc trung học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******* Số: 36/2002/QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 30 Tháng 08 năm

Ban hành: 30/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2007

13

Quyết định 35/2002/QĐ-BGDĐT về biên chế năm học 2002 - 2003 của giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên,cao đẳng và trung học sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

35/2002/QD-BGDDT,Quyết định 35 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Biên chế mầm non 2002-2003,Biên chế Trường phổ thông 2002-2003,Biên chế cao đẳng 2002-2003,Biên chế trung học sư phạm 2002-2003,Giáo dục VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

14

Quyết định 33/2002/QĐ-BGDĐT về Chương trình quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

33/2002/QD-BGDDT,Quyết định 33 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quản lý hành chính,Quản lý đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 33/2002/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 Tháng 07 năm 2002

Ban hành: 22/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

15

Quyết định 29/2002/QĐ-BGDĐT về Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

29/2002/QD-BGDDT,Quyết định 29 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trung học chuyên nghiệp,Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

16

Quyết định 23/2002/QĐ-BGDĐT sửa đổi Điều 7 trong Quy chế Thi tốt nghiệp bổ túc tiểu học theo Quyết định 45/2000/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

23/2002/QD-BGDDT,Quyết định 23 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế thi tốt nghiệp,Tiểu học,Sửa đổi,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2002/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

17

Quyết định 19/2002/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi một số điều trong Quy chế tuyển sinh sau đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

19/2002/QD-BGDDT,Quyết định 19 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế tuyển sinh đại học,Sửa đổi,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2002/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

18

Quyết định 18/2002/QĐ-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

18/2002/QD-BGDDT,Quyết định 18 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế thi tốt nghiệp,Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc THPT,Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc THCS,Quy chế thi tốt nghiệp THCS,Quy chế thi tốt nghiệp THPT,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2012

19

Quyết định 12/2002/QĐ-BGDĐT sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 quy chế thi tốt nghiệp tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

12/2002/QD-BGDDT,Quyết định 12 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế thi tốt nghiệp,Tiểu học,Sửa đổi,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2002/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

20

Quyết định 07/2002/QĐ-BGDĐT về tổ chức hình thức tự học có hướng dẫn đối với bổ túc trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

07/2002/QD-BGDDT,Quyết định 07 2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định 07 năm 2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định 07 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2002,QĐ 07 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,QĐ 07 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2002,QĐ 07 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất,QĐ số 07 năm 2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định 07/2002/QD-BGDDT

Ban hành: 19/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!