Tra cứu 184/2011/TTLT-BTC-BTP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 184/2011/TTLT-BTC-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 147741 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư liên tịch 184/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

184/2011/TTLT-BTC-BTP Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỀ KINH PHÍ TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14/11/2008; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2012

2

Thông tư liên tịch 122/2011/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

122/2011/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 122 2011 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 122 năm 2011 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 122 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp ban hành 2011,TTLT 122 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TTLT 122 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp áp dụng 2011,TTLT 122 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp mới nhất,TTLT số 122 năm 2011 Bộ

Ban hành: 17/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2011

3

Thông tư liên tịch 69/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

69/2011/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 69 2011,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Lệ phí cung cấp thông tin,Phí cung cấp thông tin,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2011

4

Quyết định 184/QĐ-BTC năm 2020 về bổ sung Danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

184/QD-BTC,Quyết định 184 2020,Bộ Tài chính,Cửa khẩu,Tờ khai hải quan,Người xuất cảnh,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 184/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

5

Thông tư liên tịch 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Tài chính - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 14 2011,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng,Ban chỉ đạo thi hành án dân sự,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH - TOÀ ÁN NHÂN

Ban hành: 11/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2011

6

Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính ban hành

07/2016/TTLT-BTP-BTC,Thông tư liên tịch 07 2016 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 07 năm 2016 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 07 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp ban hành 2016,TTLT 07 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TTLT 07 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp áp dụng 2016,TTLT 07 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp mới nhất,TTLT số 07 năm 2016 Bộ Tài

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

8

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP,Thông tư liên tịch 18 2015 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thanh tra Chính phủ,Thông tư liên tịch 18 năm 2015 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thanh tra Chính phủ,Thông tư liên tịch 18 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thanh tra Chính phủ ban hành 2015,TTLT 18 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thanh tra Chính phủ còn hiệu lực,TTLT 18 Bộ Tài chính,Bộ Tư

Ban hành: 14/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2016

9

Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

158/2015/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 158 2015 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 158 năm 2015 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 158 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp ban hành 2015,TTLT 158 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TTLT 158 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp áp dụng 2015,TTLT 158 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp mới nhất,TTLT số 158 năm 2015 Bộ

Ban hành: 12/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2015

10

Thông tư liên tịch 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 12 2015 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 12 năm 2015 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 12 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối

Ban hành: 15/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2015

11

Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP sửa đổi Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTC hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

115/2015/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 115 2015,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Sửa đổi 08/2012/TTLT-BTC-BTC,Quản lý và sử dụng phí công chứng ,Sử dụng phí công chứng ,Phí công chứng ,Lệ phí công chứng,Chế độ thu lệ phí công chứng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2015

12

Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

191/2014/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 191 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 191 năm 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 191 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp ban hành 2014,TTLT 191 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TTLT 191 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp áp dụng 2014,TTLT 191 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp mới nhất,TTLT số 191 năm 2014 Bộ

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

13

Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở do Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ban hành

tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 12. Chi thực hiện thống kê, báo cáo đánh, giá về công tác hòa giải ở cơ sở, bao gồm chi thống

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

14

Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP,Thông tư liên tịch 92 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Văn phòng Chính phủ,Thông tư liên tịch 92 năm 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Văn phòng Chính phủ,Thông tư liên tịch 92 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Văn phòng Chính phủ ban hành 2014,TTLT 92 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TTLT 92 Bộ Tài chính,Bộ Tư

Ban hành: 14/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

15

Thông tư liên tịch 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT bãi bỏ Thông tư 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công

17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PT,Thông tư liên tịch 17 2018 Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 17 năm 2018 Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

16

Thông tư liên tịch 58/2014/TTLT-BTC-BTP về hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của trợ giúp viên pháp lý do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

58/2014/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 58 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 58 năm 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 58 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp ban hành 2014,TTLT 58 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TTLT 58 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp áp dụng 2014,TTLT 58 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp mới nhất,TTLT số 58 năm 2014 Bộ Tài

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

17

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC,Thông tư liên tịch 02 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 02 năm 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 02 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

18

Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết 36/2012/QH13 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC,Thông tư liên tịch 09 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 09 năm 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 09 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

19

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

24/2014/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 24 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 24 năm 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 24 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp ban hành 2014,TTLT 24 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TTLT 24 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp áp dụng 2014,TTLT 24 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp mới nhất,TTLT số 24 năm 2014 Bộ Tài

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

20

Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; n) Chi thực hiện thống kê, báo cáo đánh giá về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!