Tra cứu 192/2013/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 192/2013/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 271398 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

192/2013/ND-CP,Nghị định 192 2013 Chính phủ,Nghị định 192 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 192 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 192 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 192 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 192 Chính phủ mới nhất, số 192 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 192/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2013

2

Nghị định 58/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

phủ 2015,Nghị định 58 Chính phủ về Sử dụng tài sản nhà nước 2015, 58 Chính phủ về Sử dụng tài sản nhà nước 2015,Nghị định Sử dụng tài sản nhà nước Chính phủ 2015,Nghị định 58 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 192/2013/NĐ-CP 2015, 58 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 192/2013/NĐ-CP 2015,Nghị định Sửa đổi Nghị định 192/2013/NĐ-CP Chính phủ 2015

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

3

Thông tư 54/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định tại Nghị định 192/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 54/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 192/2013/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2014

4

Thông tư 07/2014/TT-BTC Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo Nghị định 192/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 07/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 192/2013/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2014

5

Nghị quyết 192/NQ-CP năm 2023 về gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ do Chính phủ ban hành

192/NQ-CP,Nghị quyết 192 2023 Chính phủ,Nghị quyết 192 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 192 Chính phủ ban hành 2023,NQ 192 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 192 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 192 Chính phủ mới nhất,NQ số 192 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 192/NQ-CP ngày 18/11/2023,Nghị quyết 192 Chính phủ về Dùng tài khoản viễn thông thanh toán hàng hóa giá trị

Ban hành: 18/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2023

6

Nghị quyết 192/NQ-CP năm 2020 về thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 20 đoạn Km0+00 + Km123+105,17 theo hình thực hợp đồng BT do Chính phủ ban hành

192/NQ-CP,Nghị quyết 192 2020,Chính phủ,Thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công đường Hồ Chí Minh,Vốn kế hoạch đầu tư công dự án đường Hồ Chí Minh,Dự án đầu tư đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn Túy Loan,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

7

Nghị định 192/2004/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và Phú Tân, tỉnh Cà Mau

192/2004/ND-CP,Nghị định 192 2004 Chính phủ,Nghị định 192 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 192 Chính phủ ban hành 2004,NĐ 192 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 192 Chính phủ áp dụng 2004,NĐ 192 Chính phủ mới nhất, số 192 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 192/2004/ND-CP ngày 23/11/2004,Nghị định 192 Chính phủ về Tỉnh Cà Mau 2004,NĐ 192 Chính phủ về Tỉnh Cà Mau

Ban hành: 23/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt

222/2013/ND-CP,Nghị định 222 2013 Chính phủ,Nghị định 222 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 222 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 222 Chính phủ còn hiệu lực, 222 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 222 Chính phủ mới nhất, số 222 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 222/2013/ND-CP ngày 31/12/2013,Nghị định 222 Chính phủ về Thanh toán bằng tiền mặt 2013,NĐ 222 Chính phủ về

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2014

9

Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

221/2013/ND-CP,Nghị định 221 2013 Chính phủ,Nghị định 221 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 221 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 221 Chính phủ còn hiệu lực, 221 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 221 Chính phủ mới nhất, số 221 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 221/2013/ND-CP ngày 30/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

10

Nghị định 220/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

220/2013/ND-CP,Nghị định 220 2013 Chính phủ,Nghị định 220 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 220 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 220 Chính phủ còn hiệu lực, 220 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 220 Chính phủ mới nhất, số 220 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 220/2013/ND-CP ngày 27/12/2013 CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

11

Nghị định 217/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

217/2013/ND-CP,Nghị định 217 2013 Chính phủ,Nghị định 217 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 217 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 217 Chính phủ còn hiệu lực, 217 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 217 Chính phủ mới nhất, số 217 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 217/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

12

Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

218/2013/ND-CP,Nghị định 218 2013 Chính phủ,Nghị định 218 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 218 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 218 Chính phủ còn hiệu lực, 218 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 218 Chính phủ mới nhất, số 218 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

13

Nghị định 216/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

216/2013/ND-CP,Nghị định 216 2013 Chính phủ,Nghị định 216 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 216 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 216 Chính phủ còn hiệu lực, 216 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 216 Chính phủ mới nhất, số 216 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 216/2013/ND-CP ngày 24/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

14

Nghị định 215/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

215/2013/ND-CP,Nghị định 215 2013 Chính phủ,Nghị định 215 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 215 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 215 Chính phủ còn hiệu lực, 215 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 215 Chính phủ mới nhất, số 215 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 215/2013/ND-CP ngày 23/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

15

Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

214/2013/ND-CP,Nghị định 214 2013 Chính phủ,Nghị định 214 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 214 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 214 Chính phủ còn hiệu lực, 214 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 214 Chính phủ mới nhất, số 214 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 214/2013/ND-CP ngày 20/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2013

16

Nghị định 213/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

213/2013/ND-CP,Nghị định 213 2013 Chính phủ,Nghị định 213 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 213 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 213 Chính phủ còn hiệu lực, 213 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 213 Chính phủ mới nhất, số 213 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 213/2013/ND-CP ngày 20/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

17

Nghị định 211/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng do mình quản lý, phụ trách

211/2013/ND-CP,Nghị định 211 2013 Chính phủ,Nghị định 211 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 211 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 211 Chính phủ còn hiệu lực, 211 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 211 Chính phủ mới nhất, số 211 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 211/2013/ND-CP ngày 19/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2013

18

Nghị định 212/2013/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

212/2013/ND-CP,Nghị định 212 2013 Chính phủ,Nghị định 212 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 212 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 212 Chính phủ còn hiệu lực, 212 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 212 Chính phủ mới nhất, số 212 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 212/2013/ND-CP ngày 19/12/2013,Nghị định 212 Chính phủ về Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Than 2013,NĐ 212 Chính

Ban hành: 19/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

19

Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

210/2013/ND-CP,Nghị định 210 2013 Chính phủ,Nghị định 210 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 210 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 210 Chính phủ còn hiệu lực, 210 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 210 Chính phủ mới nhất, số 210 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 210/2013/ND-CP ngày 19/12/2013,Nghị định 210 Chính phủ về Khuyến khích doanh nghiệp 2013,NĐ 210 Chính phủ về

Ban hành: 19/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

20

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

209/2013/ND-CP,Nghị định 209 2013 Chính phủ,Nghị định 209 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 209 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 209 Chính phủ còn hiệu lực, 209 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 209 Chính phủ mới nhất, số 209 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013,Nghị định 209 Chính phủ về Luật Thuế giá trị gia tăng 2013,NĐ 209 Chính phủ về

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!