Tra cứu 1836/Q��-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1836/Q��-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7702 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1836/QĐ-BTC năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1836/QD-BTC,Quyết định 1836 2018,Bộ Tài chính,Cơ cấu tổ chức,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1836/QĐ-BTC

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

2

Quyết định 1836/QĐ-BTC năm 2013 về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

1836/QD-BTC,Quyết định 1836 2013 Bộ Tài chính,Quyết định 1836 năm 2013 Bộ Tài chính,Quyết định 1836 Bộ Tài chính ban hành 2013,QĐ 1836 Bộ Tài chính còn hiệu lực,QĐ 1836 Bộ Tài chính áp dụng 2013,QĐ 1836 Bộ Tài chính mới nhất,QĐ số 1836 năm 2013 Bộ Tài chính,Quyết định 1836/QD-BTC ngày 05/08/2013 BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 05/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

3

Quyết định 1836/QĐ-BTNMT năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1836/QD-BTNMT,Quyết định 1836 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quyết định 1836 năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quyết định 1836 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 2023,QĐ 1836 Bộ Tài nguyên và Môi trường còn hiệu lực,QĐ 1836 Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng 2023,QĐ 1836 Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhất,QĐ số 1836 năm 2023 Bộ Tài

Ban hành: 07/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2023

4

Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp liên ngành thực hiện thí điểm "Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh"

1836/QD-UBND,Quyết định 1836 2023 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 1836 năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 1836 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 2023,QĐ 1836 Thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực,QĐ 1836 Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng 2023,QĐ 1836 Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất,QĐ số 1836 năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 1836

Ban hành: 09/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2023

5

Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển đô thị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

1836/QD-UBND,Quyết định 1836 2022,Tỉnh Bình Phước,Phê duyệt Đề án phát triển đô thị Bình Phước,Đề án phát triển đô thị Bình Phước 2021 2025,Đề án phát triển đô thị tỉnh Bình Phước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2022

6

Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

1836/QD-UBND,Quyết định 1836 2022 Thành phố Đà Nẵng,Quyết định 1836 năm 2022 Thành phố Đà Nẵng,Quyết định 1836 Thành phố Đà Nẵng ban hành 2022,QĐ 1836 Thành phố Đà Nẵng còn hiệu lực,QĐ 1836 Thành phố Đà Nẵng áp dụng 2022,QĐ 1836 Thành phố Đà Nẵng mới nhất,QĐ số 1836 năm 2022 Thành phố Đà Nẵng,Quyết định 1836/QD-UBND ngày 05/07/2022,Quyết định 1836

Ban hành: 05/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2022

7

Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

1836/QD-UBND,Quyết định 1836 2021,Tỉnh Phú Yên,Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Sở ban ngành,Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban huyện Phú Yên,Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban xã Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2022

8

Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hội; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1836/QD-UBND,Quyết định 1836 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Giải quyết thủ tục lĩnh vực hội cấp huyện tỉnh Quảng Ngãi,Thủ tục thi đua khen thưởng cấp huyện tỉnh Quảng Ngãi,Thủ tục tín ngưỡng tôn giáo cấp huyện tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 19/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

9

Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình cung cấp, trao đổi, quản lý thông tin và điều tra, xử lý dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

1836/QD-UBND,Quyết định 1836 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Cung cấp thông tin dịch Covid19 tỉnh Ninh Thuận,Trao đổi quản lý thông tin dịch Covid19 tỉnh Ninh Thuận,Điều tra xử lý dịch Covid19 tỉnh Ninh Thuận,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2021

10

Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

1836/QD-UBND,Quyết định 1836 2021,Tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Sơn La,Thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Sơn La,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

11

Quyết định 1836/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

1836/QD-UBND,Quyết định 1836 2021,Thành phố Đà Nẵng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Ngũ Hành Sơn,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng 2021,Kế hoạch sử dụng đất quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

12

Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”

1836/QD-UBND,Quyết định 1836 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Đề án Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng,Công tác quản lý bảo vệ rừng tỉnh Lâm Đồng,Đề án khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

13

Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

1836/QD-UBND,Quyết định 1836 2020 Tỉnh Bình Định,Quyết định 1836 năm 2020 Tỉnh Bình Định,Quyết định 1836 Tỉnh Bình Định ban hành 2020,QĐ 1836 Tỉnh Bình Định còn hiệu lực,QĐ 1836 Tỉnh Bình Định áp dụng 2020,QĐ 1836 Tỉnh Bình Định mới nhất,QĐ số 1836 năm 2020 Tỉnh Bình Định,Quyết định 1836/QD-UBND ngày 15/05/2020,Quyết định 1836 Tỉnh Bình Định về

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

14

Thông báo 1836/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thép không hợp kim hàm lượng C 0.181% do Tổng cục Hải quan ban hành

1836/TB-TCHQ,Thông báo 1836 2020 Tổng cục Hải quan,Thông báo 1836 năm 2020 Tổng cục Hải quan,Thông báo 1836 Tổng cục Hải quan ban hành 2020,TB 1836 Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,TB 1836 Tổng cục Hải quan áp dụng 2020,TB 1836 Tổng cục Hải quan mới nhất,TB số 1836 năm 2020 Tổng cục Hải quan,Thông báo 1836/TB-TCHQ ngày 23/03/2020,Thông báo 1836 Tổng

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2022

15

Quyết định 1836/QĐ-TTg năm 2019 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1836/QD-TTg,Quyết định 1836 2019 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1836 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1836 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2019,QĐ 1836 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 1836 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2019,QĐ 1836 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 1836 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1836/QD-TTg ngày

Ban hành: 18/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

16

Quyết định 1836/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Hà Thu Dung do Chủ tịch nước ban hành

1836/QD-CTN,Quyết định 1836 2019 Chủ tịch nước,Quyết định 1836 năm 2019 Chủ tịch nước,Quyết định 1836 Chủ tịch nước ban hành 2019,QĐ 1836 Chủ tịch nước còn hiệu lực,QĐ 1836 Chủ tịch nước áp dụng 2019,QĐ 1836 Chủ tịch nước mới nhất,QĐ số 1836 năm 2019 Chủ tịch nước,Quyết định 1836/QD-CTN ngày 01/11/2019,Quyết định 1836 Chủ tịch nước về Quốc tịch

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

17

Quyết định 1836/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

1836/QD-BGTVT,Quyết định 1836 2019,Bộ Giao thông vận tải,Đường thủy nội địa,Bộ thủ tục hành chính ,Lĩnh vực Đường thủy nội địa ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2019

18

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

19

Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

1836/QD-UBND,Quyết định 1836 2018,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1836/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 16 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2018

20

Quyết định 1836/QĐ-LĐTBXH năm 2017 về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1836/QD-LDTBXH,Quyết định 1836 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Ngành nghề trường được lựa chọn trọng điểm,Phê duyệt ngành nghề trọng điểm,Trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!