Tra cứu 20/2015/QĐ-UBND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2015/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 243212 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 20 năm 2015 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 20 Tỉnh Phú Thọ ban hành 2015,QĐ 20 Tỉnh Phú Thọ còn hiệu lực,QĐ 20 Tỉnh Phú Thọ áp dụng 2015,QĐ 20 Tỉnh Phú Thọ mới nhất, số 20 năm 2015 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 20/2015/QD-UBND ngày 23/12/2015 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ

Ban hành: 23/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2016

2

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015,Tỉnh Yên Bái,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 08 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 08/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2015

3

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Quy chế hoạt động và quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015,Tỉnh Điện Biên,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 11 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2015

4

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về Quy định định lượng tiêu chí trong Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015,Tỉnh Bạc Liêu,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 10 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 10/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2015

5

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kạn

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015,Tỉnh Bắc Kạn,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:20/2015/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

6

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Quy định tạm thời đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015,Tỉnh Hưng Yên,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 09 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 09/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2015

7

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi một số Điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015,Tỉnh Vĩnh Long,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20 /2015/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 08 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 08/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2015

8

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 07 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 07/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2015

9

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015,Tỉnh Hà Nam,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 15/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

10

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2019

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015,Tỉnh Đắk Nông,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 11 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 11/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2015

11

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh vận chuyển hàng hóa, hành khách, xe máy kéo vận chuyển hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015,Tỉnh Bến Tre,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 08 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2015

12

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 30/2014/QĐ-UBND quy định giá đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015 Tỉnh Khánh Hòa,Quyết định 20 năm 2015 Tỉnh Khánh Hòa,Quyết định 20 Tỉnh Khánh Hòa ban hành 2015,QĐ 20 Tỉnh Khánh Hòa còn hiệu lực,QĐ 20 Tỉnh Khánh Hòa áp dụng 2015,QĐ 20 Tỉnh Khánh Hòa mới nhất, số 20 năm 2015 Tỉnh Khánh Hòa,Quyết định 20/2015/QD-UBND ngày 08/09/2015 ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2015

13

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2014/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015,Tỉnh Quảng Trị,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 20/2015/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 07/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2015

14

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn và thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 20 năm 2015 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 20 Tỉnh Gia Lai ban hành 2015,QĐ 20 Tỉnh Gia Lai còn hiệu lực,QĐ 20 Tỉnh Gia Lai áp dụng 2015,QĐ 20 Tỉnh Gia Lai mới nhất, số 20 năm 2015 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 20/2015/QD-UBND ngày 07/09/2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA

Ban hành: 07/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

15

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về Quy định chế độ báo cáo định kỳ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 20 năm 2015 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 20 Tỉnh Lai Châu ban hành 2015,QĐ 20 Tỉnh Lai Châu còn hiệu lực,QĐ 20 Tỉnh Lai Châu áp dụng 2015,QĐ 20 Tỉnh Lai Châu mới nhất, số 20 năm 2015 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 20/2015/QD-UBND ngày 01/09/2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 01/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2015

16

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Quy định nội dung về trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015 Tỉnh Thái Nguyên,Quyết định 20 năm 2015 Tỉnh Thái Nguyên,Quyết định 20 Tỉnh Thái Nguyên ban hành 2015,QĐ 20 Tỉnh Thái Nguyên còn hiệu lực,QĐ 20 Tỉnh Thái Nguyên áp dụng 2015,QĐ 20 Tỉnh Thái Nguyên mới nhất, số 20 năm 2015 Tỉnh Thái Nguyên,Quyết định 20/2015/QD-UBND ngày 21/08/2015

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2015

17

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND ban hành quy định hạn mức giao đất và hạn mức công nhận một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015,Tỉnh Cà Mau,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 18 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 18/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2015

18

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015 Tỉnh Trà Vinh,Quyết định 20 năm 2015 Tỉnh Trà Vinh,Quyết định 20 Tỉnh Trà Vinh ban hành 2015,QĐ 20 Tỉnh Trà Vinh còn hiệu lực,QĐ 20 Tỉnh Trà Vinh áp dụng 2015,QĐ 20 Tỉnh Trà Vinh mới nhất, số 20 năm 2015 Tỉnh Trà Vinh,Quyết định 20/2015/QD-UBND ngày 18/08/2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 18/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

19

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 13 tháng 08 năm

Ban hành: 13/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2015

20

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Quy định về Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

20/2015/QD-UBND,Quyết định 20 2015,Tỉnh Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 12 tháng 08

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!