Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 197/2004/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10381 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 197:2004 về penicillin trong sản phẩm thuỷ sản - Phương pháp định lượng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN197:2004,Tiêu chuẩn ngành 28TCN197:2004,Bộ Thuỷ sản,Penicillin trong sản phẩm thuỷ sản,Phương pháp định lượng,Định lượng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao,Sắc ký lỏng hiệu năng cao ,28 TCN 197:2004 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 197:2004 PENICILLIN TRONG SẢN PHẨM THUỶ SẢN - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG BẰNG SẮC KÝ

Ban hành: 01/03/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 197-1:2014 (ISO 6892-1:2009) về Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng

TCVN197-1:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN197-1:2014,***,Công nghiệp TCVN 197-1:2014 ISO 6892-1:2009 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ KÉO - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature Lời nói đầu TCVN 197-1:2014 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2015

3

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 197:2006 về công trình thủy lợi - Cống lấy nước bằng thép bọc bê tông, bê tông cốt thép - Hướng dẫn thiết kế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN197:2006,Tiêu chuẩn ngành 14TCN197:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 197 : 2006 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CỐNG LẤY NƯỚC BẰNG THÉP BỌC BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ Hydraulic structure - Steel pipe - reinforced concrete culvert - Design manual 1. QUY

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 197:2002 (ISO 6892:1998) về vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường

TCVN197:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN197:2002,***,Vật liệu kim loại,Thử kéo ở nhiệt độ thường ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 197 : 2002 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ KÉO Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG Metallic materials – Tensile testing at ambient temperature 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 197:1997 về nhà cao tầng - thi công cọc khoan nhồi

TCXD197:1997,Tiêu chuẩn XDVN TCXD197:1997,***,Nhà cao tầng,TCXD 197:1997,Thi công cọc khoan nhồi ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD 197:1997 NHÀ CAO TẦNG - THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI High rise building - Guide for construction of bored piles 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn ngành TCN68-197:2001 về tương thích điện từ (EMC) thiết bị mạng viễn thông - Yêu cầu về tương thích điện từ do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-197:2001,Tiêu chuẩn ngành TCN68-197:2001,Tổng cục Bưu điện,Tương thích điện từ,EMC,Thiết bị mạng viễn thông ,Yêu cầu về tương thích điện từ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 197: 2001 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) THIẾT BỊ MẠNG VIỄN THÔNG YÊU CẦU VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ Electromagnetic compatibility (emc)

Ban hành: 29/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-2:2021 (ISO 7393-2:2017) về Chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 2: Phương pháp so màu sử dụng N,N-dietyl-1,4-phenylendiamin cho mục đích kiểm soát thường xuyên

TCVN6225-2:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-2:2021,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6225-2:2021 ISO 7393-2:2017 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CLO TỰ DO VÀ TỔNG CLO - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP SO MÀU SỬ DỤNG N,N- DIETYL-1,4-PHENYLENDIAMIN CHO MỤC ĐÍCH KIỂM SOÁT THƯỜNG XUYÊN Water quality -

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2022

8

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 197:1994 về vacxin thú y - Quy trình kiểm nghiệm vacxin tụ huyết trùng gà

10TCN197:1994,Tiêu chuẩn ngành 10TCN197:1994,***,Vacxin tụ huyết trùng gà,Vacxin thú y,Quy trình kiểm nghiệm ,Quy trình kiểm nghiệm vắc xin ,10 TCN 197:1994,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 197:1994 VACXIN THÚ Y QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VACXIN TỤ HUYẾT TRÙNG GÀ Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin vô

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11478:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm N-metylcarbamolyoxim và N-metylcarbamat - Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN11478:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11478:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11478:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM N-METYLCARBAMOLYOXIM VÀ N-METYLCARBAMAT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Drinking water - Determination of pesticides residues of n

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 197:1985 (ST SEV 471: 1977) về kim loại - phương pháp thử kéo do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN197:1985,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN197:1985,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 197:1985 ,Kim loại,Phương pháp thử kéo,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 197:1985 KIM LOẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO Metals - Method of tractional test Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 197: 1966 và áp

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10744:2015 (CODEX STAN 197-1995, Rev.2013) về Bơ quả tươi

