Tra cứu Công Văn 189/2007/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 189/2007/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 64736 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 189/TTg-NN năm 2023 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

trên và chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015, số

Ban hành: 30/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2023

2

Công văn 189/CCPT-CL1 năm 2023 hướng dẫn quy định của thị trường EU do Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường ban hành

189/CCPT-CL1,Công văn 189 2023 ,Công văn 189 năm 2023 ,Công văn 189 ban hành 2023,CV 189 còn hiệu lực,CV 189 áp dụng 2023,CV 189 mới nhất,CV số 189 năm 2023 ,Công văn 189/CCPT-CL1 ngày 08/06/2023,Công văn 189 về hướng dẫn quy định của thị trường EU 2023,CV 189 về hướng dẫn quy định của thị trường EU 2023,Công văn hướng dẫn quy định của thị trường

Ban hành: 08/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2023

3

Công văn 189/SGDĐT-KHTC về chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

189/SGDDT-KHTC,Công văn 189 2021,Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p,Chi quà Tết Tân Sửu cho cán bộ Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Chi quà Tết Tân Sửu cho công chức Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Chi quà Tết Tân Sửu cho viên chức Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

4

Công văn 189/QLBH-PNT năm 2020 về bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm ban hành

hành chính theo quy định tại Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số và Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 sửa đổi,

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

5

Công văn 189/BKHĐT-ĐKKD năm 2020 về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

hoạt động, giấy phép hành nghề”. Theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 7 Điều 14 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Căn cứ các quy định trên, đề

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2021

6

Công văn 189/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

(TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

7

Công văn 1031/BYT-AIDS năm 2022 về đánh giá kết quả triển khai Nghị định 108/2007/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

1031/BYT-AIDS,Công văn 1031 2022,Bộ Y tế,Đánh giá triển khai Nghị định 108/2007/NĐ-CP,Đánh giá kết quả triển khai phòng chống HIV AIDS,Kết quả triển khai phòng chống HIV AIDS,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2022

8

Công văn 189/VPCP-NN năm 2018 về giao nhà và đất có thu tiền sử dụng đất của Ông Tạ Lê Vân do Văn phòng Chính phủ ban hành

189/VPCP-NN,Công văn 189 2018,Văn phòng Chính phủ,Giao đất có thu tiền sử dụng,Giao đất có thu tiền sử dụng đất,Đối tượng thu tiền sử dụng đất,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

9

Công văn 189/HĐND-TT năm 2017 đính chính Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND do tỉnh Lào Cai ban hành

189/HDND-TT,Công văn 189 2017,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:189/HĐND-TT V/v đính chính Nghị quyết số

Ban hành: 14/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

10

Công văn 510/TTr-TH năm 2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP và 121/2013/NĐ-CP do Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành

Số: 510/TTr-TH V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Thanh tra các Sở Xây dựng Gần đây, Thanh tra Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Thanh tra một số Sở Xây dựng như Hà Nội, Phú Yên, Quảng Ninh, Cần Thơ đề nghị

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

11

Công văn 189/BXD-KHCN năm 2017 hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, dự án sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành

189/BXD-KHCN,Công văn 189 2017,Bộ Xây dựng,Kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường ,Báo cáo kế hoạch bảo vệ môi trường,Bảo vệ môi trường,Biện pháp bảo vệ môi trường,Chi bảo vệ môi trường ,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

12

Công văn 189/TTg-CN năm 2017 về đầu tư xây dựng cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý áp dụng các quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 42 và điểm c khoản 2 Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng để triển khai đầu tư xây dựng cầu qua cặp cửa khẩu

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2017

13

Công văn 189/TXNK-PL năm 2017 về chưa nhận được kết quả phân loại do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

189/TXNK-PL,Công văn 189 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Kết quả phân loại ,Kết quả phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Trả lời công văn,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

14

Công văn 189/TCHQ-GSQL năm 2017 về tạm nhập khẩu xe ô tô của đối tượng ngoại giao do Tổng cục Hải quan ban hành

189/TCHQ-GSQL,Công văn 189,Tổng cục Hải quan,Tạm nhập khẩu xe ô tô,Giấy tạm nhập khẩu xe ô tô ,Nhập khẩu xe ô tô,Đối tượng ngoại giao ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2017

15

Công văn 05/BXD-TTr năm 2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

05 Bộ Xây dựng về Xây dựng đô thị 2016,Công văn Xây dựng đô thị Bộ Xây dựng 2016 BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/BXD-TTr V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

16

Công văn 189/BGDĐT-CTHSSV năm 2016 về tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

189/BGDDT-CTHSSV,Công văn 189,Bộ Giáo dục và Đào tạo,An ninh trật tự trường học ,An ninh trật tự trường học dịp lễ tết ,Bảo đảm an ninh trật tự trường học,Biện pháp an ninh trật tự trường học 2013,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

17

Công văn 189/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế đối với chi phí quản lý kinh doanh khách sạn do Tổng cục Thuế ban hành

189/TCT-CS,Công văn 189 2016,Tổng cục Thuế,Chi phí quản lý,Chi phí quản lý kinh doanh,Kinh doanh khách sạn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 189

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

18

Công văn 189/YDCT-QLD năm 2015 về kiểm soát chất lượng dược liệu nhập khẩu do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

189/YDCT-QLD,Công văn 189,Cục Quản lý Y Dược cổ truyền,Dược liệu nhập khẩu ,Chất lượng dược liệu nhập khẩu,Kiểm soát chất lượng,Kiểm soát dược liệu nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

19

Công văn 3301/BCT-TTTN năm 2022 rà soát và báo cáo thực thi Nghị định 39/2007/NĐ-CP về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh do Bộ Công thương ban hành

3301/BCT-TTTN,Công văn 3301 2022,Bộ Công thương,Đánh giá tình hình thực thi Nghị định 39/2007/NĐ-CP,Quản lý nhà nước đối với cá nhân hoạt động thương mại,Rà soát và báo cáo thực thi Nghị định 39/2007/NĐ-CP,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2022

20

Công văn 682/BXD-HTKT năm 2022 sửa đổi quy định tại Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP quy định đối với vùng cấp nước do Bộ Xây dựng ban hành

công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021, nội dung kiến nghị như sau: “Tại Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quy định “... mỗi vùng phục vụ cấp nước chỉ do một đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước”; quy định này gây khó khăn cho việc quy hoạch và thu hút các

Ban hành: 04/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!