Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 144662 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 19/KH-UBND về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 do tỉnh Bình Định ban hành

19/KH-UBND,Tỉnh Bình Định,Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ Bình Định,Kế hoạch bồi dưỡng công chức Bình Định,Kế hoạch bồi dưỡng viên chức Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

2

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

3

Kế hoạch 19/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi

19/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Công tác văn thư lưu trữ Quảng Ngãi,Kế hoạch thực hiện công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư và hoạt động nghiệp vụ lưu trữ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

4

Kế hoạch 19/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Cà Mau năm 2022

19/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch phát triển du lịch Cà Mau,Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Cà Mau,Phát triển du lịch tỉnh Cà Mau 2022,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2022

5

Kế hoạch 19/KH-UBND thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2022

19/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non,Nâng trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học,Nâng trình độ chuẩn của giáo viên trung học cơ sở,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

6

Kế hoạch hành động 19/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

19/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Cải thiện môi trường kinh doanh,Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,Nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2022

7

Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2022 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

19/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Biện pháp phòng chống biến thể Omicron,Phòng chống COVID19 biến thể mới,Phòng chống COVID19 biến thể Omicron,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

8

Kế hoạch 19/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

19/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Triển khai công tác hòa giải ở cơ sở,Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở,Công tác hòa giải ở cơ sở tại Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2022

9

Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025

19/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Cải thiện môi trường kinh doanh Huế,Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh Huế,Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

10

Kế hoạch 19/KH-UBND về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

19/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Công tác xử lý vi phạm hành chính,Công tác xử lý vi phạm hành chính Lào Cai,Công tác xử lý vi phạm hành chính 2022,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

11

Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2022 triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030

19/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chiến lược văn hóa đối ngoại Hà Nội,Triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại Hà Nội,Chiến lược văn hóa đối ngoại Hà Nội 2022 2026,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

12

Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND về lệ phí đăng ký cư trú và diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An

19/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Diện tích nhà ở chỗ thuê tối thiểu để đăng ký thường trú,Diện tích chỗ ở nhờ tối thiểu để đăng ký thường trú,Lệ phí đăng ký cư trú Nghệ An,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2022

13

Quyết định 19/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

19/QD-UBND,Quyết định 19 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn bản hết hiệu lực Ủy ban huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh,Công bố văn bản ngưng hiệu lực Bình Chánh Hồ Chí Minh,Văn bản ngưng hiệu lực Ủy ban Bình Chánh Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2022

14

Quyết định 19/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

19/QD-UBND,Quyết định 19 2022,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục hành chính giáo dục nghề nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Lao động Tuyên Quang,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2022

15

Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1944/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh

19/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Thực hiện Quyết định 1944/QĐ-TTg Quảng Bình,Phòng chống tội phạm trong tình hình mới Quảng Bình,Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm Quảng Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2022

16

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị phản ánh Hồ Chí Minh,Tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân Hồ Chí Minh,Tăng cường hiệu quả giải quyết khiếu nại Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2021

17

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2021,Tỉnh Bình Định,Hóa đơn điện tử tỉnh Bình Định,Triển khai hóa đơn điện tử tỉnh Bình Định,Thực hiện hóa đơn điện tử tỉnh Bình Định,Kế toán - Kiểm toán,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2021

18

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2021,Tỉnh Đồng Nai,Thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid19 tỉnh Đồng Nai,Từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai,Phòng chống Covid19 từng bước phục hồi kinh tế Đồng Nai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2021

19

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 2022,Nhiệm vụ năm học ứng phó với COVID19 tỉnh Ninh Thuận,Đổi mới kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục tỉnh Ninh Thuận,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2021

20

Công điện 19/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội điện

19/CD-UBND,Công điện 19 2021,Thành phố Hà Nội,Tăng cường thực hiện nghiêm giãn cách xã hội Hà Nội,Biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch COVID19 Hà Nội,Giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID 19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152