TCVN10744:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10744:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10744:2015 CODEX STAN 197-1995, REV.2013 BƠ QUẢ TƯƠI Avocado Lời nói đầu TCVN 10744:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 197-1995; Soát xét năm 2013; TCVN 10744:2015 do Cục Chế biến nông lâm thủy

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12213:2018 (ISO/IEC 10116:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

TCVN12213:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12213:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12213:2018 ISO/IEC 10116:2017 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA MÃ KHỐI N-BIT Information technology - Security techniques - Modes of operation for an n-bit block cipher Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12453:2018 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-Nitrosopyrrolidin - Phương pháp sắc ký khí kết hợp phân tích năng lượng nhiệt

TCVN12453:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12453:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12453:2018 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N-NITROSOPYRROLIDIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KẾT HỢP PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG NHIỆT Meat and meat products - Determination of N-nitrosopyrrolidlne content Gas

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-1:2021 (ISO 5815-1:2019) về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn ) - Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea

TCVN6001-1:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-1:2021,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6001-1:2021 ISO 5815-1:2019 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NHU CẦU OXY SINH HÓA SAU n NGÀY (BODn) - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP PHA LOÃNG VÀ CẤY CÓ BỔ SUNG ALLYLTHIOUREA Water quality - Determination of biochemical oxygen

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2022

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12971:2020 (ISO 15819:2014) về Mỹ phẩm - Phương pháp phân tích - Các nitrosamin: Phát hiện và xác định N-nitrosodietanolamin (NDELA) bằng HPLC-MS-MS

TCVN12971:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12971:2020,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12971:2020 ISO 15819:2014 MỸ PHẨM - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH – CÁC NITROSAMIN: PHÁT HIỆN VÀ XÁC ĐỊNH N-NITROSODIETANOLAMIN (NDELA) BẰNG HPLC-MS-MS Cosmetics - Analyticai methods - Nitrosamines: Detection and determination of

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12195-2-13:2020 về Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Polyscytalum pustulans (M.N Owen & Makef) M.B Ellis

TCVN12195-2-13:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12195-2-13:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12195:2-13:2020 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NẤM GÂY BỆNH THỰC VẬT PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI NẤM POLYSCYTALUM PUSTULANS (M.N. OWEN & MAKEF) M.B ELLIS Procedure for identification of plant disease caused by fungi

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2022

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11602:2016 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-nitrosamin - Phương pháp sắc ký khí sử dụng thiết bị phân tích năng lượng nhiệt

TCVN11602:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11602:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11602:2016 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N-NITROSAMIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG NHIỆT Meat and meat products - Determination of N-nitrosamines content - Gas

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 197:1966 về Kim loại - Phương pháp thử kéo

TCVN197:1966,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN197:1966,***,Kim loại,Phương pháp thử kéo,TCVN 197:1966,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 197 – 66 KIM LOẠI PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO Tiêu chuẩn này áp dụng cho kim loại đen, kim loại màu, hợp kim và các sản phẩm của chúng; trừ thép dây, thép ống, thép đai, thép tấm có bề dày nhỏ

Ban hành: Năm 1966

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10069:2013 (EN 12868:1999) về Đồ dùng trẻ em - Phương pháp xác định sự giải phóng N-Nitrosamin và các chất có khả năng chuyển hóa thành N-Nitrosamin từ núm ty và ty giả làm bằng Elastome hoặc cao su

TCVN10069:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10069:2013,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10069:2013 EN 12868:1999 ĐỒ DÙNG TRẺ EM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỰ GIẢI PHÓNG N-NITROSAMIN VÀ CÁC CHẤT CÓ KHẢ NĂNG CHUYỂN HÓA THÀNH N-NITROSAMIN TỪ NÚM TY VÀ TY GIẢ LÀM BẰNG ELASTOME HOẶC CAO SU Child use and care

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7385:2004 (ISO 13851 : 2002) về An toàn máy - Cơ cấu điều khiển hai tay - Khía cạnh chức năng và nguyên tắc thiết kế

TCVN7385:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7385:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7385 : 2004 ISO 13851 : 2002 AN TOÀN MÁY - CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN HAI TAY - KHÍA CẠNH CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ Safety of machinery - Two-hand control devices - Functional aspects and design

Ban hành: 02/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.238.28