Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1943/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 143329 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Chương trình mỗi xã một sản phẩm,Đề án mỗi xã một sản phẩm Hồ Chí Minh,Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2022

2

Quyết định 1943/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2021,Tỉnh An Giang,Rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo tỉnh An Giang,Xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình An Giang,Xác định hộ làm ngư nghiệp có mức sống trung bình An Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

3

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục Trồng trọt của Sở Nông nghiệp Vĩnh Long,Thủ tục Bảo vệ thực vật của Sở Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

4

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2021,Thành phố Hải Phòng,Công bố thủ tục sửa đổi lĩnh vực Lao động Hải Phòng,Công bố thủ tục bổ sung lĩnh vực Lao động Hải Phòng,Thủ tục sửa đổi bổ sung lĩnh vực Lao động Hải Phòng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

5

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện ven biển tỉnh Phú Yên đến năm 2030

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2020,Tỉnh Phú Yên,Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện ven biển,Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện,Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

6

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2020,Tỉnh Sơn La,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Ngoại vụ Sơn La,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Sơn La,Phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục Sở Ngoại vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

7

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2020 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang - Phần Xây dựng

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2020,Tỉnh Kiên Giang,Đơn giá xây dựng công trình Phần Xây dựng,Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang,Giá xây dựng công trình Phần Xây dựng Kiên Giang,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

8

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2020,Tỉnh Bình Thuận,Thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bình Thuận,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

9

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2019 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2019,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1943/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 10 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 10/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

10

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2019,Tỉnh Hòa Bình,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1943/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 10/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

11

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế; bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2019,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1943/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 09 tháng 5 năm

Ban hành: 09/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

12

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 (gọi tắt là OCOP_AG)

1943/QD-UBND,Quyết định 1943,Tỉnh An Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1943/QĐ-UBND An Giang, ngày 13 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 13/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

13

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Sâu Chua, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2016,Tỉnh Lào Cai,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1943/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 24 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

14

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2015 về Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng Khu Văn hóa Thể thao tỉnh Lâm Đồng

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2015,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1943/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 10 tháng 9 năm

Ban hành: 10/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2016

15

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt chương trình công tác năm 2014 của cơ quan Thanh tra tỉnh Vĩnh Long

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2013,Tỉnh Vĩnh Long,Chương trình công tác,Cơ quan thanh tra,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1943/QĐ-UBND Vĩnh

Ban hành: 03/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

16

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2013 công nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục Thuế quận Bình Thủy tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2013,Thành phố Cần Thơ,Công nhận quyền sử dụng đất ,QSDĐ Chi cục Thuế quận Bình Thủy ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1943/QĐ-UBND

Ban hành: 24/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2013

17

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2012 công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2012,Tỉnh Cao Bằng,Bảng giá ca máy,Bảng giá ca máy Cao Bằng 2013,Thiết bị thi công xây dựng,Thiết bị thi công xây dựng công trình ,Bảng giá thiết bị thi công,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

18

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2012,Thành phố Hà Nội,Thành lập hội,Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban huyện,Chia tách hội ,Hợp nhất hội ,Đổi tên và phê duyệt điều lệ hội ,Hội có phạm vi hoạt động trong xã,Giải thể hội ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 10/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2012

19

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2009,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố bộ thủ tục hành chính,Thẩm quyền giải quyết,Sở Kế hoạch và Đầu tư,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2011

20

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Công bố bộ thủ tục hành chính,Khu kinh tế Vân Phong,Ban quản lý Khu Kinh tế,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74