Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2010/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 36721 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 20/2010/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số

20/2010/ND-CP,Nghị định 20 2010,Chính phủ,Hướng dẫn,Pháp lệnh Dân số sửa đổi,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2010

Ban hành: 08/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2010

2

Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

20/2022/ND-CP,Nghị định 20 2022,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 119/2015/-CP bảo hiểm xây dựng,Sửa đổi Nghị định bảo hiểm đầu tư xây dựng,Bảo hiểm bắt buộc hoạt động đầu tư xây dựng,Bảo hiểm,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2022

3

Quyết định 20/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

20/QD-UBND-ND,Quyết định 20 2022,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Thanh Bình,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Bình 2022,Kế hoạch sử dụng đất Thanh Bình Đồng Tháp,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2011

5

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án “Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2011-2015” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

20/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2010,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Giai đoạn 2011-2015,Phổ cập giáo dục mầm non,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2010/NQ

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2012

6

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Lào Cai

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2022,Tỉnh Lào Cai,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Lào Cai,Đều chỉnh kế hoạch đầu tư công Lào Cai,Đầu tư công trung hạn Lào Cai 2021 2025,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2022

7

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2022 về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2022,Tỉnh Hà Giang,Phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia,Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Hà Giang,Phân bổ vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2022

8

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2022 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2022,Tỉnh Nghệ An,Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng,Chuyển mục đích sử dụng rừng Nghệ An,Chủ trương chuyển sử dụng rừng Nghệ An,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

9

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND Về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách do tỉnh Quảng Trị ban hành

20/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2010,Tỉnh Quảng Trị,Phân bổ vốn đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2010/NQ-HĐND Đông

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

10

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND về giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành

20/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2010,Tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 20/2010/NQ-HĐND Sóc Trăng, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2011

11

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí tham quan tại khu du lịch Hầm Hô của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô do tỉnh Bình Định ban hành

20/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2010,Tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2010/NQ-HĐND Quy Nhơn, ngày 09

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

12

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

20/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2010,Tỉnh Bến Tre,Mức thu học phí,Cơ sở giáo dục mầm non,Đến năm học 2014 - 2015 ,Cơ sở giáo dục phổ thông công lập,Tỉnh Bến Tre,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

13

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện chủ trương đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Cà Mau bằng ngân sách địa phương

20/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 20,Tỉnh Cà Mau,Đào tạo nguồn nhân lực,Đào tạo ở nước ngoài,Trình độ sau đại học ,chi bằng ngân sách địa phương ,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

14

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND quy định chế độ khuyến khích, thu hút đối với bác sĩ tự nguyện tham gia làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang

20/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2010,Tỉnh An Giang,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2010/NQ-HĐND Long Xuyên, ngày 09 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

15

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 20 ban hành

20/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2010,Tỉnh Bạc Liêu,Giá đất năm 2011 ,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc --------- Số: 20/2010/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 08 tháng 12 năm

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2011

16

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND về thu phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm áp dụng tại cơ quan đăng ký thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành

20/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Giao dịch bảo đảm,Phí cung cấp thông tin,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2010

17

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2022 về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2022,Tỉnh Bắc Giang,Đặt tên đổi tên đường phố thành phố Bắc Giang,Đặt tên đường phố thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang,Đổi tên đường phố thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

18

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND về Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ

20/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2010,Thành phố Cần Thơ,Định mức chi tiêu tài chính,Chế độ định mức chi tiêu tài chính ,Hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 03/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

19

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương do tỉnh Tiền Giang ban hành

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2022,Tỉnh Tiền Giang,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước,Danh mục sử dụng ngân sách nhà nước Tiền Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2022

20

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2022,Tỉnh Đồng Nai,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực gia đình,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa gia đình,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198