Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 181/2004/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10536 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai

181/2004/ND-CP,Nghị định 181 2004,Chính phủ,Thi hành Luật Đất đai,Luật đất đai,Sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 181/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2012

2

Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo

181/2013/ND-CP,Nghị định 181 2013,Chính phủ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 181/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 NGHỊ

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2013

3

Nghị quyết 181/NQ-CP năm 2020 về ký Hiệp định Khung pháp lý về an toàn thực phẩm của ASEAN do Chính phủ ban hành

181/NQ-CP,Nghị quyết 181 2020,Chính phủ,Ký Hiệp định Khung pháp lý về an toàn thực phẩm,Hiệp định về an toàn thực phẩm của ASEAN,Khung pháp lý về an toàn thực phẩm của ASEAN,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

4

Nghị định 181/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

181/2007/ND-CP,Nghị định 181 2007,Chính phủ,Huyện Đông Hưng,Huyện Kiến Xương,Huyện Vũ Thư,Tỉnh Thái Bình,Thành phố Thái Bình,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 13/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2007

5

Nghị định 02/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tài nguyên nước

02/2023/ND-CP,Nghị định 02 2023,Chính phủ,Nghị định hướng dẫn Luật Tài nguyên nước,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Tài nguyên nước,Hướng dẫn Luật Tài nguyên nước,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2023

6

Nghị định 01/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/2023/ND-CP,Nghị định 01 2023,Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ của Bộ Văn hóa,Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Văn hóa,Quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2023

7

Nghị định 130/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón, Nghị định 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

130/2022/ND-CP,Nghị định 130 2022,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 84/2019/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định 94/2019/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định giống cây trồng canh tác,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2023

8

Nghị định 131/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện ảnh

131/2022/ND-CP,Nghị định 131 2022,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Điện ảnh,Hướng dẫn chi tiết Luật Điện ảnh,Quy định chi tiết Luật Điện ảnh,Thương mại,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2023

9

Nghị định 128/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi bởi Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

128/2022/ND-CP,Nghị định 128 2022,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 38/2021/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định xử phạt hành chính văn hóa quảng cáo,Xử phạt vi phạm hành chính văn hóa quảng cáo,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch thể thao,Xử phạt vi phạm hành chính quyền tác giả quyền liên quan,Thương mại,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2023

10

Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

111/2022/ND-CP,Nghị định 111 2022,Chính phủ,Hợp đồng một số loại công việc cơ quan hành chính,Hợp đồng một số loại công việc đơn vị sự nghiệp công lập,Hợp đồng công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2022

11

Nghị định 110/2022/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

giao thông. 10. Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 11. Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2022

12

Nghị định 119/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027

119/2022/ND-CP,Nghị định 119 2022,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định ASEAN Hàn Quốc,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Việt Nam ASEAN Hàn Quốc,Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định ASEAN Hàn Quốc,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

13

Nghị định 118/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2022-2027

118/2022/ND-CP,Nghị định 118 2022,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định ASEAN Trung Quốc,Thuế nhập khẩu ưu đãi Việt Nam ASEAN Trung Quốc,Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN Trung Quốc,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

14

Nghị định 121/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2022-2027

121/2022/ND-CP,Nghị định 121 2022,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN Ôtxtrâylia,Thuế nhập khẩu ưu đãi Việt Nam ASEAN Ôtxtrâylia,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN Niu Dilân,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

15

Nghị định 124/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2022-2028

124/2022/ND-CP,Nghị định 124 2022,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Việt Nam Nhật Bản,Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam Nhật Bản,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam Nhật Bản,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

16

Nghị định 122/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2022-2027

122/2022/ND-CP,Nghị định 122 2022,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Việt Nam ASEAN Ấn Độ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN Ấn Độ,Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN Ấn Độ,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

17

Nghị định 117/2022/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022-2027

117/2022/ND-CP,Nghị định 117 2022,Chính phủ,Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu Việt Nam Vương quốc Anh,Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi Việt Nam Bắc Ailen,Thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định Việt Nam Bắc Ailen,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

18

Nghị định 127/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023

127/2022/ND-CP,Nghị định 127 2022,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam Lào,Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định Việt Nam Lào,Thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định thương mại Việt Lào,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

19

Nghị định 126/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027

126/2022/ND-CP,Nghị định 126 2022,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định Hàng hóa ASEAN,Thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định Hàng hóa ASEAN,Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hàng hóa ASEAN,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

20

Nghị định 115/2022/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022-2027

115/2022/ND-CP,Nghị định 115 2022,Chính phủ,Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi Hiệp định CPTPP,Thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định CPTPP,Thuế xuất nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.138.35