Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1968/Q��-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 57423 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1968/HQHCM-TXNK năm 2020 hướng dẫn phân loại “Thiết bị đo độ rung của máy móc” do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1968/HQHCM-TXNK,Công văn 1968 2020,Cục Hải quan thành phố Hồ Chí ,Thiết bị đo độ rung của máy móc Cục Hải quan Hồ Chí Minh,Phân loại Thiết bị đo độ rung Cục Hải quan Hồ Chí Minh,Phân loại Thiết bị đo độ rung của máy móc,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP.HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2021

2

Công văn 1968/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp ở ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1968/CT-TTHT,Công văn 1968 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thuế nhà thầu,Cung cấp dịch vụ ngoài Việt Nam ,Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

3

Công văn 1968/QLD-ĐK năm 2019 về thông báo triển khai công cụ tra cứu giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên website của Cục Quản lý Dược

1968/QLD-DK,Công văn 1968 2019,Cục Quản lý dược,Đăng ký lưu hành thuốc ,Sổ đăng ký lưu hành thuốc,Nguyên liệu làm thuốc,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

4

Công văn 1392/UBND-PCCC.Q8 năm 2012 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy các khu dân cư trên địa bàn Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

1392/UBND-PCCC.Q8,Công văn 1392 2012,Quận 5,Tăng cường phòng chữa cháy khu dân cư Quận 5,Phòng chữa cháy khu dân cư Quận 5,Phòng cháy chữa cháy khu dân cư Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2022

5

Công văn 1968/TĐC-ĐL năm 2013 hướng dẫn thực hiện nội dung của Thông tư 24/2013/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

1968/TDC-DL,Công văn 1968 2013,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c,Hướng dẫn Thông tư 24/2013/TT-BKHCN,Thực hiện Thông tư 24/2013/TT-BKHCN,Hướng dẫn quy định về kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2022

6

Công văn 1968/TCHQ-GSQL về nhập khẩu xe ôtô đầu kéo đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

1968/TCHQ-GSQL,Công văn 1968,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu xe ôtô,Nhập khẩu xe ôtô đầu kéo ,Nhập khẩu xe ôtô cũ ,Xe ôtô đầu kéo đã qua sử dụng,Nhập khẩu ôtô cũ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2013

7

Công văn 1968/TCDN-HSSV xây dựng kế hoạch Dạy nghề, tạo Việc làm cho người khuyết tật do Tổng cục Dạy nghề ban hành

1968/TCDN-HSSV,Công văn 1968 2012,Tổng cục Dạy nghề,Tạo Việc làm cho người khuyết tật ,Kế hoạch Dạy nghề,Dạy nghề cho người khuyết tật ,Người khuyết tật ,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

8

Công văn 1968/LĐTBXH-LĐTL về chuyển, xếp lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1968/LDTBXH-LDTL,Công văn 1968 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chuyển xếp lương,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 14/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

9

Công văn 1968/VPCP-KTTH về chính sách ưu đãi với Dự án đầu tư sản xuất nhiên liệu sinh học và kinh doanh xăng E5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

1968/VPCP-KTTH,Công văn 1968 2011,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1968/VPCP-KTTH V/v chính sách ưu đãi với Dự án đầu tư sản xuất

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

10

Công văn số 1968/LĐTBXH-ATLĐ về việc điều chỉnh một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1968/LDTBXH-ATLD,Công văn 1968 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1968/LĐTBXH-ATLĐ V/v Điều chỉnh một số chức danh nghề,

Ban hành: 05/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

11

Công văn số 1968/BXD-KTTC về việc Định mức dự toán công tác bê tông đầm lăn (RCC) - Dự án thuỷ điện Sê San 4 do Bộ xây dựng ban hành.

1968/BXD-KTTC, Công văn 1968, Bộ Xây dựng, Xây dựng- Đô thị, Giao thông - Vận tải BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1968/BXD-KTTC V/v: Định mức dự toán công tác bê tông đầm lăn (RCC) - Dự án thuỷ điện Sê San 4. Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

12

Công văn số 1968/TCT-PCCS về thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng Cục Thuế ban hành.

1968/TCT-PCCS,Công văn 1968 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1968/TCT-PCCS V/v: thuế đối với nhà thầu nước ngoài Hà Nội,

Ban hành: 23/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2007

13

Công văn số 1968/LĐTBXH-TL ngày 18/06/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

1968/LDTBXH-TL,Công văn 1968 2004,Bộ Lao động – Thương binh và X,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1968/LĐTBXH-TL V/v xếp doanh nghiệp hạng I Hà

Ban hành: 18/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

14

Công văn số 1968/VPCP-QHQT ngày 23/04/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận 600 máy tính để đào tạo tin học cho các trường dạy nghề

1968/VPCP-QHQT, Công văn 1968, Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1968/VPCP-QHQT V/v tiếp nhận 600 máy tính để đào tạo tin học cho các trường dạy nghề Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003 Kính

Ban hành: 23/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

15

Công văn số 1968/VPCP-QHQT ngày 17/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc họp Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam - Philippine lần thứ 3

1968/VPCP-QHQT, Công văn 1968, Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1968/VPCP-QHQT V/v Họp Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam-Philippine lần thứ 3 Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2002 Kính gửi: Bộ Ngoại giao Xét đề

Ban hành: 17/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

16

Công văn 7910/BCT-XTTM năm 2022 về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg do Bộ Công thương ban hành

7910/BCT-XTTM,Công văn 7910 2022,Bộ Công thương,Báo cáo triển khai Quyết định 1968/QĐ-TTg,Tình hình triển khai Quyết định 1968/QĐ-TTg,Ứng dụng công nghệ trong xúc tiến thương mại,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2022

17

Công văn 7740/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư Dự án Ngôi Sao An Bình 2 tại các lô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 7740/VPCP-KTN V/v chủ trương đầu tư Dự án Ngôi Sao An Bình 2 tại các lô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT trong KĐT Thành phố Giao lưu, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Xây

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

18

Công văn 586/BXD-KHCN năm 2014 về khoảng lùi khối tháp dự án Việt Capital Center, Q1, TP. Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Center, Q1, TP.HCM Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Phương Nam 3A-2 Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 11/2014/CV/PN3A2 ngày 03/12/2014 của Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Phương Nam 3A-2 về việc đề xuất khoảng lùi của khối tháp dự án Việt Capital Center

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

19

Công văn 4090/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E18GDDGHU801Q207 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

4090/GSQL-GQ4 V/v vướng mắc C/O mẫu E Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Trả lời công văn số 16303/HQHP-GSQL ngày 10/12/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E18GDDGHU801Q207, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

20

Công văn 143/BXD-KHCN về dự án bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ sân khấu Trống đồng - Q1, TP.Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Trống đồng - Q1, TP.Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: Công ty TNHH Tập đoàn Đông dương Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 08/ĐD-PN ngày 29/3/2010 của Công ty TNHH Tập đoàn Đông dương về dự án bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ sân khấu Trống đồng – Q1, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu

Ban hành: 09/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233