Tra cứu 1873/Q��-BGTVT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1873/Q��-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4040 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1873/QĐ-BGTVT Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải

1873/QD-BGTVT,Quyết định 1873 2013,Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1873/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 02 tháng 07

Ban hành: 02/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

2

Quyết định 1873/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thủy nội địa góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1873/QD-BGTVT,Quyết định 1873 2012,Bộ Giao thông vận tải,Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới,Giảm thiểu tai nạn giao thông,Ô nhiễm môi trường,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 08/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2012

3

Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

1873/QD-UBND,Quyết định 1873 2022,Tỉnh Quảng Ninh,Quy trình thủ tục hành chính bưu chính,Quy trình thủ tục hành chính báo chí xuất bản,Thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Ninh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2022

4

Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2022 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa

1873/QD-UBND,Quyết định 1873 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Chức năng nhiệm vụ Phòng Y tế Khánh Hòa,Quyền hạn của Phòng Y tế Khánh Hòa,Tổ chức của Phòng Y tế Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2022

5

Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2022 về duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 01, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tại các ô phố có ký hiệu II.2.3, II.3.1 và II.3.2 và một đoạn đường Nguyên Hồng

1873/QD-UBND,Quyết định 1873 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy hoạch khu dân cư Phường 01 Gò Vấp,Đồ án quy hoạch dân cư Phường 1 Gò Vấp,Quy hoạch dân cư Phường 1 Gò Vấp Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2022

6

Quyết định 1873/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Vương Bạch Phương do Chủ tịch nước ban hành

1873/QD-CTN,Quyết định 1873 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 2021,Cho thôi quốc tịch Việt Nam với bà Vương Bạch Phương,Cho thôi quốc tịch đối với bà Vương Bạch Phương,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2021

7

Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

1873/QD-UBND,Quyết định 1873 2021,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục Thành lập doanh nghiệp của Sở Kế hoạch Yên Bái,Thủ tục hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch Yên Bái,Thủ tục Thành lập doanh nghiệp Ủy ban huyện tỉnh Yên Bái,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2021

8

Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

1873/QD-UBND,Quyết định 1873 2021,Tỉnh Nam Định,Thủ tục hành chính của Sở Khoa học tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục hành chính của Sở Khoa học tỉnh Nam Định,Danh mục thủ tục hành chính của Sở Khoa học tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

9

Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2021 về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động do tỉnh Vĩnh Long ban hành

1873/QD-UBND,Quyết định 1873 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP,Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng,Hỗ trợ lao động không giao kết hợp đồng Vĩnh Long,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

10

Quyết định 1873/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

1873/QD-BVHTTDL,Quyết định 1873 2021,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình,Tổng kết thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình,Kế hoạch tổng kết Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

11

Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án mô hình tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1873/QD-UBND,Quyết định 1873 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Mô hình tổ chức lực lượng với Dân quân tự vệ Bắc Ninh,Huấn luyện với Dân quân tự vệ Bắc Ninh,Bảo đảm chế độ với Dân quân tự vệ Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

12

Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

1873/QD-UBND,Quyết định 1873 2020,Tỉnh Phú Thọ,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Nông nghiệp tỉnh Phú Thọ,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp tỉnh Phú Thọ,Giải quyết thủ tục của Sở Nông nghiệp tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

13

Kế hoạch 1873/KH-UBND triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2019

1873/KH-UBND,Tỉnh Đắk Lắk,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1873/KH-UBND Đắk Lắk, ngày 08 tháng 3 năm 2019 KẾ HOẠCH TRIỂN

Ban hành: 08/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

Ban hành: 22/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

15

Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch quản lý không gian ven bờ (ISP) huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

1873/QD-UBND,Quyết định 1873 2018,Tỉnh Phú Yên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1873/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 25 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

16

Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2018 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai

1873/QD-UBND,Quyết định 1873 2018,Tỉnh Lào Cai,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1873/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

17

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

18

Quyết định 1873/QĐ-BKHĐT năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1873/QD-BKHDT,Quyết định 1873 2017,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quy định chức năng nhiệm vụ Vụ Quản lý Quy hoạch,Chức năng cơ cấu tổ chức Vụ Quản lý Quy hoạch,Cơ cấu tổ chức Vụ Quản lý Quy hoạch Bộ Kế hoạch,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

19

Quyết định 1873/QĐ-TTg năm 2017 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1873/QD-TTg,Quyết định 1873 2017,Thủ tướng Chính phủ,Cung cấp gạo,Trợ cấp gạo ,Nguồn dự trữ quốc gia ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1873/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2017

20

Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2022

1873/QD-UBND,Quyết định 1873 2017,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1873/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 11/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.73