Tra cứu 19/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-12 trong 12 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2024 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 19 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 19 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 19 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 19 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/06/2024,Chỉ thị 19 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 24/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2024

2

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2023 về đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,CT 19 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 19 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,CT 19 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 19 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 03/06/2023,Chỉ thị 19 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 03/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2023

3

Chỉ thị 19/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 19/CT-TTG Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NHỮNG THÁNG CÒN LẠI NĂM 2022 VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 Trong thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống

Ban hành: 17/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2022

4

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2021 về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀNG NĂM VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2021 - 2025) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

5

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2020,CT 19 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 19 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2020,CT 19 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 19 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/04/2020,Chỉ thị 19 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2020

6

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2019,Thủ tướng Chính phủ,Giải pháp phát triển ,Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,Vùng kinh tế trọng điểm,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-TTg

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2019

7

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2018 về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2018,Thủ tướng Chính phủ,Công tác phòng tránh lũ lụt,Phòng chống lũ,Vùng sạt lở đất,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

8

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2016 về tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 19/CT-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH VỀ LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN (1996 - 2016) Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 27 tháng 8 năm 1996

Ban hành: 01/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

9

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2015 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2015 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2015,CT 19 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 19 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2015,CT 19 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 19 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/07/2015,Chỉ thị 19 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

10

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2014,Thủ tướng Chính phủ,Bảo vệ nguồn lợi thủy sản,Khai thác Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 19/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

11

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2013 nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2013,Thủ tướng Chính phủ,Nâng cao nhận thức pháp luật,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-TTg Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2013

12

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2012 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2013 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2012 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2012,CT 19 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 19 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2012,CT 19 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 19 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 18/06/2012,Chỉ thị 19 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 18/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!