Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 18/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 146786 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 11 của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyển đến kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-UBND

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Quảng Nam,Sửa đổi Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Quảng Nam,Sửa đổi Quy chế giải quyết kiến nghị của cử tri,Quy chế giải quyết kiến nghị của cử tri Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

2

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng để thực hiện chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm tỉnh Bắc Ninh,Xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp,Chi hỗ trợ cho cán bộ làm công tác kiểm tra hồ sơ xử phạt,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 02/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2021

3

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Yên Bái,Cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân Yên Bái,Quyền hạn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,Nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

4

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang kèm theo Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Kiên Giang,Công tác thi đua khen thưởng tỉnh Kiên Giang,Sửa đổi Quy định công tác thi đua khen thưởng,Sửa đổi Quyết định 24/2018/QĐ-UBND Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

5

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về ban hành Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Hòa Bình,Sửa đổi Quyết định 47/2019/QĐ-UBND Hòa Bình,Đơn giá bồi thường khi thu hồi đất Hòa Bình,Bộ đơn giá bồi thường tài sản khi thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

6

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Quảng Bình,Sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng hợp đồng Quảng Bình,Sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng hợp đồng bất động sản,Khai thác Cơ sở dữ liệu công chứng hợp đồng bất động sản,Công nghệ thông tin,Bất động sản,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

7

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Định mức kinh tế khai thác công trình thủy lợi,Định mức kỹ thuật khai thác công trình thủy lợi,Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

8

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 59/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Cà Mau,Sửa đổi Quyết định 59/2018/QĐ-UBND Cà Mau,Diện tích tối thiểu được phép tách thửa Cà Mau,Diện tích tối thiểu được phép tách thửa loại đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

9

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất,Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Bắc Kạn,Quản lý đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

10

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 45/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Sửa đổi Quyết định 45/2019/QĐ-UBND Thái Nguyên,Sửa đổi Bảng giá tính thuế tài nguyên Thái Nguyên,Sửa đổi Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

11

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Điện Biên,Hỗ trợ người giám định tư pháp theo vụ việc,Hỗ trợ người giúp việc cho người giám định tư pháp,Hỗ trợ giám định viên tư pháp tỉnh Điện Biên,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

12

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi khi thu hồi đất,Bồi thường thiệt hại vật nuôi là thủy sản khi thu hồi đất,Bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU --------

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

13

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Thành phố Hà Nội,Cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính,Hà Nội thực hiện cơ chế một cửa,Cơ chế một cửa liên thông trong hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

14

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2013/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ Quyết định 46/2013/QĐ-UBND Quảng Ngãi,Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập,Quy định tuyển dụng viên chức làm việc Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

15

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Thái Bình,Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng,Xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng,Hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tỉnh Thái Bình,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

16

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 11/2014/QĐ-UBND

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Đắk Nông,Sửa đổi Quyết định 11/2014/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông,Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Đắk Nông,Sửa đổi chức danh người hoạt động không chuyên trách,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

17

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 12/2019/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Tiền Giang,Sửa đổi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Tiền Giang,Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm nông sản,Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm lâm thủy sản,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

18

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

19

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý,Báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Khánh Hòa,Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ quản lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

20

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung nội dung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Phú Thọ,Bổ sung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND Phú Thọ,Quy hoạch thăm dò khoáng sản Phú Thọ,Quy hoạch khai thác khoáng sản Phú Thọ 2020,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123