Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1999/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 178 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 179/1999/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tài nguyên nước

179/1999/ND-CP,Nghị định 179 1999,Chính phủ,Luật Tài nguyên nước,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 179/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1999

Ban hành: 30/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

2

Nghị định 178/1999/NĐ-CP về việc bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

178/1999/ND-CP,Nghị định 178 1999,Chính phủ,Bảo đảm tiền vay,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1999

Ban hành: 29/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

3

Nghị định 177/1999/NĐ-CP ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

177/1999/ND-CP,Nghị định 177 1999,Chính phủ,Quỹ xã hội,Quỹ Từ thiện,Quy chế tổ chức và hoạt động,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2012

4

Nghị định 176/1999/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

176/1999/ND-CP,Nghị định 176 1999,Chính phủ,Lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 176/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1999

Ban hành: 21/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2011

5

Nghị định 175/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước

175/1999/ND-CP,Nghị định 175 1999,Chính phủ,Điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu,Điều chỉnh mức trợ cấp,Điều chỉnh mức sinh hoạt phí,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

6

Nghị định 174/1999/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng

174/1999/ND-CP,Nghị định 174 1999,Chính phủ,Quản lý hoạt động kinh doanh vàng,Doanh nghiệp,Thương mại CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 174/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1999

Ban hành: 09/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2012

7

Nghị định 173/1999/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 30/CP năm 1996 về Quy chế phát hành và sử dụng séc

173/1999/ND-CP,Nghị định 173 1999,Chính phủ,Quy chế phát hành và sử dụng séc,Sửa đổi,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 173/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm

Ban hành: 07/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

8

Nghị định 171/1999/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông

171/1999/ND-CP,Nghị định 171 1999,Chính phủ,Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông,Đường sông,Hướng dẫn,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 171/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2010

9

Nghị định 172/1999/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ

172/1999/ND-CP,Nghị định 172 1999,Chính phủ,Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông,Đường bộ,Hướng dẫn,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 172/1999/NĐ-CP

Ban hành: 07/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

10

Nghị định 170/1999/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/CP năm 1995 Hướng dẫn Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

170/1999/ND-CP,Nghị định 170 1999,Chính phủ,Thuế thu nhập cao,Thuế thu nhập người thu nhập cao,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 170/1999/NĐ-CP

Ban hành: 06/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

11

Nghị định 169/1999/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/CP năm 1996 về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam

169/1999/ND-CP,Nghị định 169 1999,Chính phủ,Cấp giấy phép lao động người nước ngoài,Cấp giấy phép,Người lao động nước ngoài,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 169/1999/NĐ-CP

Ban hành: 03/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

12

Nghị định 168/1999/NĐ-CP về danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội

168/1999/ND-CP,Nghị định 168 1999,Chính phủ,Quản lý phương tiện kỹ thuật,Phương tiện kỹ thuật,Phương tiện kỹ thuật quân sự,Đăng ký phương tiện kỹ thuật,Huy động bổ sung cho quân đội,Giao thông - Vận tải,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

13

Nghị định 167/1999/NĐ-CP về việc tổ chức quản lý đường bộ

167/1999/ND-CP,Nghị định 167 1999,Chính phủ,Quản lý đường bộ,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 167/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1999

Ban hành: 26/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

14

Nghị định 166/1999/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng

166/1999/ND-CP,Nghị định 166 1999,Chính phủ,Chế độ tài chính,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 166/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1999

Ban hành: 19/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

15

Nghị định 165/1999/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

165/1999/ND-CP,Nghị định 165 1999,Chính phủ,Giao dịch bảo đảm,Dịch vụ pháp lý,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 165/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1999

Ban hành: 19/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

16

Nghị định 164/1999/NĐ-CP về việc quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

164/1999/ND-CP,Nghị định 164 1999,Chính phủ,Cán cân thanh toán quốc tế,Quản lý,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 164/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

17

Nghị định 163/1999/NĐ-CP về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

163/1999/ND-CP,Nghị định 163 1999,Chính phủ,Cho thuê đất lâm nghiệp,Giao đất lâm nghiệp,Sử dụng ổn định lâu dài,Mục đích lâm nghiệp,Đất sử dụng vào mục đích lâm nghiệp,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

18

Nghị định 162/1999/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

162/1999/ND-CP,Nghị định 162 1999,Chính phủ,An toàn lao động,Vệ sinh lao động,Sửa đổi,Bổ sung,Bộ Luật Lao động,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 162/1999/NĐ-CP

Ban hành: 09/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

19

Nghị định 160/1999/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

160/1999/ND-CP,Nghị định 160 1999,Chính phủ,Pháp lệnh hòa giải cơ sở,Hòa giải cơ sở,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 160/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 10

Ban hành: 18/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

20

Nghị định 161/1999/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế

161/1999/ND-CP,Nghị định 161 1999,Chính phủ,Pháp lệnh Ký kết Điều ước quốc tế,Pháp lệnh Điều ước quốc tế,Thực hiện Điều ước quốc tế,Hướng dẫn,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính   CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.239.1