Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 18/2015/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 149200 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 20 tháng 12

Ban hành: 20/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

2

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành Ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Phú Thọ ban hành

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Phú Thọ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 15/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2018

3

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2015

4

Chỉ thị 18/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/2015/CT-UBND,Chỉ thị 18 2015,Tỉnh Gia Lai,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18 /2015/CT-UBND Gia Lai, ngày 05

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2015

5

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Hải Dương,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

6

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức thuộc tỉnh Điện Biên

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 21 tháng 10 năm

Ban hành: 21/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2015

7

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Bắc Kạn,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 6 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 06/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

8

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 01/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

9

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về Quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 29

Ban hành: 29/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2015

10

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 17 tháng 09 năm

Ban hành: 17/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

11

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 14 tháng 9 năm 2015

Ban hành: 14/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

12

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Quyết định 41/2011/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Khánh Hòa,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Nha Trang,

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

13

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND quy định mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Quảng Trị,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 27

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

14

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 theo Quyết định 39/2014/QĐ-UBND do tỉnh Lai Châu ban hành

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Lai Châu,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 25 tháng 08

Ban hành: 25/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

15

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Gia Lai,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 18 tháng 8

Ban hành: 18/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2015

16

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2015-2016

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Hà Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 18 tháng 8 năm 2015

Ban hành: 18/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

17

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 11 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

18

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 07 tháng 8 năm 2015

Ban hành: 07/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

19

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Tỉnh Cà Mau,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 30 tháng 07 năm

Ban hành: 30/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

20

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Thành phố Hà Nội,Sở Du lịch thành phố Hà Nội,Thành lập Sở Du lịch ,Thành lập Sở Du lịch Hà Nội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.49.228