Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 193/2012/TT-BTC,

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 193/2012/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4965 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) thực phẩm

3.2.1. Lấy mẫu kiểm tra và lưu mẫu thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT- BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. 3.2.2. Lấy mẫu

Ban hành: 03/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BTC về phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

; QCVN 05: 2012/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 132/2012/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHAO TRÒN CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA

Ban hành: 13/08/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2012/BTC về phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 131/2012/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHAO ÁO CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on national

Ban hành: 13/08/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16 : 2012/BTC về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ pentrit (TEN) do Bộ Tài chính ban hành

explosive - PENTRIT (TEN) Lời nói đầu QCVN 16 : 2012/BTC được biên soạn theo Quyết định đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 số 2594/QĐ-BCT ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 87/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của

Ban hành: 25/05/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2012/BTC về Dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ trinitrotoluen (TNT)

QCVN 15: 2012/BCT được biên soạn theo Quyết định đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 số 6878/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Tài Chính ban hành kèm theo Thông tư số 86/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính. QUY CHUẨN KỸ

Ban hành: 25/05/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

6

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 193:2004 về vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN193:2004,Tiêu chuẩn ngành 28TCN193:2004,Bộ Thuỷ sản,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ,28 TCN 193:2004,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 193:2004 VÙNG THU HOẠCH

Ban hành: 14/01/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-193:2000 về tương thích điện từ (EMC) - đặc tính nhiễu vô tuyến - phương pháp đo do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-193:2000,Tiêu chuẩn ngành TCN68-193:2000,Tổng cục Bưu điện,TCN 68-193:2000,Tương thích điện từ,Phương pháp đo,Đặc tính nhiễu vô tuyến ,Tổng cục Bưu điện,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 193: 2000 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) ĐẶC TÍNH NHIỄU VÔ TUYẾN PHƯƠNG PHÁP ĐO ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

Ban hành: 28/12/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 193:1994 về vacxin thú y - Quy trình kiểm nghiệm vacxin phó thương hàn lợn vô hoạt

10TCN193:1994,Tiêu chuẩn ngành 10TCN193:1994,***,Vacxin thú y,Vacxin phó thương hàn lợn vô hoạt,Quy trình kiểm nghiệm ,Quy trình kiểm nghiệm vắc xin ,10 TCN 193:1994,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 193:1994 VACXIN THÚ Y QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VACXIN PHÓ THƯƠNG HÀN LỢN VÔ HOẠT Quy trình này áp dụng cho việc

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN II:2012 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TCVNII:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNII:2012,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN II: 2012 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Lời nói đầu Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN II: 2012 được xây dựng trên nguyên tắc nối tiếp Bộ TCVN I: 2009 Bộ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2012/BGTVT/SĐ01:2024 về Trạm dừng nghỉ đường bộ

QCVN 43:2012/BGTVT. Sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT do Cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số ………….. /2024/TT-BGTVT ngày …… tháng …… năm 2024. Quy chuẩn này được biên soạn trên cơ sở: -

Ban hành: 05/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2024

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9435:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Liên kết - Hiệu chỉnh tài liệu từ

TCVN9435:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9435:2012,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9435:2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - LIÊN KẾT, HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU TỪ Investigation, evaluation and exploration of minerals - Correction, connection of magnetic prospecting data Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 12/10/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9363:2012 về Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng

TCVN9363:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9363:2012,***,Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng,Khảo sát cho xây dựng ,TCVN 9363:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9363:2012 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG - KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG Building surveys - Geotechnical investigation for high rise building Lời nói

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9397:2012 về Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

TCVN9397:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9397:2012,***,Kiểm tra khuyết tật,Phương pháp động biến dạng nhỏ,Kiểm tra khuyết tật cọc,TCVN 9397:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9397:2012 CỌC - KIỂM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG BIẾN DẠNG NHỎ Piles - Method of detection ofdefects by dynamic low- strain testing

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9400:2012 về Nhà và công trình xây dựng dạng thấp - Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

TCVN9400:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9400:2012,***, Xác định độ nghiêng nhà và công trình ,Nhà và công trình xây dựng dạng thấp , Nhà và công trình,Phương pháp trắc địa,TCVN 9400:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9400:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DẠNG THÁP - XÁC ĐỊNH ĐỘ NGHIÊNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9402:2012 chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng Các-tơ

TCVN9402:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9402:2012,***,Công tác khảo sát địa chất công trình,Công tác khảo sát địa chất vùng Karst,Chỉ dẫn kỹ thuật , TCVN 9402:2012 ,Khảo sát địa chất,Khảo sát địa chất công trình,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9402:2012 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO XÂY DỰNG VÙNG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9364:2012 về Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

TCVN9364:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9364:2012,***,Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công,Phục vụ công tác thi công,Kỹ thuật đo đạc,Nhà cao tầng,TCVN 9364:2012,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9364:2012 NHÀ CAO TẦNG - KỸ THUẬT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG High - rise buildings - Technical guide for survey work

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9393:2012 về Cọc - Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

TCVN9393:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9393:2012,***,Phương pháp thử nghiệm hiện trường,Cọc,Tải trọng tĩnh ép dọc trục,TCVN 9393:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9393:2012 CỌC - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG BẢNG TẢI TRỌNG TĨNH ÉP DỌC TRỤC Piles - Standard test method in situ for piles under axial

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9396:2012 về Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm

TCVN9396:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9396:2012,***,Xác định tính đồng nhất của bê tông ,Phương pháp xung siêu âm ,Cọc khoan nhồi,TCVN 9396:2012,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9396:2012 CỌC KHOAN NHỒI - XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG - PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM Bored pile - Determination of homogeneity of

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4118:2012 về Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế

TCVN4118:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4118:2012,***,Hệ thống tưới tiêu ,Công trình thủy lợi,TCVN 4118:2012,Yêu cầu thiết kế hệ thống tưới tiêu ,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4118 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - YÊU CẦU THIẾT KẾ Irrigation system - Irrigation canal design standard

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9144:2012 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế âu tàu

TCVN9144:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9144:2012,***,Yêu cầu thiết kế âu tàu,TCVN 9144:2012 ,Công trình thủy lợi,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9144 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU Hydraulic structure - Requirement for Navigation Locks Design Lời nói đầu TCVN 9144 : 2012 được

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!