Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 191/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 143377 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2022 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi do thành phố Hà Nội ban hành

191/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch tiêm vắc xin COVID19 cho trẻ Hà Nội,Tiêm vắc xin COVID19 liều nhắc lại cho trẻ,Tiêm vắc xin mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2022

2

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2022 thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến hết năm 2023

191/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Thực hiện dân chủ ở xã phường Hà Tĩnh,Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính,Quy chế dân chủ trong đơn vị sự nghiệp,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2022

3

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2022 về hiệp đồng phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

191/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Hiệp đồng phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn,Hiệp đồng phòng chống cháy nổ cháy rừng cứu sập,Hiệp đồng phòng chống cháy nổ cháy rừng Bắc Kạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2022

4

Quyết định 191/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022

191/QD-UBND,Quyết định 191 2022,Tỉnh Thanh Hóa,Thực hiện phát triển kinh tế xã hội 2022,Nhiệm vụ quốc phòng an ninh 2022,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2022,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2022

5

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hậu Giang ban hành

191/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Liên kết phát triển du lịch 2021 2025,Hợp tác phát triển du lịch 2021 2025,Hợp tác phát triển du lịch các tỉnh 2021 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2021

6

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hà Nội

191/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phòng chống thiên tai Hà Nội đến 2030,Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai Hà Nội,Thực hiện Chiến lược phòng chống thiên tai Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2021

7

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

191/KH-UBND,Thành phố Hải Phòng,Công tác giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình,Kế hoạch giáo dục đạo đức trong gia đình,Đẩy mạnh giáo dục lối sống trong gia đình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2022

8

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

191/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Đề án Cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt,Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt tỉnh Hà Giang,Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

9

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2021 thực hiện cập nhật mã định danh của tỉnh vào Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung, nâng cấp, điều chỉnh các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng của tỉnh Thừa Thiên Huế

191/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Cập nhật mã định danh của tỉnh vào Hệ thống điện tử Huế,Cập nhật mã định danh vào Hệ thống Danh mục điện tử Huế,Thực hiện cập nhật mã định danh của tỉnh Thừa Thiên Huế,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2021

10

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

191/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất sản phẩm Lào Cai,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất hàng hóa Lào Cai,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm Lào Cai,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

11

Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

191/QD-UBND,Quyết định 191 2021,Tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum,Danh mục thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Kon Tum,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2021

12

Kế hoạch 191/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

191/KH-UBND,Tỉnh Bắc Ninh,Bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm sản tỉnh Bắc Ninh,Bảo đảm an toàn thực phẩm thủy sản tỉnh Bắc Ninh,Bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Bắc Ninh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

13

Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình

191/QD-UBND,Quyết định 191 2021,Tỉnh Ninh Bình,Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình,Hoạt động Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ,Quy chế hoạt động Hội đồng khu vực phòng thủ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

14

Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ lĩnh vực thư viện thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh

191/QD-UBND,Quyết định 191 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

15

Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Sự nghiệp công lập (Tổ chức - Biên chế) được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

191/QD-UBND,Quyết định 191 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Công bố thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu,Công bố thủ tục Tổ chức Biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu,Thủ tục Sự nghiệp công lập của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2021

16

Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

191/QD-UBND,Quyết định 191 2021,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính biện pháp bảo đảm,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

17

Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

191/QD-UBND,Quyết định 191 2021,Thành phố Hải Phòng,Phê duyệt Chương trình khuyến công Hải Phòng,Chương trình khuyến công Hải Phòng 2021 2025,Chương trình khuyến công thành phố Hải Phòng 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

18

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2020 thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

191/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng,Phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng tỉnh Kiên Giang,Phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

19

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

191/KH-UBND,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg tỉnh Vĩnh Phúc,Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dân tộc thiểu số,Đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2021

20

Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

191/QD-UBND,Quyết định 191 2020,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện,Công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152