Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 146568 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Bắc Ninh,Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Bắc Ninh,Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

2

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An do tỉnh Quảng Nam ban hành

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Quảng Nam,Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa Khu phố cổ Hội An,Quy chế bảo vệ Khu phố cổ Hội An,Bảo tồn giá trị di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

3

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 01/2016/QĐ-UBND

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Yên Bái,Sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái,Công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái,Sửa đổi Quy định công tác bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

4

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Kiên Giang,Bãi bỏ Quyết định quản lý mặt nước biển Kiên Giang,Quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản,Quản lý mặt nước biển nuôi trồng thủy sản Kiên Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

5

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Hòa Bình,Sửa đổi Quyết định 29/2019/QĐ-UBND Hòa Bình,Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm Hòa Bình,Mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

6

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi của tỉnh Tuyên Quang

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Mật độ chăn nuôi của tỉnh Tuyên Quang,Quy định về mật độ chăn nuôi,Quy định mật độ chăn nuôi Tuyên Quang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

7

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 39/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bãi bỏ Quyết định 39/2012/QĐ-UBND Vũng Tàu,Bãi bỏ Quy chế quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm,Quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

8

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Đắk Nông,Tiêu chuẩn Trưởng đơn vị thuộc Sở Y tế Đắk Nông,Điều kiện Trưởng đơn vị thuộc Sở Y tế Đắk Nông,Sửa đổi điều kiện Trưởng đơn vị thuộc Sở Y tế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

9

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Cà Mau,Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung,Mua sắm tài sản công tập trung tỉnh Cà Mau,Mua tài sản công theo phương thức tập trung,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

10

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh Bắc Kạn,Nhiệm vụ quyền hạn Thanh tra tỉnh Bắc Kạn,Chức năng nhiệm vụ Thanh tra tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

11

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Phú Thọ,Sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Phú Thọ,Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Phú Thọ,Mức chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Phú Thọ,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

12

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 3 Điều 56 của Quy định phân cấp, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Điện Biên,Sửa đổi Quyết định 10/2017/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên,Quy định quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị Điện Biên,Quy định phân cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Điện Biên,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

13

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn,Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Thái Nguyên,Nội dung hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

14

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Thái Bình,Mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở Thái Bình,Mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở công lập,Mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học phổ thông công lập,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

15

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chi tiết nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Mức chi Hội đồng thẩm định bảng giá đất,Mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất,Nội dung chi cho thẩm định dự thảo bảng giá đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

16

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng và nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do thành phố Hà Nội ban hành

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Thành phố Hà Nội,Số lượng cán bộ công chức xã phường Hà Nội,Nội dung cán bộ công chức xã phường Hà Nội,Số lượng và nội dung cán bộ công chức xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

17

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Ngãi,Mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động,Định mức hoạt động Đội Tuyên truyền lưu động,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

18

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2005/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Quyết định 23/2005/QĐ-UBND Quảng Trị,Bãi bỏ Quy chế tổ chức Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị,Bãi bỏ Quy chế hoạt động Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

19

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 quy định về đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Tiền Giang,Sửa đổi Quyết định 34/2014/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang,Sửa đổi đơn giá thuê đất tỉnh Tiền Giang,Sửa đổi khung giá thuê mặt nước tỉnh Tiền Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

20

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Cao Bằng,Quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,Quản lý đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tỉnh Cao Bằng,Phối hợp quản lý đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.251