Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1968/Q��-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 75612 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1968/QĐ-BTC năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1968/QD-BTC,Quyết định 1968 2021,Bộ Tài chính,Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế doanh nghiệp lớn,Chức năng và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế doanh nghiệp lớn,Nhiệm vụ quyền hạn của Cục Thuế doanh nghiệp lớn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2021

2

Quyết định 1968/QĐ-BTC năm 2007 về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

1968/QD-BTC,Quyết định 1968 2007,Bộ Tài chính,Giá bán xăng dầu,Quản lý giá bán xăng dầu,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1968/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2007

Ban hành: 06/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2007

3

Kế hoạch 1968/KH-UBND năm 2022 thực hiện Tiểu Dự án 4 của Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành

1968/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Thực hiện Dự án 5 phát triển kinh tế xã hội miền núi,Thực hiện Dự án 5 phát triển kinh tế xã hội vùng thiểu số,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội miền núi Quảng Bình,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2022

4

Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2022 về bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1968/QD-UBND,Quyết định 1968 2022,Tỉnh Bắc Kạn,Đánh giá Chỉ số hiệu quả hành chính công,Đánh giá Chỉ số hiệu quả hành chính công Bắc Kạn,Đánh giá Chỉ số hiệu quả quản trị sở ban ngành,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2022

5

Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025

1968/QD-UBND,Quyết định 1968 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch phòng chống thiên tai,Kế hoạch phòng chống thiên tai Quảng Ngãi,Phòng chống thiên tai Quảng Ngãi 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2022

6

Quyết định 1968/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1968/QD-TTg,Quyết định 1968 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại,Ứng dụng công nghệ trong hoạt động xúc tiến thương mại,Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số,Thương mại,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2021

7

Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề cương và dự toán Đề án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”

1968/QD-UBND,Quyết định 1968 2021,Tỉnh Kiên Giang,Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội Kiên Giang,Đề án Đầu tư xây dựng nhất là giao thông tỉnh Kiên Giang,Đề cương xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế tỉnh Kiên Giang,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------

Ban hành: 10/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2021

8

Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt "Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An"

1968/QD-UBND,Quyết định 1968 2021,Tỉnh Nghệ An,Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản Nghệ An,Phòng chống bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi Nghệ An,Phòng chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi tỉnh Nghệ An ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

9

Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bắc Kạn ban hành

1968/QD-UBND,Quyết định 1968 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bắc Kạn,Thủ tục hành chính mới Sở Giáo dục Bắc Kạn,Thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giáo dục Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

10

Quyết định 1968/QĐ-BVHTTDL năm 2020 phê duyệt Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

1968/QD-BVHTTDL,Quyết định 1968 2020,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31,Tổ chức Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần 11,Chuẩn bị Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần 11,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

11

Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

1968/QD-UBND,Quyết định 1968 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1968/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

12

Quyết định 1968/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân

1968/QD-UBND-HC,Quyết định 1968 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Công bố thủ tục hành chính hỗ trợ lao động,Thủ tục hành chính hỗ trợ lao động do Covid 19,Thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Đồng Tháp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

13

Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1968/QD-UBND,Quyết định 1968 2019,Tỉnh Hòa Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1968/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 13/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

14

Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế lựa chọn và công bố thương nhân tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong và ngoài khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1968/QD-UBND,Quyết định 1968 2018,Tỉnh Hà Giang,Lựa chọn thương nhân tái xuất hàng qua cửa khẩu phụ,Thương nhân tái xuất hàng qua cửa khẩu phụ Hà Giang,Công bố thương nhân tái xuất hàng qua cửa khẩu phụ,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2021

15

Thông báo 1968/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Màng sợi thủy tinh không dệt, phủ xi măng, màu xám loại 2 do Tổng cục Hải quan ban hành

1968/TB-TCHQ,Thông báo 1968 2018,Tổng cục Hải quan,Màng sợi thủy tinh không dệt phủ xi măng màu xám loại 2,Kết quả phân loại Màng sợi thủy tinh không dệt,Thông báo kết quả phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2022

16

Thông báo 1968/TB-GDĐT-TC năm 2020 về tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020-2021

1968/TB-GDDT-TC,Thông báo 1968 2020,Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p,Tuyển dụng viên chức công tác ở Sở Giáo dục,Sở Giáo dục Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức,Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

17

Quyết định 1968/QĐ-TTg năm 2017 về thay đổi, bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1968/QD-TTg,Quyết định 1968 2017,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung thành viên,Phòng chống AIDS ma túy mại dâm,Phòng chống AIDS,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

18

Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 47-KH/TU thực hiện Thông báo kết luận 19-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW "về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản" do tỉnh Trà Vinh ban hành

1968/QD-UBND,Quyết định 1968 2017,Tỉnh Trà Vinh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1968/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 18/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

19

Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

1968/QD-UBND,Quyết định 1968 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1968/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 07 tháng 09 năm

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2016

20

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233