Tra cứu 18/VBHN-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 18/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-11 trong 11 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2023 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 năm 2023 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính ban hành 2023,VBHN 18 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 18 Bộ Tài chính áp dụng 2023,VBHN 18 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 18 năm 2023 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ngày 06/12/2023,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính

Ban hành: 06/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2023

2

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 năm 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính ban hành 2022,VBHN 18 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 18 Bộ Tài chính áp dụng 2022,VBHN 18 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 18 năm 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ngày 05/09/2022,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính

Ban hành: 05/09/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2022

3

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2021 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 năm 2021 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính ban hành 2021,VBHN 18 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 18 Bộ Tài chính áp dụng 2021,VBHN 18 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 18 năm 2021 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ngày 30/12/2021,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính

Ban hành: 30/12/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2022

4

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 năm 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính ban hành 2020,VBHN 18 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 18 Bộ Tài chính áp dụng 2020,VBHN 18 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 18 năm 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ngày 14/04/2020,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính

Ban hành: 14/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

5

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2019 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 năm 2019 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính ban hành 2019,VBHN 18 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 18 Bộ Tài chính áp dụng 2019,VBHN 18 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 18 năm 2019 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ngày 22/01/2019,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính

Ban hành: 22/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

6

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2018 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 năm 2018 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính ban hành 2018,VBHN 18 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 18 Bộ Tài chính áp dụng 2018,VBHN 18 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 18 năm 2018 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ngày 14/06/2018,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính

Ban hành: 14/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

7

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2017 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 năm 2017 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính ban hành 2017,VBHN 18 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 18 Bộ Tài chính áp dụng 2017,VBHN 18 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 18 năm 2017 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ngày 08/06/2017,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính

Ban hành: 08/06/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2017

8

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2016 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 năm 2016 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính ban hành 2016,VBHN 18 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 18 Bộ Tài chính áp dụng 2016,VBHN 18 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 18 năm 2016 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 BỘ TÀI

Ban hành: 21/10/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

9

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2015 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 năm 2015 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính ban hành 2015,VBHN 18 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 18 Bộ Tài chính áp dụng 2015,VBHN 18 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 18 năm 2015 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ngày 19/06/2015,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính

Ban hành: 19/06/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

10

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2014 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 năm 2014 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính ban hành 2014,VBHN 18 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 18 Bộ Tài chính áp dụng 2014,VBHN 18 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 18 năm 2014 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ngày 05/03/2014,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính

Ban hành: 05/03/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

11

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập, xuất, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2013 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 năm 2013 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính ban hành 2013,VBHN 18 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 18 Bộ Tài chính áp dụng 2013,VBHN 18 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 18 năm 2013 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ngày 18/12/2013 BỘ TÀI

Ban hành: 18/12/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!