Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1956/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13885 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2021 về ký Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật (SPS) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1956/QD-TTg,Quyết định 1956 2021,Thủ tướng Chính phủ,Ký Bản Ghi nhớ tăng cường hợp tác về An toàn thực phẩm,Ký Bản Ghi nhớ tăng cường hợp tác về Kiểm dịch động thực vật,Tăng cường hợp tác An toàn thực phẩm Kiểm dịch động thực vật,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2021

2

Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1956/QD-TTg,Quyết định 1956 2009,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt đề án,Đào tạo nghề cho lao động nông thôn,Đến năm 2020,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1956/QĐ-TTg

Ban hành: 27/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2009

3

Quyết định 1956/QĐ-BTTTT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1956/QD-BTTTT,Quyết định 1956 2022,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chức năng nhiệm vụ Cục Thông tin cơ sở,Nhiệm vụ quyền hạn Cục Thông tin cơ sở,Cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2022

4

Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

1956/QD-UBND,Quyết định 1956 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục hành chính doanh nghiệp,Thủ tục hành chính sắp xếp lại doanh nghiệp,Thủ tục hành chính thuộc Sở Đầu tư Huế,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2022

5

Quyết định 1956/QĐ-NHNN năm 2021 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2014/TT-NHNN và Thông tư 25/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1956/QD-NHNN,Quyết định 1956 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mức lãi suất dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở,Mức lãi suất khoản cho vay hỗ trợ nhà ở 2022,Mức lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong 2022,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2021

6

Quyết định 1956/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1956/QD-BTNMT,Quyết định 1956 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thi đua Cả nước đoàn kết chiến thắng đại dịch COVID19,Thi đua phòng chống chiến thắng COVID19 ngành tài nguyên,Phong trào thi đua phòng chống COVID19 ngành tài nguyên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------

Ban hành: 13/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2021

7

Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

1956/QD-UBND,Quyết định 1956 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục về Đầu tư của Sở Kế hoạch Thừa Thiên Huế,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam của Sở Kế hoạch Thừa Thiên Huế,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG

Ban hành: 09/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

8

Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

1956/QD-UBND,Quyết định 1956 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Vĩnh Long,Thủ tục về Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2021

9

Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa

1956/QD-UBND,Quyết định 1956 2021,Tỉnh Quảng Nam,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID 19 Quảng Nam,Hỗ trợ lao động gặp khó khăn do dịch COVID 19 Quảng Nam,Hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid 19,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

10

Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

1956/QD-UBND,Quyết định 1956 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục về việc làm Sở Lao động tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính về việc làm tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục về việc làm Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

11

Kế hoạch 1956/KH-UBND năm 2021 thực hiện “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

1956/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Thực hiện Đổi mới nếp sống văn hóa tỉnh Ninh Thuận,Thực hiện Đổi mới văn minh đô thị tỉnh Ninh Thuận,Đổi mới nếp sống văn hóa văn minh đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

12

Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông

1956/QD-UBND,Quyết định 1956 2020,Tỉnh Đắk Nông,Quy trình thủ tục hành chính Sở Lao động,Quy trình thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông,Thủ tục hành chính Sở Lao động Đắk Nông,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

13

Quyết định 1956/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

1956/QD-BTP,Quyết định 1956 2020,Bộ Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính hòa giải thương mại,Thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải thương mại,Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

14

Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình

1956/QD-UBND,Quyết định 1956 2020,Tỉnh Hòa Bình,Đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông,Đơn giản hoá thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình,Thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2021

15

Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

1956/QD-UBND,Quyết định 1956 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục hành chính về vốn ODA,Thủ tục hành chính về vốn vay ưu đãi,Công bố thủ tục Vốn vay ưu đãi Huế,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

16

Thông báo 1956/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Bình xịt #TPR833 do Tổng cục Hải quan ban hành

1956/TB-TCHQ,Thông báo 1956 2020,Tổng cục Hải quan,Thông báo kết quả phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu,Kết quả phân loại Bình xịt TPR833,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2022

17

Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1956/QD-UBND,Quyết định 1956 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa,Thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải,Công bố danh mục thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

18

Quyết định 1956/QĐ-BTNMT về Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực biển và hải đảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

1956/QD-BTNMT,Quyết định 1956 2019,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ đơn giá sản phẩm ,Sản phẩm dịch vụ ,Biển và hải đảo Việt Nam,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

20

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.27