Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 146676 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Thành phố Cần Thơ,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng Cần Thơ,Định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

2

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Quảng Nam,Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Quảng Nam,Quảng Nam ban hành bảng thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

3

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu công nghiệp,Đầu tư sử dụng đất ngoài khu công nghiệp Bắc Ninh,Trình tự thực hiện dự án đầu tư tỉnh Bắc Ninh,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

4

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Kiên Giang,Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh,Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Kiên Giang,Quy định mô hình quản lý khu du lịch Kiên Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

5

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Quảng Bình,Cáp thông tin treo tỉnh Quảng Bình,Quản lý cáp thông tin treo,Quy định quản lý cáp thông tin treo,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2020

6

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vùng hồ Thác Bà do tỉnh Yên Bái ban hành

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Yên Bái,Quy chế quản lý vùng hồ Thác Bà,Quản lý vùng hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái,Quy chế quản lý vùng hồ Thác Bà Yên Bái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

7

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Cà Mau,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc thuộc lĩnh vực y tế,Sử dụng máy móc thuộc lĩnh vực y tế tỉnh Cà Mau,Định mức sử dụng máy móc thuộc lĩnh vực y tế,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

8

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải; cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Bắc Kạn chi hỗ trợ thu gom xử lý chất thải,Bắc Kạn chi hỗ trợ cải tạo cảnh quan môi trường,Hỗ trợ cải tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

9

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Quy chế sử dụng tài liệu Lưu trữ lịch sử,Quy chế khai thác tài liệu Lưu trữ lịch sử,Tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

10

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Hòa Bình,Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh Hòa Bình,Sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê Hòa Bình,Tài sản có giá trị lớn tại đơn vị sự nghiệp công lập,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

11

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Điện Biên,Chính sách hỗ trợ cô đỡ thôn bản vùng khó khăn,Hỗ trợ cô đỡ thôn bản vùng khó khăn Điện Biên,Chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản vùng khó khăn,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

12

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ đơn giá Khai thác thông tin dữ liệu đất đai,Bộ đơn giá sử dụng thông tin dữ liệu đất đai,Khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đất đai Vũng Tàu,Công nghệ thông tin,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

13

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Thành phố Hà Nội,Sử dụng công trình hạ tầng sử dụng chung Hà Nội,sắp xếp đường dây cáp viễn thông đi nổi,Quản lý đường dây cáp viễn thông đi nổi Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

14

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Bình

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Thái Bình,Công tác quản lý người nước ngoài cư trú tỉnh Thái Bình,Công tác quản lý người nước ngoài hoạt động tỉnh Thái Bình,Quy chế phối hợp công tác quản lý người nước ngoài,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

15

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 quy định về mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 49/2017/QĐ-UBND

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi Quyết định 49/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi,Quy định mật độ và đơn giá cây trồng Quảng Ngãi,Đơn giá cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

16

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Tiền Giang,Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tiền Giang,Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang,Ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

17

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Hà Nam,Thực hiện Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND Hà Nam,Thực hiện Nghị quyết sử dụng tài sản công Hà Nam,Thực hiện Nghị quyết quản lý tài sản công Hà Nam,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

18

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Quảng Trị,Mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách,Bãi bỏ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND Quảng Trị,Chức danh người hoạt động không chuyên trách,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

19

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Phú Thọ,Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Phú Thọ,Quản lý nhà nước đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,Quy chế phối hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

20

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Tài sản cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập,Tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh,Tài sản khác có giá trị lớn kinh doanh Thái Nguyên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.251