Tra cứu 19/2019/NQ-H��ND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2019/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 40853 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

19/2019/ND-CP,Nghị định 19 2019 Chính phủ,Nghị định 19 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 19 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 19 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 19 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 19 Chính phủ mới nhất, số 19 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 19/2019/ND-CP ngày 19/02/2019,Nghị định 19 Chính phủ về Họ hụi biêu phường 2019,NĐ 19 Chính phủ về Họ hụi biêu phường

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

2

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Bình Phước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

3

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Phú Thọ,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm

Ban hành: 14/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

4

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Bình Dương, ngày 12 tháng 12

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

5

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Hải Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19 /2019/NQ-HĐND Hải Dương, ngày

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

6

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Nghệ An,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

7

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019 Tỉnh An Giang,Nghị quyết 19 năm 2019 Tỉnh An Giang,Nghị quyết 19 Tỉnh An Giang ban hành 2019,NQ 19 Tỉnh An Giang còn hiệu lực,NQ 19 Tỉnh An Giang áp dụng 2019,NQ 19 Tỉnh An Giang mới nhất,NQ số 19 năm 2019 Tỉnh An Giang,Nghị quyết 19/2019/NQ-HDND ngày 11/12/2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

8

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, phân bổ kế hoạch năm 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu “Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

9

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về trợ cấp ngày công lao động, mức chi phí đi lại, hỗ trợ tiền ăn cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Trợ cấp mức chi phí đi lại cho dân quân tự vệ Tuyên Quang,Trợ cấp ngày công lao động cho dân quân tự vệ,Hỗ trợ tiền ăn cho dân quân tự vệ tỉnh Tuyên Quang,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

10

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành thuộc lĩnh vực phí và lệ phí

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Quảng Ngãi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Quảng Ngãi,

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2019

11

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Hậu Giang ban hành

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Hậu Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Hậu Giang, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

12

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Tiền Giang,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

13

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Điện Biên,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Điện Biên, ngày 06

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

14

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Tây Ninh,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 06 tháng 12

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

15

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ nhuận bút tác phẩm phát thanh đối với hoạt động Truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Phú Yên,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

16

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Lào Cai,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2020

17

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Long An,Giá khám bệnh không thuộc Quỹ bảo hiểm y tế,Giá khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh,Mức giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

18

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và dự án bị hủy bỏ

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Cà Mau,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

19

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019 Tỉnh Bến Tre,Nghị quyết 19 năm 2019 Tỉnh Bến Tre,Nghị quyết 19 Tỉnh Bến Tre ban hành 2019,NQ 19 Tỉnh Bến Tre còn hiệu lực,NQ 19 Tỉnh Bến Tre áp dụng 2019,NQ 19 Tỉnh Bến Tre mới nhất,NQ số 19 năm 2019 Tỉnh Bến Tre,Nghị quyết 19/2019/NQ-HDND ngày 28/08/2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

20

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Thành phố Hải Phòng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Hải Phòng, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!