Tra cứu 1999/QĐ-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1999/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 207 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1999/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn nhân sự Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ ỦY BAN HỢP TÁC VIỆT NAM-LÀO TRONG ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH

Ban hành: 29/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2021

2

Quyết định 1999/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH, TẬT TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

3

Quyết định 241/1999/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

241/1999/QD-TTg,Quyết định 241 1999,Thủ tướng Chính phủ,Đại học An Giang,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 241/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ

Ban hành: 30/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

4

Quyết định 242/1999/QĐ-TTg về việc điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

242/1999/QD-TTg,Quyết định 242 1999,Thủ tướng Chính phủ,Xuất nhập khẩu,Điều hành,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 242/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1999

Ban hành: 30/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

5

Quyết định 239/1999/QĐ-TTg sửa đổi khoản a Điều 1 Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg năm 1997 về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

239/1999/QD-TTg,Quyết định 239 1999,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ học bổng,Trợ cấp xã hội,Sửa đổi quyết định,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 239/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Quyết định 236/1999/QĐ-TTg về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

236/1999/QD-TTg,Quyết định 236 1999,Thủ tướng Chính phủ,Hội nghị quốc tế,Hội thảo quốc tế,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 236/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

7

Quyết định 237/1999/QĐ-TTg về điều hành xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

237/1999/QD-TTg,Quyết định 237 1999,Thủ tướng Chính phủ,Điều hành xuất khẩu gạo,Nhập khẩu phân bón,Điều hành nhập khẩu phân bón,Thương mại,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 24/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

8

Quyết định 1232/1999/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc phạm vi Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1232/1999/QD-TTg,Quyết định 1232 1999,Thủ tướng Chính phủ,Xã đặc biệt khó khăn,Phát triển kinh tế xã hội,Xã miền núi,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********* Số:

Ban hành: 24/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

9

Quyết định 235/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

235/1999/QD-TTg,Quyết định 235 1999,Thủ tướng Chính phủ,Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,Ban Chỉ Đạo,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 235/1999/QĐ-TTg

Ban hành: 23/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

10

Quyết định 234/1999/QĐ-TTg về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/9/1985 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

234/1999/QD-TTg,Quyết định 234 1999,Thủ tướng Chính phủ,Tăng tiền lương hưu,Nghỉ hưu trước 01/9/1985,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 234/1999/QĐ-TTg

Ban hành: 22/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

11

Quyết định 233/1999/QĐ-TTg về Quy chế bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

233/1999/QD-TTg,Quyết định 233 1999,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế bảo lãnh Chính phủ,Khoản vay nước ngoài,Tổ chức tín dụng,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 233/1999/QĐ-TTg

Ban hành: 20/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

12

Quyết định 230/1999/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với một số cơ quan thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

230/1999/QD-TTg,Quyết định 230 1999,Thủ tướng Chính phủ,Kinh phí quản lý hành chính,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 230/1999/QĐ-TTg

Ban hành: 17/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

13

Quyết định 231/1999/QĐ-TTg về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

231/1999/QD-TTg,Quyết định 231 1999,Thủ tướng Chính phủ,Quỹ Hỗ trợ phát triển,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 231/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm

Ban hành: 17/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

14

Quyết định 232/1999/QĐ-TTg về Quy chế quản lý tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

232/1999/QD-TTg,Quyết định 232 1999,Thủ tướng Chính phủ,Quỹ Hỗ trợ phát triển,Quản lý tài chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 232/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

15

Quyết định 1173/1999/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1173/1999/QD-TTg,Quyết định 1173 1999,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung thành viên,Ban Tổ chức Nhà nước,Kỷ niệm ngày lễ lớn,Kỷ niệm ngày lễ lớn 2000,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 16/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

16

Quyết định 1171/1999/QĐ-TTg về khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà do thủ Tướng Chính phủ ban hành

1171/1999/QD-TTg,Quyết định 1171 1999,Thủ tướng Chính phủ,Khắc phục hậu quả bão lũ,Khắc phục hậu quả bão lụt,Hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1171/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

17

Quyết định 228/1999/QĐ-TTg bổ sung mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm vào Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

228/1999/QD-TTg,Quyết định 228 1999,Thủ tướng Chính phủ,Thanh toán bệnh xã hội,Thanh toán bệnh dịch nguy hiểm,Chương trình quốc gia,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

18

Quyết định 227/1999/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch dự phòng Quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000 và thành lập Ban Chỉ huy Quốc gia thực hiện Kế hoạch dự phòng Quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

227/1999/QD-TTg,Quyết định 227 1999,Thủ tướng Chính phủ,Ứng phó sự cố máy tính 2000,Kế hoạch dự phòng Quốc gia,Ban Chỉ huy,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 227/1999/QĐ-TTg

Ban hành: 15/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

19

Quyết định 225/1999/QĐ-TTg phê duyệt chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp thời kỳ 2000 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

225/1999/QD-TTg,Quyết định 225 1999,Thủ tướng Chính phủ,Giống cây lâm nghiệp,Giống cây trồng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 225/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1999

Ban hành: 10/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

20

Quyết định 226/1999/QĐ-TTg quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc đề phòng, xử lý và khắc phục sự cố máy tính năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

226/1999/QD-TTg,Quyết định 226 1999,Thủ tướng Chính phủ,Khắc phục sự cố máy tính,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 226/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 12

Ban hành: 10/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!