Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1854/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 212110 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2021,Tỉnh Nam Định,Bản mô tả công việc của Sở Văn hóa tỉnh Nam Định,Phê duyệt Bản mô tả công việc của Sở Văn hóa Nam Định,Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Văn hóa tỉnh Nam Định,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

2

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bến Tre

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về giáo dục của Ủy ban cấp huyện Bến Tre,Thủ tục lĩnh vực giáo dục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

3

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp xã tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục về Giáo dục của Ủy ban cấp xã Huế,Thủ tục về Giáo dục của Ủy ban cấp xã tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

4

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Công bố thủ tục của Ủy ban tỉnh Khánh Hòa,Công bố thủ tục Quản lý xây dựng của Ủy ban Khánh Hòa,Thủ tục Quản lý xây dựng của Ủy ban tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2021

5

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Thủ tục được rút ngắn Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi,Thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết Quảng Ngãi,Danh mục thủ tục được rút ngắn thời gian Sở Nông nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

6

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Giảm thời hạn giải quyết thủ tục Sở Công Thương Lạng Sơn,Giải quyết thủ tục của Sở Công Thương Lạng Sơn,Giải quyết thủ tục của Ủy ban cấp huyện Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

7

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 2160/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đối với chương trình học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2019,Tỉnh Nam Định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1854/QĐ-UBND Nam Định, ngày 04 tháng 09 năm

Ban hành: 04/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

8

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

1854/QD-UBND,Quyết định 1854,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1854/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 07/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2018

9

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2018,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1854/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 17 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

10

Kế hoạch 1854/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020

1854/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1854/KH-UBND Gia Lai, ngày 22 tháng 8 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

11

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2017 về tập thiết kế mẫu công trình Nhà văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2017,Tỉnh Quảng Ngãi,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1854/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 06

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

12

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2017 đính chính Quyết định 1228/QĐ-UBND Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1854/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

13

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2016 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2016,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1854/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

14

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2016,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1854/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 12

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

15

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2016,Tỉnh Hưng Yên,Thương mại,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1854/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 29 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

16

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2016,Tỉnh Hà Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1854/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 16 tháng 8

Ban hành: 16/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

17

Quyết định 1854/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hộ nghèo ở vùng khó khăn được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2016,Tỉnh An Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1854/QĐ-UBND An Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

18

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2016,Tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư,Công nghệ thông tin,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1854/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 31

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2016

19

Quyết định 1854/QĐ-UBND Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Chương trình hành động,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí ,Thực hành tiết kiệm,Chương trình tiết kiệm chống lãng phí ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 14/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

20

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

1854/QD-UBND,Quyết định 1854 2015,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1854/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.251