Tra cứu Công Văn 198/2004/N��-CP;

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 198/2004/N��-CP; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 64501 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 198/CP-ĐMDN ngày 12/02/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty Bình Minh, Công ty Kinh doanh vật liệu và xây dựng Ngọc Sơn về Tổng công ty Viglacera

198/CP-DMDN, Công văn 198, Chính phủ, Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 198/CP-ĐMDN V/v chuyển Công ty Bình Minh, Công ty Kinh doanh vật liệu và xây dựng Ngọc Sơn về Tổng Công ty Viglacera Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2004

Ban hành: 12/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

2

Công văn số 198/CP-QHQT ngày 24/02/2003 của Chính phủ về việc tiếp nhận dự án ""Xây dựng và phát triển làng trẻ em SOS Thanh Hoá"

198/CP-QHQT,Công văn 198 2003,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 198/CP-QHQT V/v tiếp nhận dự án “Xây dựng và phát triển Làng trẻ em SOS Thanh Hoá” Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Kế

Ban hành: 24/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

3

Công văn 198/BXD-HĐXD năm 2023 ý kiến về thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án, công trình đường bộ trong đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

198/BXD-HDXD,Công văn 198 2023 Bộ Xây dựng,Công văn 198 năm 2023 Bộ Xây dựng,Công văn 198 Bộ Xây dựng ban hành 2023,CV 198 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,CV 198 Bộ Xây dựng áp dụng 2023,CV 198 Bộ Xây dựng mới nhất,CV số 198 năm 2023 Bộ Xây dựng,Công văn 198/BXD-HDXD ngày 18/01/2023,Công văn 198 Bộ Xây dựng về Thẩm định cơ quan chuyên môn xây dựng công

Ban hành: 18/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2023

4

Công văn 198/LĐLĐ năm 2020 về hướng dẫn trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid-19 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành

198/LDLD,Công văn 198 2020,Liên đoàn Lao động thành phố H,Chế độ trả lương,Người lao động,Lương công nhân viên ngừng việc,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

5

Công văn 198/TTg-NN năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

198/TTg-NN,Công văn 198 2022,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững ,Chiến lược phát triển nông thôn bền vững,Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2022

6

Công văn 198/LĐTBXH-TTTT năm 2022 về cập nhật số liệu trên phần mềm thu thập số liệu thống kê ngành lao động thương binh và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

198/LDTBXH-TTTT,Công văn 198 2022,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cập nhật số liệu thu thập số liệu thống kê ngành lao động,Số liệu trên phần mềm số liệu thống kê ngành lao động,Cập nhật số liệu phần mềm số liệu thống kê ngành lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2022

7

Công văn 198/VPCP-NN năm 2021 về xử lý vướng mắc việc xác định lại diện tích đất ở đối với thửa đất ở có vườn ao do Văn phòng Chính phủ ban hành

198/VPCP-NN,Công văn 198 2021,Văn phòng Chính phủ,Xác định lại diện tích đất ở đối với thửa đất có vườn ao,Xác định lại diện tích đất ở thửa đất ở có vườn ao,Xử lý xác định lại diện tích đất ở có vườn ao,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

8

Công văn 384/BGTVT-QLXD thực hiện sửa đổi Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và

Ban hành: 21/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

9

Công văn số 1964 TCT/TS của Tổng cục Thuế về chính sách giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ

39/CV-TVXD/2005 ngày 20/5/2005 của Công ty Tư vấn Xây dựng Kiêng Giang hỏi về chính sách giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1/ Về giá đất tính thu tiền sử dụng đất: Tại Điểm 1, Mục II, Phần B, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính

Ban hành: 22/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Công văn số 3424/TC-QLCS về việc chính sách thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 198/2004/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Long An về chính sách thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 198/2004/NĐ-CP; Bộ Tài chính có ý kiến sau: 1. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất áp dụng cho các tổ chức kinh tế: Việc thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất sử dụng có thời hạn đã được quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư

Ban hành: 25/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2008

11

Công văn 198/UBDT-CSDT năm 2016 hỗ trợ cho các đối tượng thiếu đất sản xuất theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

198/UBDT-CSDT,Công văn 198 2016,Uỷ ban Dân tộc,Hỗ trợ chuyển đổi nghề,Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề,Chính sách hỗ trợ đất ở,Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo,Hộ đồng bào dân tộc thiểu số ,Thôn bản đặc biệt khó khăn,Hỗ trợ đối tượng thiếu đất sản xuất ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2016

12

Công văn 206/BTC-QLCS góp ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tư pháp; -

Ban hành: 07/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

13

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

14

Công văn 198/BXD-KTXD năm 2015 về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đã ký do Bộ Xây dựng ban hành

198/BXD-KTXD,Công văn 198 2015,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu thanh toán hợp đồng XD,Thanh toán khối lượng hoàn thành,Hợp đồng xây dựng,Thanh toán hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2015

15

Công văn 198/BNN-QLCL năm 2015 tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp Tết và mùa lễ hội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

198/BNN-QLCL,Công văn 198 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,An toàn thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Bảo đảm an toàn thực phẩm ,Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản,Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

16

Công văn 198/TTg-KTN năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

198/TTg-KTN,Công văn 198,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất lúa,chuyển mục đích sử dụng đất Sóc Trăng ,chuyển mục đích sử dụng đất lúa Sóc Trăng,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

17

Công văn 198/TCHQ-TXNK năm 2014 điều kiện xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

198/TCHQ-TXNK,Công văn 198 2014,Tổng cục Hải quan,điều kiện xác định mã số hải quan,xác định mã số hải quan,xác định trước mã số hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

18

Công văn số 4276/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc chính sách thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

ngày 10/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Long An về vướng mắc chính sách thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ qui định tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì truờng hợp đất

Ban hành: 24/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Công văn 198/BXD-KTXD vướng mắc trong thanh toán bù giá vật liệu theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

198/BXD-KTXD,Công văn 198 2012,Bộ Xây dựng,Thanh toán giá vật liệu ,Thanh toán bù giá vật liệu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 198/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong thanh toán bù

Ban hành: 10/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2012

20

Công văn 198/TCDS-TTTL triển khai công tác cơ sỡ dữ liệu và báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

198/TCDS-TTTL,Công văn 198 2012,Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa,Báo cáo thống kê,Dân số kế hoạch hóa gia đình,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ TỔNG CỤC DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 23/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!