Tra cứu 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 103975 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ VÀ MIỄN GỌI NHẬP

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2011

2

Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT sửa đổi Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Ban hành: 22/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

3

Thông tư liên tịch 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

53/2011/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 53 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Giảng viên giáo dục quốc phòng,Giáo viên giáo dục quốc phòng,Chế độ chính sách,Giáo dục quốc phòng - an ninh,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 15/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2011

4

Kế hoạch 175/KH-BGDĐT năm 2023 về tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

175/KH-BGDDT,Kế hoạch 175 2023,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non 2023,Bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán mầm non,Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2023

5

Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Quốc phòng ban hành

20/2016/TTLT-BGDDT-BQP,Thông tư liên tịch 20 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Thông tư liên tịch 20 năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Thông tư liên tịch 20 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng ban hành 2016,TTLT 20 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TTLT 20 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng áp dụng 2016,TTLT

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

6

Quyết định 175/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

175/QD-BGDDT,Quyết định 175 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đổi mới chương trình ,Sách giáo khoa,Giáo dục phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 175/QĐ-BGDĐT

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

7

Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

123/2015/TTLT-BQP-BGDDT-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 123 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 123 năm 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 123 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2015,TTLT 123 Bộ Giáo

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2015

8

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDDT,Thông tư liên tịch 02 2012 Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 02 năm 2012 Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 02 Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp ban hành 2012,TTLT 02 Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ

Ban hành: 06/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2012

9

Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng ban hành

24/2011/TTLT-BTP-BQP,Thông tư liên tịch 24 2011,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Thi hành án dân sự,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP - BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

10

Thông tư liên tịch 211/2011/TTLT-BQP-BNNPTNT hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng hữu quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên vùng biển và thềm lục địa

211/2011/TTLT-BQP-BNNPTNT,Thông tư liên tịch 211 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Quản lý Nhà nước,Lực lượng cảnh sát biển,Lực lượng hữu quan thuộc bộ Công an,Lực lượng hữu quan thuộc Bộ Thủy sản,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG

Ban hành: 30/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2012

11

Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất do Bộ Công an- Bộ Quốc phòng - Bộ Ngoại giao ban hành

07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG,Thông tư liên tịch 07 2011 Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng,Thông tư liên tịch 07 năm 2011 Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng,Thông tư liên tịch 07 Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng ban hành 2011,TTLT 07 Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TTLT 07 Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng áp

Ban hành: 16/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2011

12

Thông tư liên tịch 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 159/2006/NĐ-CP thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ do Bộ Quốc phòng -

190/2011/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 190 2011 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 190 năm 2011 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 190 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính ban hành 2011,TTLT 190 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc

Ban hành: 07/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

13

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV hướng dẫn Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân; Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân sửa đổi do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ ban hành

01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV,Thông tư liên tịch 01 2011 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 01 năm 2011 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 01 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao ban hành 2011,TTLT 01 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao còn hiệu lực,TTLT 01 Bộ Nội

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

14

Thông tư liên tịch 36/2011/TTLT-BYT-BQP hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ban hành

36/2011/TTLT-BYT-BQP,Thông tư liên tịch 36 2011,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Khám sức khỏe,Thực hiện nghĩa vụ quân sự ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 36/2011/TTLT-BYT-BQP

Ban hành: 17/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2011

15

Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013 theo Nghị định 65/2011/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng ban hành

26/2011/TTLT-BLDTBXH-BQP,Thông tư liên tịch 26 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Quản lý tiền lương,Công ty mẹ,Giai đoạn 2011 - 2020,Tập đoàn Viễn thông Quân đội,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2011

16

Chương trình 1179/CTr-BQP-BGDĐT năm 2022 phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025

1179/CTr-BQP-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Phối hợp nhiệm vụ Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục,Nhiệm vụ giáo dục Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục,Nhiệm vụ đào tạo Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

17

Thông tư liên tịch 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định 38/2010/QĐ-TTg thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương do Bộ Quốc phòng, Bộ Lao

82/2011/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 82 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước,Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng,Phục viên xuất ngũ,Quân đội đã phục viên,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 09/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2011

18

Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT-BNN-BQP-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày về chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

11/2011/TTLT-BNN-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 11 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chính sách khuyến khích,Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản ,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2011

19

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công An - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều 7. Hiệu lực thi hành Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

20

Thông tư liên tịch 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban

03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 03 2021,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trình tự rút ngắn thời gian thử thách tha tù trước thời hạn,Rút ngắn thời gian thử thách người được hưởng án treo,Thủ tục rút ngắn thời gian thử thách tha tù trước thời hạn,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố

Ban hành: 11/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.8.7