Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32698 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

17/2022/ND-CP,Nghị định 17 2022,Chính phủ,Sửa đổi nghị định xử phạt vi phạm lĩnh vực hóa chất,Nghị định xử phạt vi phạm lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp,Sửa đổi nghị định xử phạt hành chính lĩnh vực điện lực,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn đập thủy điện,Xử phạt vi phạm lĩnh vực sử dụn,Thương mại,Vi phạm hành chính

Ban hành: 31/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2022

2

Nghị quyết 17/NQ-HĐND về bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2022,Tỉnh Lào Cai,Bổ sung dự án cần thu hồi đất Lào Cai,Danh mục dự án chuyển sử dụng đất Lào Cai,Chuyển mục đích sử dụng rừng Lào Cai 2022,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2022

3

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2022 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2022,Tỉnh Nghệ An,Danh mục công trình thu hồi đất Nghệ An,Danh mục dự án thu hồi đất Nghệ An,Danh mục công trình dự án cần thu hồi đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

4

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2022 về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1)

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2022,Thành phố Hà Nội,Nhà đất phải di dời theo quy hoạch Hà Nội,Danh mục nhà đất phải di dời đợt 1 Hà Nội,Nhà đất phải di dời theo quy hoạch,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2022

5

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2022 về bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tiền Giang

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2022,Tỉnh Tiền Giang,Bổ sung kế hoạch đầu tư công,Kế hoạch đầu tư công Tiền Giang,Kế hoạch đầu tư công 2021 2025 Tiền Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2022

6

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2022 về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng diện tích đất được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng (từ năm 2011 đến năm 2020) do tỉnh Bình Thuận ban hành

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2022,Tỉnh Bình Thuận,Kết quả giám sát việc quản lý diện tích đất,Kết quả giám sát việc sử dụng diện tích đất,Tổ chức rà soát kiểm tra việc giao đất Bình Thuận,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

7

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2022 về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia do tỉnh Lai Châu ban hành

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2022,Tỉnh Lai Châu,Kế hoạch vốn thực hiện chương trình quốc gia,Ngân sách thực hiện chương trình quốc gia Lai Châu,Giao ngân sách thực hiện chương trình quốc gia,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2022

8

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2022 quy định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2022,Tỉnh Quảng Nam,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách,Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách,Dịch vụ công sử dụng ngân sách Quảng Nam,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2022

9

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2022 thông qua Đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2022,Tỉnh Sóc Trăng,Đề án tổng thể phát triển du lịch,Đề án phát triển du lịch Sóc Trăng,Đề án phát triển du lịch Sóc Trăng 2022 2025,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

10

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2022 Báo cáo về huy động, sử dụng nguồn lực của ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp của các tổ chức trong và ngoài nước, của nhân dân cho phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2022,Chính phủ,Huy động nguồn lực của ngân sách cho phòng COVID19,Sử dụng ngân sách nhà nước cho phòng chống COVID19,Sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân cho chống dịch,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

11

Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

17/2021/ND-CP,Nghị định 17 2021,Chính phủ,Chính sách đối với thanh niên xung phong,Chính sách đối với thanh niên tình nguyện,Chính sách thanh niên xung phong thanh niên tình nguyện CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

12

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 quy định về ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2021,Thành phố Hà Nội,Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí hỏa táng Hà Nội,Đảm bảo chi phí hỏa táng người tử vong do SARS CoV2 Hà Nội,Chi phí hỏa táng người tử vong dương tính với SARS CoV 2,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI --------

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2021

13

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2021,Thành phố Hải Phòng,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Hải Phòng 2022,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Hải Phòng khóa XVI,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2021

14

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 -2025 do tỉnh Sơn La ban hành

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2021,Tỉnh Sơn La,Đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương Sơn La,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Sơn La,Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh Sơn La,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

15

Nghị quyết 17/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2021 (đợt 1)

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2021,Tỉnh Đồng Nai,Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai,Điều chỉnh dự toán thu ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai,Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

16

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Thanh Hóa,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Thanh Hóa 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2021

17

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2021,Tỉnh Hải Dương,Phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước,Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương,Phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Hải Dương,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2021

18

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2021,Tỉnh Bình Phước,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

19

Nghị quyết 17/NQ-HĐND thông qua kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2021

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2021,Tỉnh Hà Giang,Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân,Tổ chức Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Hà Giang,Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

20

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 51/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2021,Tỉnh Hậu Giang,Sửa đổi Nghị quyết 51/NQ-HĐND tỉnh Hậu Giang,Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Chính quyền điện tử,Dự án xây dựng đô thị thông minh Hậu Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84