Tra cứu 198/2004/N��-CP;

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 198/2004/N��-CP; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 249702 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 198/2004/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất

198/2004/ND-CP,Nghị định 198 2004 Chính phủ,Nghị định 198 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 198 Chính phủ ban hành 2004,NĐ 198 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 198 Chính phủ áp dụng 2004,NĐ 198 Chính phủ mới nhất,NĐ số 198 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 198/2004/ND-CP ngày 03/12/2004,Nghị định 198 Chính phủ về Thu tiền sử dụng đất 2004,NĐ 198 Chính phủ về Thu

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

2

Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển đô thị Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

198/KH-UBND,Kế hoạch 198 2023 Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch 198 năm 2023 Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch 198 Tỉnh Đồng Nai ban hành 2023,KH 198 Tỉnh Đồng Nai còn hiệu lực,KH 198 Tỉnh Đồng Nai áp dụng 2023,KH 198 Tỉnh Đồng Nai mới nhất,KH số 198 năm 2023 Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch 198/KH-UBND ngày 16/08/2023,Kế hoạch 198 Tỉnh Đồng Nai về phát triển đô thị Nhơn Trạch

Ban hành: 16/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2023

3

Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

198/KH-UBND,Kế hoạch 198 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Kế hoạch 198 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Kế hoạch 198 Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 2023,KH 198 Tỉnh Vĩnh Phúc còn hiệu lực,KH 198 Tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng 2023,KH 198 Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất,KH số 198 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Kế hoạch 198/KH-UBND ngày 13/07/2023,Kế hoạch 198 Tỉnh Vĩnh Phúc về Thực hiện Chỉ thị

Ban hành: 13/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2023

4

Nghị định 120/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29

Ban hành: 30/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2011

5

Thông báo 198/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với 03 địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

198/TB-VPCP,Thông báo 198 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 198 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 198 Văn phòng Chính phủ ban hành 2023,TB 198 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 198 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2023,TB 198 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 198 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 198/TB-VPCP ngày 31/05/2023,Thông báo 198

Ban hành: 31/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2023

6

Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2023 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

198/KH-UBND,Kế hoạch 198 2023 Tỉnh Đồng Tháp,Kế hoạch 198 năm 2023 Tỉnh Đồng Tháp,Kế hoạch 198 Tỉnh Đồng Tháp ban hành 2023,KH 198 Tỉnh Đồng Tháp còn hiệu lực,KH 198 Tỉnh Đồng Tháp áp dụng 2023,KH 198 Tỉnh Đồng Tháp mới nhất,KH số 198 năm 2023 Tỉnh Đồng Tháp,Kế hoạch 198/KH-UBND ngày 30/05/2023,Kế hoạch 198 Tỉnh Đồng Tháp về Phát triển kinh tế tư

Ban hành: 30/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2023

7

Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2023 về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

198/KH-UBND,Kế hoạch 198 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kế hoạch 198 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kế hoạch 198 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2023,KH 198 Tỉnh Thừa Thiên Huế còn hiệu lực,KH 198 Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 2023,KH 198 Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất,KH số 198 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kế hoạch 198/KH-UBND ngày 29/05/2023,Kế hoạch 198 Tỉnh

Ban hành: 29/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2023

8

Quyết định 198/2004/QĐ-UB ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

198/2004/QD-UB,Quyết định 198 2004,Thành phố Hà Nội,Quy chế quản lý,Nguồn vốn Ngân sách,Quỹ Đầu tư phát triển,Tái định cư,Đầu tư xây dựng,Thành phố Hà Nội,Đầu tư,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2008

9

Quyết định 198/QĐ-QLD năm 2023 về Danh mục 135 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 183 do Cục Quản lý Dược ban hành

198/QD-QLD,Quyết định 198 2023 Cục Quản lý dược,Quyết định 198 năm 2023 Cục Quản lý dược,Quyết định 198 Cục Quản lý dược ban hành 2023,QĐ 198 Cục Quản lý dược còn hiệu lực,QĐ 198 Cục Quản lý dược áp dụng 2023,QĐ 198 Cục Quản lý dược mới nhất,QĐ số 198 năm 2023 Cục Quản lý dược,Quyết định 198/QD-QLD ngày 24/03/2023,Quyết định 198 Cục Quản lý dược

Ban hành: 24/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2023

10

Quyết định 198/2004/QĐ-TTg về chế độ tài chính đối với Đài tiếng nói Việt Nam trong năm ngân sách 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

198/2004/QD-TTg,Quyết định 198 2004,Thủ tướng Chính phủ,Đài tiếng nói Việt Nam,Chế độ tài chính,Năm ngân sách 2004,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

11

Quyết định 198 /2004/QĐ-UB về thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

198/2004/QD-UB,Quyết định 198 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ chế thưởng vượt dự toán,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 198/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 12/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

12

Quyết định 198/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

198/QD-UBND,Quyết định 198 2023,Tỉnh Sóc Trăng,Thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2023

13

Quyết định 198/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

198/QD-UBND,Quyết định 198 2023,Tỉnh Bình Thuận,Quy hoạch sử dụng đất thị xã La Gi Bình Thuận,Quy hoạch sử dụng đất La Gi Bình Thuận,Quy hoạch sử dụng đất La Gi Bình Thuận 2021 2030,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2023

14

Quyết định 198/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

198/QD-UBND,Quyết định 198 2023,Tỉnh Quảng Ninh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Vân Đồn,Kế hoạch sử dụng đất Vân Đồn Quảng Ninh,Kế hoạch sử dụng đất Vân Đồn Quảng Ninh 2023,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2023

15

Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2022 thực hiện Tiểu dự án 2 về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến

198/KH-UBND,Kế hoạch 198 2022 Tỉnh Sóc Trăng,Kế hoạch 198 năm 2022 Tỉnh Sóc Trăng,Kế hoạch 198 Tỉnh Sóc Trăng ban hành 2022,KH 198 Tỉnh Sóc Trăng còn hiệu lực,KH 198 Tỉnh Sóc Trăng áp dụng 2022,KH 198 Tỉnh Sóc Trăng mới nhất,KH số 198 năm 2022 Tỉnh Sóc Trăng,Kế hoạch 198/KH-UBND ngày 30/12/2022,Kế hoạch 198 Tỉnh Sóc Trăng về thu hút đầu tư vùng

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2023

16

Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2022 về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2023

--------------- Số: 198/KH-UBND Ninh Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2022 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH NINH BÌNH NĂM 2023 Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch số

Ban hành: 21/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2022

17

Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2022 về học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác cải cách hành chính tại tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Thái Nguyên do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

198/KH-UBND,Kế hoạch 198 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính Vĩnh Phúc,Học tập công tác cải cách hành chính Vĩnh Phúc Thái Nguyên,Học tập cải cách hành chính Vĩnh Phúc Thái Nguyên Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 21/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2022

18

Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quy chế phối hợp 3423/QC-BVHTTDL-UBND trong công tác chỉ đạo huy động đồng bào về tổ chức và hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do tỉnh Đắk Lắk ban hành

198/KH-UBND,Tỉnh Đắk Lắk,Thực hiện 3423/QC-BVHTTDL-UBND Đắk Lắk,Tổ chức hoạt động Làng Văn hóa dân tộc,Tổ chức Làng Văn hóa dân tộc Đắk Lắk,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2022

19

Kế hoạch 198/KH-UBND về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ năm 2022

198/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh,Cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh Cần Thơ,Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2022

20

Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh Yên Bái

198/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Tăng cường tiếp cận pháp luật của người dân,Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật Yên Bái,Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!