Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1971/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 153026 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 1971/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 150/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1971/KH-UBND,Tỉnh Bình Thuận,Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững,Kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn,Thực hiện phát triển nông nghiệp nông thôn Bình Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2022

2

Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

1971/QD-UBND,Quyết định 1971 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục lĩnh vực Lao động tỉnh Đắk Lắk,Thủ tục hỗ trợ lao động lĩnh vực Lao động tỉnh Đắk Lắk,Thủ tục hỗ trợ do COVID 19 lĩnh vực Lao động tỉnh Đắk Lắk,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2021

3

Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ

1971/QD-UBND,Quyết định 1971 2020,Thành phố Cần Thơ,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin,Giải quyết thủ tục hành chính Cần Thơ,Thủ tục hành chính Sở Thông tin Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

4

Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

1971/QD-UBND,Quyết định 1971 2020,Tỉnh Quảng Bình,Thủ tục hành chính Trồng trọt,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

5

Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

1971/QD-UBND,Quyết định 1971 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1971/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

6

Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2017 về quy định đánh giá kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1971/QD-UBND,Quyết định 1971 2017,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1971/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 29 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2017

8

Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

1971/QD-UBND,Quyết định 1971 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1971/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 08 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 08/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

9

Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

1971/QD-UBND,Quyết định 1971 2016,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1971/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 08 tháng 6 năm

Ban hành: 08/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

10

Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tỉnh Kiên Giang ban hành

1971/QD-UBND,Quyết định 1971 2015,Tỉnh Kiên Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1971/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 11 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 11/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2015

11

Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1971/QD-UBND,Quyết định 1971 2015,Tỉnh Khánh Hòa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1971/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 23 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 23/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2015

12

Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1971/QD-UBND,Quyết định 1971 2014,Tỉnh Hòa Bình,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1971/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 02/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2015

13

Quyết định 1971/QĐ-UBND điều chỉnh giảm dự toán kinh phí xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

1971/QD-UBND,Quyết định 1971 2013,Tỉnh Lâm Đồng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1971/QĐ-UBND Lâm

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

14

Quyết định 1971/2016/QĐ-UBND Quy chế Phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc lập, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của thành phố Hải Phòng

1971/2016/QD-UBND,Quyết định 1971 2016,Thành phố Hải Phòng,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1971/2016/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 13

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

15

Quyết định 1971/QĐ-BCT năm 2022 về Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

1971/QD-BCT,Quyết định 1971 2022,Bộ Công thương,Kế hoạch thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg,Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại,Ứng dụng chuyển đổi số xúc tiến thương mại,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2022

16

Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

1971/QD-UBND,Quyết định 1971 2008,Tỉnh Đắk Nông,Quy hoạch phát triển,Vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1971/QĐ-UBND Gia Nghĩa,

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2010

17

Nghị quyết 1971/NQ-HĐQL về phiên họp thường kỳ Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội quý I-II năm 2022

1971/NQ-HDQL,Nghị quyết 1971 2022,Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã h,Nội dung phiên họp thường kỳ quý I 2022,Nội dung phiên họp thường kỳ quý I II 2022,Phiên họp thường kỳ Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2022

18

Quyết định 1971/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1971/QD-TTg,Quyết định 1971 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng tỉnh Bắc Giang,Chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp Tân Hưng,Dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2021

19

Quyết định 1971/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

theo Quyết định số 1971/QĐ-CTN ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch nước) 1. Ngô Hoàng Kim, sinh ngày 27/8/2001 tại Thái Bình Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình theo GKS số 35 ngày 08/4/2015 Hiện trú tại: Tầng 3, số 35, phố An Tây, khóm 005, phường Đại Hữu, khu

Ban hành: 11/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2021

20

Quyết định 1971/QĐ-BGTVT năm 2020 về công bố thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành

1971/QD-BGTVT,Quyết định 1971 2020,Bộ Giao thông vận tải,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm,Công bố thủ tục hành chính của Bộ Giao thông,Thủ tục hành chính về đăng kiểm của Bộ Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233